#1 2020-07-31 10:34:52

HockingAudrey
Member
From: Germany, Ahrensburg
Registered: 2020-07-30
Posts: 7

Bộ Tài Nguyên & Môi Trường Hướng Dẫn Cấp Sổ Cho Condotel

Đăng nhập.
Đăng ký.
Ghi nhớ                                                                                                                                                                             Đăng nhập                                                            Đăng nhập với facebook                                          Đăng nhập với yahoo                                          Đăng nhập với google                                         Chức năng đăng ký đang được tắt, vui lòng liên hệ với quản trị website.
Khôi phục mật khẩu.
Vui lòng nhập tên đăng nhập hoặc email.
Bạn sẽ nhận được 1 link tạo mật khẩu mới qua email                                                                                                                                                                                                       Tạo mật khẩu mới.
So Sánh Dự Án.
,.
Bộ Tài Nguyên & Môi Trường Hướng Dẫn Cấp Sổ Cho Condotel.
Bộ Tài Nguyên & Môi Trường Hướng Dẫn Cấp Sổ Cho Condotel.
17 Tháng Hai, 2020.
,.
0.
Bộ Tài Nguyên & Môi Trường Hướng Dẫn Cấp Sổ Cho Condotel.
Ngày 14/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức có văn bản gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc sử dụng đất và việc cấp sổ cho Condotel (giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở).
.

      Condotel chính thức được cấp sổ đỏ  Theo nguồn tin của Dân trí

ngày 14/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức có văn bản (số 703/BTNMT-TCQLĐĐ) gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc sử dụng đất và việc cấp sổ cho Condotel (giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở: Condotel, Officetel, Hometel…) ➡ Xem văn bản số 703/BTNMT-TLCQLĐĐ Chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu đối với bất động sản, trong đó có căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trên thị trường hiện nay.
Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng sự thoái trào của condotel cũng xuất phát từ mù mờ, tranh cãi trong chế độ sử dụng đất, cấp “sổ đỏ”  cho condotel.
Trong văn bản vừa được gửi tới các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu rõ quy định về chế độ sử dụng đất

thời hạn sử dụng đất của loại hình này.
Cụ thể.

Theo quy định tại Điều 48 của Luật Du lịch năm 2017 thì căn hộ du lịch

biệt thự du lịch là cơ sở lưu trú du lịch và việc kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch và thuộc nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống quy định tại Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai và quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ.
Về chế độ sử dụng đất thương mại, dịch vụ đã được quy định tại Điều 153 của Luật Đất đai; thời hạn sử dụng đất được quy định tại Khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai, theo đó thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm.
Còn đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì theo văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm; khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.
Cấp “sổ đỏ” như thế nào.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ

trong trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Về trình tự, thủ tục.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 70

Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; Khoản 8 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
➡ Xem văn bản số 703/BTNMT-TLCQLĐĐ     Theo Nguyễn Mạnh – Dân Trí                                                                                                                                                                                          Tags:.
703/BTNMT-TCQLĐĐ.
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Condotel

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở.
cấp sổ đỏ cho condotel.
số 703/BTNMT-TCQLĐĐ.
Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bài trước.
Tiến Độ Vung Tau Pearl Tháng 2 Năm 2019.
Bài viết kế.
Tiến Độ Cam Ranh Mystery Villas Tháng 3 Năm 2020.
Bài Viết Liên Quan.
3 Tháng Chín, 2020.
, ,.

Cập Nhật Tiến Độ Cam Ranh Mystery Villas Tháng 9 Năm 2020
Cập Nhật Tiến Độ Cam Ranh Mystery Villas Tháng 9 Năm 2020 CAM

20 Tháng Tám, 2020.
,.
Mở Bán Khu 1 Biên Hòa New City.
Vào lúc 9h00, .

Ngày 21/08/2020 Hưng Thịnh chính thức mở bán phân khu 1 - Biên Hòa New

14 Tháng Tám, 2020.
,.
Thành Lập “Thành Phố Phía Đông”, Khu Vực Nào Sẽ Hưởng Lợi ?.
THÀNH LẬP "THÀNH PHỐ PHÍA ĐÔNG" KHU VỰC NÀO SẼ HƯỞNG LỢI.
Sở Nội vụ.
Tin Tức Mới.
Cập Nhật Tiến Độ Cam Ranh.
Vào lúc 9h00, ngày 21/08/2020 Hưng.
THÀNH LẬP “THÀNH PHỐ PHÍA ĐÔNG”.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH GIỚI THIỆU THƯƠNG.
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Thịnh Phòng Kinh Doanh Chủ Đầu Tư: 0967 839 822 – 0916 668 636 [  ][ ][  ]                                                                                                                                  ©duonghungthinh 2018.
All rights reserved                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Follow us.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB