#1 2020-08-30 00:52:35

BrittHutch
Member
From: Brazil, Vitoria
Registered: 2020-08-30
Posts: 2

Hồ Chí Minh Nghị quyết 80/NQ-CP chỉ rõ

Toggle navigation.
Thông Tin Chính Sách - Quy Hoạch  22/06/2018 3:05 chiều    Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh.
TATITALAND – Trong tháng 5 và tháng 6/2018 vừa qua,  Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP.
Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội

Theo Nghị quyết 65/NQ-CP, đến năm 2020, Hà Nội có 174.429ha đất nông nghiệp, chiếm 51,93%; 159.716ha đất phi nông nghiệp, chiếm 47,55%; đất chưa sử dụng là 1.747ha, chiếm 0,52%; đất khu công nghệ cao là 1.586ha.

Chiếm 0,47%… Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội

TP.
Hồ Chí Minh.

Chính phủ đã ra Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội

TP.

Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)  – Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất TP

Hồ Chí Minh Nghị quyết 80/NQ-CP chỉ rõ, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của TP.
Hồ Chí Minh là 88.005ha, chiếm 42,1%; đất phi nông nghiệp là 118.890ha, chiếm 56,9%; đất chưa sử dụng 309ha, chiếm 0,1%, đất khu công nghệ cao là 913ha, chiếm 0,4%… UBND TP.
Hà Nội, UBND TP.
Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai; Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị….
Tin tức liên quan.
25/05/2020.
24/09/2018.
08/09/2018.
22/06/2018  Bình luận.

[fbcomments]                    TIN TỨC DỰ ÁN

01/09/2020.
31/08/2020        Thông tin.
TATITALAND.

COMMang đến cho bạn giải pháp An Cư - Đầu Tư hoàn hảo

Liên kết.
Liên hệ.
11 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP.

HCM      Copyright © 2017 by   Cảm ơn quý khách đã đồng hàng cùng TATITALAND

Offline

Board footer

Powered by FluxBB