#1 2020-09-10 10:58:45

BridgetEzj
Member
From: France, Nantes
Registered: 2020-09-10
Posts: 1

Những nền kinh tế suy thoái vì Covid-19

Kinh doanh.
Vĩ mô.
Những nền kinh tế suy thoái vì Covid-19.
Suy thoái - việc một nền kinh tế tăng trưởng âm hai quý liên tiếp - lâu không xuất hiện ở nhiều cường quốc, nhưng nay đã xảy ra trên toàn cầu, vì Covid-19.

Tạ Lư - Phương Ánh         Trở lại Kinh doanhTrở lại Kinh doanh

Offline

Board footer

Powered by FluxBB