Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm

Ngày 9/1, Bộ CA ra th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước
Wednesday November 27, 2019

Sau hơn một thá.ng x.ảy r.a v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t trong c.ontainer ở Anh, sá.ng ngày 27-11, 16 th.i th.ể cá.c n.ạn nh.ân đã được đ.ưa v.ề Việt […]

The post v.ụ 39 ng.ười ch.ế.t ở Anh: Sá.ng nay 27-11, đưa thi hài cá.c n.ạn nh.ân về nước appeared first on Celadon.

Diện tích đất quốc phòng b.ị lấn chiếm tại sân b.ay Miếu Môn. Ảnh: NH/tienphong.vn
Theo th.ô.ng báo, từ ngày 31/12/2019, một số đ.ơn v.ị của Bộ Quốc phòng ph.ối h.ợp với l.ực l.ượng ch.ức n.ăng tiến hành xây dựng tường rào b.ảo v.ệ Sân b.ay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Trong quá trình xây dựng, sá.ng 9/1/2020, một số đ.ối t.ượng có h.ành v.i ch.ống đ.ối, sử d.ụng lựu đ.ạn, b.om xăng, d.ao ph.óng… t.ấn c.ô.ng l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ, g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng, d.ẫn đ.ến h.ậu qu.ả 3 cá.n bộ ch.iến sĩ CA h.y s.inh, 1 đ.ối t.ượng ch.ống đ.ối ch.ế.t, 1 đ.ối t.ượng b.ị th.ương.
Cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng đã kh.ống ch.ế và b.ắt gi.ữ cá.c đ.ối t.ượng v.i ph.ạm ph.áp l.uật ngh.iêm trọng, kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, tiến hành x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.
Hiện nay, cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an đang tiến hành xây dựng tường rào Sân b.ay Miếu Môn theo kế hoạch./.
(Theo c.ổng th.ô.ng tin điện t.ử Bộ CA)
The post Bộ CA th.ô.ng báo về v.ụ việc g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng và chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ tại xã Đồng Tâm appeared first on nhanh24h.info.

Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên x.ét x.ử đối với b.ị c.áo Trần Thị Hiền (M.ẹ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại ở Điện Biên) […]

The post Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng appeared first on Celadon.