b.é g.ái 3 thá.ng t.uổi ng.uy k.ịch vì uống sữa non pha với sữa M.ẹ

Thấy tr.ẻ biếng ăn, g.ia đ.ình đã pha sữa non của Hàn Quốc với sữa M.ẹ cho b.é uống và d.ẫn đ.ến tr.ẻ b.ị tím tái toàn thân, kh.ó thở, r.ơi vào t.ình tr.ạng ng.uy h.iểm.

Hiện b.ệnh nh.i vẫn đang được th.eo d.õi tại kh.oa Điều trị tích cực
Đó là Tr.ường hợp của b.é N.T.M. (3 thá.ng t.uổi, Hà Nội), nhập V.iện đêm 20/1 trong t.ình tr.ạng tím tái toàn thân, kh.ó thở, nhịp t.im nhanh trên 200 lần/ phút.
Tại Trung tâm c.ấp c.ứu và chống đ.ộc, b.ệnh v.iện Nhi Trung ương, ch.áu b.é được cá.c bá.c sĩ nhanh ch.óng đặt nội khí quản h.ỗ tr.ợ hô hấp, sử d.ụng adrenalin tiêm bắp sau đó truyền tĩnh mạch theo phá.c đồ và chuyển lên Điều trị tích cực để th.eo d.õi.
Cá.c bá.c sĩ đã tiến hành cho b.ệnh nh.i thở máy, sử d.ụng adrenalin và thuốc trợ t.im h.ỗ tr.ợ, bù nước, điện giải. Hiện b.ệnh nh.i vẫn chưa th.oát được thở máy và thuốc vận mạch.
Theo chia sẻ của g.ia đ.ình b.é, thấy b.é biếng ăn, g.ia đ.ình nghe tư vấn của bạn mua sữa non của Hàn Quốc và ngay sau mua về đã pha 1 gói sữa non với khoảng 160ml sữa M.ẹ cho tr.ẻ ti bình.
Khi mới được 80ml, b.é g.ái xuất hiện cá.c b.an ở m.iệng r.ồi lan dần ra mặt và toàn thân, tr.ẻ k.ích th.ích, quấy kh.óc. b.é được đưa đến b.ệnh v.iện trong t.ình tr.ạng tím tái toàn thân, kh.ó thở, nhịp t.im nhanh trên 200 lần/ phút
t.iến s.ĩ bá.c sĩ Tạ Anh Tuấn-Trưởng kh.oa Điều trị tích cực cho biết b.é M. là Tr.ường hợp thứ b.a b.ị s.ốc phản vệ do sữa mà kh.oa tiếp nh.ận trong vòng hơn 1 năm qua.
Trước đó nửa năm, một b.é trai 7 thá.ng t.uổi cũng được g.ia đ.ình đưa đi c.ấp c.ứu do có b.iểu h.iện s.ốc trong khi dùng sữa c.ô.ng thức.
Lúc đ.ầu b.é chỉ b.ị mẩn đỏ khắp ng.ười nhưng sau 1 tiếng cá.c tr.iệu ch.ứng n.ặng xuất hiện rầm rộ như nôn, tím đ.ầu ng.ón t.ay ngón chân.
Khi tới b.ệnh v.iện Nhi Trung ương, ngoài việc h.ỗ tr.ợ hô hấp, cá.c bá.c sĩ t.iếp t.ục sử d.ụng thuốc đ.iều tr.ị chủ chốt chống s.ốc phản vệ là adrenalin tiêm tĩnh mạch, thuốc vận mạch khá.c ph.ối h.ợp, ch.ăm s.óc, cấp điện giải… nhưng kh.ô.ng có d.ấu h.iệu cải thiện. h.uyết á.p của tr.ẻ kh.ô.ng ổn định.
Cá.c bá.c sĩ phải tiến hành lọc m.áu liên tục. Sau gần 10 ngày đ.iều tr.ị, tr.ẻ mới ổn định và được xuất V.iện.
Theo khuyến cáo của cá.c chuyên gia y tế, sữa M.ẹ là nguồn dinh dưỡng t.ốt nhất cho tr.ẻ trong 6 thá.ng đ.ầu đời. Nuôi c.on bằng sữa M.ẹ là một b.iện ph.áp tự nhiên, kinh tế và hiệu quả để b.ảo v.ệ S.ức kh.ỏe b.à M.ẹ và tr.ẻ e.m.
Nuôi c.on bằng sữa M.ẹ hoàn toàn trong 6 thá.ng đ.ầu là chỉ cho tr.ẻ bú M.ẹ mà kh.ô.ng cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khá.c kể cả nước chín, trừ cá.c Tr.ường hợp phải uống bổ sung cá.c vitamin, khoá.ng chất hoặc thuốc theo chỉ định của Th.ầy thuốc.
Trong Tr.ường hợp ng.ười M.ẹ kh.ô.ng đủ sữa cho c.on bú, việc bổ sung dinh dưỡng cho tr.ẻ bằng sữa c.ô.ng thức rất cần có sự tư vấn và chỉ định của Th.ầy thuốc do cơ địa của một số tr.ẻ có thể dị dứng với cá.c thành phần  có trong sữa c.ô.ng thức.
Bạn đang xe.m b.ài viết b.é g.ái 3 thá.ng t.uổi ng.uy k.ịch vì uống sữa non pha với sữa M.ẹ tại chuyên mục Tin y tế của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống g.ia đ.ình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc V.iện ngh.iên c.ứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Cá.c Hội kh.oa học Kỹ thuật Việt n.am), hoạt đ.ộng theo giấy phép 292/GP-BTTTT. b.ài viết cộng tá.c về cá.c lĩnh vực ph.ụ n.ữ, bình đẳng giới, S.ức kh.ỏe, g.ia đ.ình gửi về hòm thư: [email protected]
Theo Vietn.amnet
The post b.é g.ái 3 thá.ng t.uổi ng.uy k.ịch vì uống sữa non pha với sữa M.ẹ appeared first on nhanh24h.info.