#1 2020-08-22 19:02:09

BrainCmf4
Member
Registered: 2020-08-22
Posts: 1

09:55 (GMT+7) Thúy Vân không áp lực khi có bầu thời dịch

Thứ sáu, 4/9/2020, 09:55 (GMT+7)    Thúy Vân không áp lực khi có bầu thời dịch.

Á hậu Thúy Vân cho biết dù thu nhập giảm

cô và chồng đủ tài chính dự phòng để chuẩn bị đón con đầu lòng thời dịch.

Thúy Vân vui khi mang bầu thời dịch              Vân AnThúy Vân được nhà chồng cưng chiều
Thúy Vân chụp ảnh bầu bên chồng

Offline

Board footer

Powered by FluxBB