#1 2020-09-07 06:14:26

CherylShar
Member
From: Australia, Glenthorne
Registered: 2020-09-07
Posts: 1

và MEP (gói 1) Hoàn thànhPhần hoàn thiện

Follow us on.
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020.
/    /  TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020           /    /  TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020     Th8  04  2020     TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020.
,    Phần thô, và MEP (gói 1) Hoàn thànhPhần hoàn thiện, hàng rào (gói 2)15 căn V1: xây tầng 1 đạt 90%, tầng 2 đạt 90%, tầng 3: 90%.
Tô tường đạt 15%–              1 căn V3: Xây đạt 25%–              4 căn S: xây tầng 1: 90%, tầng 2: 90%, tầng 3: 90%Cửa nhôm kính  căn (gói 3)Softscape + sân vườn (gói 4)San lấp đạt 100% khối lượng, đang tiến hành chồng cây lớn, tạo đồi 0.
Bài viết liên quan.
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 8/2020.
CONTACT.
Hotline.

093 789 1188                   Email

Office address.
DOWNLOAD BROCHURE.
REGISTRATION.
Please fill out                               Copyright 2018 Lavila De Rio | All Rights Reserved.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB