Nước Úc trước và sau th.ảm h.ọa: Cá.nh rừng xanh mướt đầy sức sống nay chỉ còn là đống tro tàn, mái nhà của Kangaroo b.ị huỷ hoại

Sự tàn phá của lửa dữ đã kh.iến cho Kangaroo, Koala cùng rất nhiều loài đ.ộng vật khá.c m.ất nơi cư ngụ, và thậm chí còn đ.au l.òng hơn khi thảm hoạ còn c.ướp đi cả m.ạng sống của chúng.
Những hình ảnh được đăng tải gần đây ch.o th.ấy sự khá.c biệt của những cá.nh rừng tại Úc trước và sau thảm hoạ kh.iến ai cũng phải quặn lòng. Vào đêm thứ 6 vừa r.ồi, ng.ọn l.ửa đã quét qua hòn đảo nhỏ thuộc t.iểu b.ang South Australia, Úc này và kh.iến cho ít nhất một nửa cá thể gấu koala ở đây th.iệt m.ạng.
Bức ảnh được chụp một c.on đường ngoằn ngoèo ở c.ô.ng viên quốc gia Flinder Ch.ase đã chứng minh độ t.àn b.ạo của lửa. Cả một c.on đường trước kia được b.ao bọc bởi những lùm cây xanh mướt k.éo dài mãi tận đường chân trời, nay trở nên trơ trọi và chẳng còn gì ngoài tro tàn với đ.ám cây cỏ b.ị đ.ốt trụi, ch.áy đen. ch.ứng k.iến sự tương phản cực độ này kh.iến kh.ô.ng ít ng.ười cảm thấy đau thắt ở trong t.im.

Bức ảnh before/after chứng minh sự tàn khốc, k.inh h.oàng của đại th.ảm h.ọa ch.áy rừng ở Úc
“Thật k.inh h.oàng! ng.ọn l.ửa này quá t.àn b.ạo!”
“Đau lòng quá! Thật kh.ô.ng thể kìm được khi hứng kiến đất nước của m.ình b.ị tàn phá như vậy!”
“Nhìn bức ảnh, tôi thậm chí còn kh.ô.ng thể hiểu hết tất cả những gì vừa diễn ra. Quá kinh Kh.ủng!”
Được biết, một đoàn xe qu.ân s.ự gồm 100 quân nhân đã có mặt ở hòn đảo nhỏ này vào hô.m thứ 2 để giúp đỡ cộng đồng vượt qua kh.ó kh.ăn. Họ đang cố khôi phục l.ại hệ thống điện để có thể sớm cấp l.ại cho ng.ười dân sau khi nó b.ị phá h.ủy trong đ.ám ch.áy. Theo SA Power Network, đ.ơn v.ị này đã x.á.c định được 12 km đoạn dây gặp s.ự c.ố.
Một vài khu vực cấp sóng cho cả điện thoại cố định và kh.ô.ng dây ở đảo Kangaroo cũng đã b.ị hư hỏng và đang sớm được khắc phục để đ.ảm b.ảo kết nối.

Cảnh tượng trơ trọi, hoang tàn của c.ô.ng viên quốc gia Flinders Ch.ase sau khi b.ị ch.áy rừng h.ủy d.iệt
Ngành du lịch ở hòn đảo nhỏ này đã b.ị thiệt h.ại ngh.iêm trọng, rất nhiều nhà cửa, nô.ng trang của ng.ười dân b.ị phá h.ủy bởi ch.áy rừng. Niềm tin chỉ vừa mới bừng lên sau khi mưa cùng sự giảm nhiệt đến với vùng đất này hô.m thứ 7, Chủ nhật thì vào thứ 2 vừa r.ồi, sở c.ứu h.ỏa South Australia đã b.an h.ành lệnh c.ấm lửa khi có th.ô.ng tin một vài đ.ám ch.áy vừa bùng lên và nhiệt độ sẽ tăng từ thứ 4.
Kh.ô.ng biết đến b.ao giờ thì đại th.ảm h.ọa ch.áy rừng ở Úc mới ch.ấm d.ứt hoàn toàn?

Khu nghỉ dưỡng Great Southern Ocean – một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng đ.ầu tiên ở Úc trước (trái) và sau khi b.ị ch.áy rừng quét qua
(Nguồn: Daily Mail)
Theo Helino
The post Nước Úc trước và sau th.ảm h.ọa: Cá.nh rừng xanh mướt đầy sức sống nay chỉ còn là đống tro tàn, mái nhà của Kangaroo b.ị huỷ hoại appeared first on nhanh24h.info.