#1 2020-08-04 08:35:01

PizzeyTroy
Member
From: Norway, Nyborg
Registered: 2020-08-02
Posts: 9

Biệt Thư Đơn Lập - PhoDong Village - Bình yên giữa thiên nhiên

Fax: (84-8) 3742 5858       [email protected]                       Toggle navigation.
Biệt Thư Đơn Lập.
A3-2                                         A3-3                                         A3-1                                         A2                                          Đơn Lập A3.3  Đang cập nhật                                                                    Đơn Lập A3.3  Đang cập nhật                                                                                                                  Đơn Lập A3.1-A3.2     Diện Tích Khuôn Viên 406 m²   Tổng Diện Tích Sàn 557,05 m²    – Diện Tích Sàn 1 155,55 m²    – Diện Tích Sàn 2 134 m²    – Diện Tích Sàn 3 134 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 133,5 m²   Mật Độ Xây Dựng 38%   Hệ Số Sử Dụng Đất 1,04                                                                                                             Đơn Lập A2     Diện Tích Khuôn Viên 388,60 m²   Tổng Diện Tích Sàn 554,5 m²    – Diện Tích Sàn 1 135 m²    – Diện Tích Sàn 2 155 m²    – Diện Tích Sàn 3 132 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 132,5 m²   Mật Độ Xây Dựng 40%   Hệ Số Sử Dụng Đất 1,09.
Notice:  Undefined property: stdClass::$published in /home/pdvl219scc/domains/phodongvillage.com/public_html/wp-content/themes/phodong/footer.php on line 72.

PHÒNG KINH DOANH    Hotline: 0926 888 777  Địa chỉ: 1145 Nguyễn Thị Định

Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.
Hồ Chí Minh  Tel: (84-28) 37425 777  Fax: (84-28) 3742 5858  Email: [email protected]                                                                                                                                                                                © 2015 Phodong Village.
All rights reserved                                                                                                                           0926 888 777.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB