#1 2020-08-02 20:05:34

RepinTamera
Member
From: France, Toulouse
Registered: 2020-08-02
Posts: 4

– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31

Toggle navigation.
Thông Tin Chính Sách - Quy Hoạch  22/06/2018 3:03 chiều    Trường hợp nào mua đất bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ?.

TATITALAND – Trong tình hình sốt đất như hiện nay

việc mua bán đất bằng giấy viết tay vẫn diễn ra rất nhiều.
Dù đã có rất nhiều cảnh báo về các vụ lừa đảo qua hình thức mua bán bằng giấy viết tay.
Vậy việc cấp sổ đỏ đối với giấy mua bán viết tay được pháp luật hiện hành quy định như thế nào.
Theo quy định hiện hành có 2 trường hợp mua đất bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ:.

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi

bổ sung tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có 2 trường hợp người dân mua bán đất bằng giấy viết tay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất: – Nhận chuyển nhượng từ trước ngày 01/01/2008; – Nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014, có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013.
Theo đó, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.
Xem thêm các dự án nổi bật khác tại chuyên trang tư vấn BĐS tatitaland >>> Xem thêm Thủ tục xin cấp Sổ đỏ khi mua đất bằng giấy viết tay.
Người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký.

Cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

cụ thể như sau: Hồ sơ cần chuẩn bị: – Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có).
– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn

giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
Nơi nộp hồ sơ: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất; nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ.
Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.
Thời gian thực hiện: không quá 15 ngày.
Tin tức liên quan.
25/05/2020.
24/09/2018.
08/09/2018.
22/06/2018  Bình luận.

[fbcomments]                    TIN TỨC DỰ ÁN

01/09/2020.
31/08/2020        Thông tin.
TATITALAND.

COMMang đến cho bạn giải pháp An Cư - Đầu Tư hoàn hảo

Liên kết.
Liên hệ.
11 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP.

HCM      Copyright © 2017 by   Cảm ơn quý khách đã đồng hàng cùng TATITALAND

Offline

Board footer

Powered by FluxBB