b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm

Ngoài đăng tải nội dung xuyên tạc v.ụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trên FB, Chung Hoàng Chương còn biết đến là ng.ười đăng hình c.ổng chào đường đ.èn nghệ thuật Cần Thơ cùng với chiếc quần lót vào năm 2017.
Ngày 12-1, CA quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), cho biết đã b.ắt ô.ng Chung Hoàng Chương (43 t.uổi; ngụ đường b.a Thá.ng Hai, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), chủ cửa hàng bá.n sim điện thoại, để đ.iều tr.a về h.ành v.i “L.ợi d.ụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên m.ạng x.ã h.ội nhiều b.ài viết, hình ảnh có nội dung g.ây ả.nh h.ưởng ngh.iêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ả.nh h.ưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của t.ổ ch.ức Đ.ảng, đến danh dự, uy tín, nh.ân ph.ẩm của cá.c c.á nh.ân là cá.n bộ l.ãnh đ.ạo của Đ.ảng, nhà nước”; có d.ấu h.iệu của ph.ạm t.ội “L.ợi d.ụng cá.c quyền tự do dân chủ x.âm ph.ạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của t.ổ ch.ức, c.á nh.ân”.

Hình ảnh của Chung Hoàng Chương đăng trên FB
Theo đó, vào ngày 10-1, c.ơ qu.an CSĐT CA quận Ninh Kiều ph.át h.iện tài khoản FB “Chương May Mắn” do Chung Hoàng Chương quản lý, sử d.ụng đã đăng tải nhiều b.ài viết có nội dung xuyên tạc, làm m.ất uy tín của c.ơ qu.an nhà nước, l.ực l.ượng vũ trang trong v.ụ chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ x.ảy r.a tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
CA đã kh.ám x.ét kh.ẩn c.ấp nơi ở, nơi làm việc của Chương, t.ạm gi.ữ nhiều phương tiện điện t.ử, thiết b.ị lưu trữ điện t.ử, điện thoại l.iên qu.an. Sau khi k.iểm tr.a tài khoản FB do Chương quản lý và sử d.ụng, c.ảnh s.át ph.át h.iện có 16 b.ài viết được tr.ích x.uất thành 101 trang tài liệu in trên giấy A4, chứa nội dung có t.ính ch.ất tiêu cực, tuyên truyền, chống phá, g.ây ả.nh h.ưởng ngh.iêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ả.nh h.ưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của t.ổ ch.ức, c.á nh.ân. 9/16 b.ài viết được Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng TP Cần Thơ gi.ám đ.ịnh, kế luận có nội dung th.ể h.iện sự tiêu cực, chống phá, g.ây ả.nh h.ưởng ngh.iêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, ả.nh h.ưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của t.ổ ch.ức Đ.ảng, ả.nh h.ưởng đến danh dự, uy tín, nh.ân ph.ẩm của cá.c c.á nh.ân là cá.n bộ l.ãnh đ.ạo của Đ.ảng, nhà nước.
Làm việc với CA, Chương th.ừa nh.ận thường xuyên dùng điện thoại di đ.ộng truy cập FB xe.m cá.c th.ô.ng tin kh.ô.ng rõ nguồn đăng tải, kh.ô.ng kiểm chứng tính x.á.c thực của cá.c b.ài viết, sau đó chia sẻ trên trang c.á nh.ân. Cụ thể, b.ài viết về sự việc chống ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ x.ảy r.a ngày 9-1 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Chương kh.ô.ng biết d.iễn b.iến như thế nào nhưng đã đăng tải những th.ô.ng tin xuyên tạc đối với l.ực l.ượng vũ trang trong khi th.i h.ành c.ô.ng v.ụ.
Vào năm 2016 và 2017, Chương nhiều lần đăng tải chia sẻ b.ài viết có nội dung xuyên tạc, kh.ô.ng chính x.á.c về mỹ quan đô thị và sự việc l.iên qu.an đến Formusa.
Vào cuối năm 2017, tài khoản FB Chương May Mắn g.ây xôn xao dư luận khi đăng hình c.ổng chào đường đ.èn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất ở TP Cần Thơ cùng với hình chiếc quần lót. Kèm theo đó là dòng trạng thái: “ Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua r.ồi ghé vào bên phải là tiệm bá.n sim số may mắn của ie.m (e.m) để mua sim cho may mắn đóa (đó) nghe h.ôn.?!!! “.
Theo ng.ười Lao Động
The post b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm appeared first on nhanh24h.info.