Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi

c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã kh.ởi t.ố 2 Ch.a c.on Thành nhưng cho ng.ười Ch.a được t.ại ng.oại. Khi sự việc ph.át h.iện, c.ô gái đã m.ang th.ai 25 tuần t.uổi.
Ngày 4/1, c.ơ qu.an CSĐT CA huyện h.àm Thuận n.am (Bình Thuận) đã kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt gi.am Nguyễn Tiến Thành (20 t.uổi, ngụ tại xã Tân Lập) về t.ội h.iếp d.âm.
c.ơ qu.an này cũng kh.ởi t.ố b.ị c.an nhưng cho Nguyễn Văn Tâm (44 t.uổi, Ch.a của Thành) t.ại ng.oại cùng với t.ội d.anh trên.

Tiệm vàng b.ị tr.ộm vì ô.ng chủ mải xe.m U22 Việt n.am đ.á với Indonesia
Monday December 02, 2019

L.ợi d.ụng lúc cả g.ia đ.ình chủ tiệm vàng mải mê xe.m trận bóng đ.á giữa Việt n.am – Indonesia, k.ẻ b.ịt mặt cầm búa đ.ập vỡ tủ […]

The post Tiệm vàng b.ị tr.ộm vì ô.ng chủ mải xe.m U22 Việt n.am đ.á với Indonesia appeared first on Celadon.

ch.ị N. sinh một b.é trai vào thá.ng 8/2019. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Theo kết quả đ.iều tr.a, Đ.T.T.N. (20 t.uổi, ngụ tại địa phương) là ch.áu kêu ô.ng Tâm bằng d.ượng. N. có vấn đề về t.âm th.ần từ nhỏ.
Khoảng đ.ầu năm 2019, L.ợi d.ụng N. ở nhà một m.ình, Thành nhiều lần th.ực h.iện h.ành v.i h.iếp d.âm n.ạn nh.ân. Ngoài ra, ô.ng Tâm cũng đe d.ọa n.ạn nh.ân để th.ực h.iện h.ành v.i trên.
Cuối thá.ng 5/2019, b.à N.TL. (M.ẹ N.) ph.át h.iện v.ụ việc nên tr.ình b.áo CA. Lúc này, N. đã m.ang th.ai 25 tuần t.uổi.
Theo đó, V.iện pháp y t.âm th.ần Trung ương Biên Hòa k.ết l.uận trước, trong, sau khi b.ị h.ại và thời điểm hiện tại ch.ị N. b.ị t.âm th.ần m.ức đ.ộ nhẹ. ch.ị N. b.ị hạn chế năng lực nh.ận th.ức và h.ành v.i. Đồng thời, kết quả xét ngh.iệm A.D.N ch.o th.ấy Thành là Ch.a của đứa b.é.CA huyện h.àm Thuận n.am đã r.a qu.yết đ.ịnh gi.ám đ.ịnh t.âm th.ần đối với N. và xét ngh.iệm A.D.N đối với đứa b.é ch.ị sinh ra.
Trao đổi với Zing.vn , b.à L. cho hay N. thân thể phát triển bình thường nhưng nh.ận th.ức như một đứa b.é 6 t.uổi. N. ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ thích chơi th.ú nhồi bô.ng.
Khi M.ẹ hỏi về v.ụ việc, N. kể ở nhà một m.ình b.ị ô.ng Tâm h.ãm h.ại r.ồi đe d.ọa nếu la sẽ gi.ế.t ch.ế.t. n.ạn nh.ân còn kể Thành nhiều lần canh lúc mọi ng.ười trong nhà đi vắng đã có h.ành v.i đ.ồi b.ại với ch.ị.
Theo https://tin24club.net/
The post Hai Ch.a c.on h.ãm hi.ếp c.ô gái 20 t.uổi appeared first on nhanh24h.info.

Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi
Friday November 29, 2019

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng. Chiều 29/11, […]

The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on Celadon.