Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a
7h sá.ng ngày 4/1, nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 68 t.uổi. Ca sĩ Bích Trâm – v.ợ nghệ sĩ Chá.nh Tín cho biết cá.ch đây ít ngày ô.ng mắc B.ệnh cảm cúm nhẹ và S.ức kh.ỏe yếu dần. Ngay khi biết được th.ô.ng tin, đô.ng đảo nghệ sĩ đã kh.ô.ng kh.ỏi b.àng h.oàng, liên tục b.ày tỏ nỗi xa xót trước sự r.a đ.i quá b.ất ng.ờ của cố nghệ sĩ.
Sá.ng nay (5/1), lễ t.ang cố nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín t.iếp t.ục được diễn ra tại nhà riêng. Kh.ô.ng khí lắng l.ại bởi những giọt n.ước m.ắ.t t.iếc thương, ch.ia b.uồn cùng với g.ia đ.ình. NS Vân Sơn, Kim Xuân cùng nhiều đồng ngh.iệp cũng đã có mặt để tiễn biệt n.am nghệ sĩ tài hoa trong làng điện ảnh lần cuối.

Nghệ sĩ Kim Xuân có mặt từ sớm nay. c.ô b.àng h.oàng và t.iếc thương cho sự r.a đ.i quá đột ngột của cố nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín.

NS Vân Sơn cũng đến viếng đồng ngh.iệp.

c.on gái cố nghệ sĩ – ch.ị Nguyễn Chá.nh Bích Uyên thất thần trước linh cữu của Ch.a.

Mỹ Tâm, Hứa Vĩ Văn cùng nhiều nghệ sĩ gửi hoa tiễn biệt cố NSƯT Chá.nh Tín

Kh.ô.ng gian tĩnh lặng, ai cũng xa xót trước sự r.a đ.i của ng.ười cố nghệ sĩ tài hoa.

Gần t.ối muộn, Nghệ sĩ Phương Dung cũng có mặt để tiễn biệt đồng ngh.iệp.

Phương Dung dành nhiều lời đ.ộng viên g.ia đ.ình và th.ể h.iện sự thương t.iếc trước sự r.a đ.i đột ngột của NS Chá.nh Tín

Nghệ sĩ Lý Hùng và e.m gái Lý Hương.

Cả 2 kh.ô.ng nén được xúc đ.ộng trước linh cữu ng.ười đồng ngh.iệp quá cố

t.úc tr.ực trong t.ang lễ, v.ợ cố nghệ sĩ kh.ô.ng kiềm được n.ước m.ắ.t trước những lời đ.ộng viên của ng.ười thân.
Theo Helino
The post Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a appeared first on nhanh24h.info.