#1 2020-08-17 13:24:34

WinonaHern
Member
From: Canada, Kingston
Registered: 2020-08-17
Posts: 1

Working Days/Hours: Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM

Mặt bằng.
Mặt bằng.
Mặt bằng.
Mặt bằng   2019-05-20T11:33:52+00:00                                       Mặt bằng :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         THE MARQ QUẬN 1.
Địa chỉ: 29B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1.
Hotline: 0911786999.
Email:.
Working Days/Hours: Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM.

Website :   Hotline : 0788746332 ( Japanese

Chinese, English)                                                                                                                                                       Thông điệp.

Kiến tạo bởi hai tập đoàn hàng đầu khu vực và Việt Nam là Hongkong Land và Hoa Lâm

The Marq sẽ trở thành biểu tượng tự hào mới của kiến trúc đô thị hiện đại tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự Án Mới.
Đăng ký tư vấn dự án và tham quan nhà mẫu.
© Copyright 2018.
All Rights Reserved.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB