l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua Việt n.am. Mục đích của ngh.i ph.ạm s.át h.ại cả g.ia đ.ình này chỉ vì m.uốn c.ướp t.ài s.ản.
t.ối 25/12, ng.uồn t.in của ph.óng viên cho hay, CA TPHCM đã tiến hành lấy l.ời kh.ai ngh.i ph.ạm Lee HyeongWon (29 t.uổi, quốc tịch Hàn Quốc) là ng.ười đã s.át h.ại cả g.ia đ.ình Hàn Quốc để c.ướp t.ài s.ản đ.ốt xe ô tô phi t.ang g.ây xôn xao dư luận.
Theo kh.ai b.áo của ngh.i ph.ạm thì mục đích s.át h.ại cả g.ia đ.ình b.à Jung Young Sook (49 t.uổi, quốc tịch Hàn Quốc) là c.ướp t.ài s.ản. Theo đó, Lee HyeongWon sang Việt n.am từ khoảng 4 năm trước đây và thường lưu trú ở quận 1, TPHCM.

Mục đích của ngh.i ph.ạm s.át h.ại cả g.ia đ.ình chỉ vì m.uốn c.ướp t.ài s.ản.
Lee HyeongWon kh.ai có quen biết với g.ia đ.ình b.à Jung Young Sook th.ô.ng qua việc hay lê la cộng đồng ng.ười Hàn Quốc tại Việt n.am.
Ngày 1/11, Lee HyeongWon nhập cảnh Philippines sau đó nhập cảnh vào Việt n.am và dự kiến sẽ x.uất c.ảnh ngay sau khi g.ây á.n kh.ô.ng lâu. Sau đó, Lee HyeongWon dò la tin tức th.ô.ng tin về g.ia đ.ình b.à này.
Khoảng 6 giờ trước khi g.ây á.n thì Lee HyeongWon đã ngh.iên c.ứu kĩ căn nhà này. Sau đó, Lee HyeongWon mới qu.yết đ.ịnh r.a t.ay.
Cụ thể, Lee HyeongWon kh.ai, rạng sá.ng 21/12, y đ.ột nh.ập vào căn nhà của b.à này ở đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM bằng lối cửa sau. Tiếp đó, ngh.i ph.ạm v.ào ph.òng ngủ của v.ợ ch.ồng ô.ng Yoon Sang Yong (50 t.uổi, quốc tịch Hàn Quốc) và b.à Jung Young Sook ở tầng 2.

Chiếc xe ô tô b.ị đ.ốt phi t.ang ở quận 2.
Lúc này, b.à Jung Young Sook ph.át h.iện nên Lee HyeongWon dùng d.ao đ.âm b.à này t.ử v.ong tại chỗ. Riêng ch.ồng b.à này là ô.ng Yoon Sang Yong b.ị Lee HyeongWon đ.âm trên gi.ường. ng.ười c.on gái 16 t.uổi của 2 v.ợ ch.ồng ph.át h.iện ch.ạy lên tầng 4 thì Lee HyeongWon đ.uổi th.eo.
Khi b.ắt kịp, Lee HyeongWon đ.âm uy h.iếp và y.êu c.ầu c.ô gái quay l.ại phòng ngủ để l.ấy t.ài s.ản đưa cho m.ình. Hoảng s.ợ nên c.ô gái quay l.ại phòng lấy khoảng 3 triệu đưa cho Lee HyeongWon. L.ợi d.ụng lúc Lee HyeongWon kh.ô.ng để ý nên th.iếu n.ữ 16 t.uổi b.ỏ ch.ạy.
Tiếp đó, Lee HyeongWon lục lọi lấy 4 ĐTDĐ và một số giấy tờ r.ồi ra xe ô tô t.ẩu th.oát kh.ỏi h.iện tr.ường. Sau khi g.ây á.n, ngh.i ph.ạm ch.ạy về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 đ.ốt xe phi t.ang r.ồi t.ẩu th.oát.
Bằng ngh.iệp v.ụ, chiều 25/12, ngh.i ph.ạm b.ị tr.inh s.át CA ph.át h.iện ở khá.ch sạn quận 1 nên kh.ống ch.ế b.ắt gi.ữ đ.ưa v.ề tr.ụ s.ở. Tại c.ơ qu.an CA, Lee HyeongWon đã cúi đ.ầu nh.ận t.ội.
Theo Nhịp Sống Việt
The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.