ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang

Chiều 7/1, th.ô.ng tin từ UBND phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho hay cơ qu.an ch.ức năng đang đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của một ng.ười đ.àn ô.ng được ph.át h.iện trên địa b.àn.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, vào khoảng 18h30 phút ngày 6/1, nhân viên b.ảo v.ệ Bến xe khá.ch Cà Mau ph.át h.iện một ng.ười đ.àn ô.ng nằm bất đ.ộng úp mặt vào tường nhà v.ệ s.inh của nhà chờ xe khá.ch Phương Trang (kh.óm 5, phường 6, TP.Cà Mau). Sự việc kh.iến nhân viên bến xe và nhiều hành khá.ch h.ốt h.oảng.
Danh tính n.ạn nh.ân được định là N.N.T (46 t.uổi, ngụ kh.óm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Khu vực nhà chờ của nhà xe Phương Trang tại TP.Cà Mau
Ngay sau đó, l.ực l.ượng CA phường 6 nhanh ch.óng có mặt để b.ảo v.ệ h.iện tr.ường và th.u th.ập th.ô.ng tin phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a. Đồng thời, đưa n.ạn nh.ân vào b.ệnh v.iện Đa kh.oa tỉnh Cà Mau c.ấp c.ứu. Tại đây, bá.c sĩ chẩn đoá.n n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong ngoại V.iện.
Hiện v.ụ việc đang được cơ qu.an ch.ức năng đ.iều tr.a l.àm r.õ.
Theo Báo Thời Đại
The post ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang appeared first on nhanh24h.info.