Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2

TAND tỉnh Điện Biên đã thết kế khu x.ử á.n lưu đ.ộng tại sân vận đ.ộng thành phố Điện Biên Phủ để x.ét x.ử c.ô.ng kh.ai 9 b.ị c.áo v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị c.ưỡng b.ức, s.át h.ại.

Toàn cảnh khu x.ử lưu đ.ộng v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại – Ảnh: n.am TRẦN
Sá.ng 25-12, nhiều cá.n bộ TAND tỉnh Điện Biên và gần 30 ch.iến sĩ quân đội đã chở b.àn ghế, ph.ô.ng bạt từ t.òa á.n tỉnh ra sân vận đ.ộng thành phố Điện Biên Phủ (phường Mường Thanh) để thiết kế khu x.ử á.n lưu đ.ộng.
Theo ghi nh.ận, khu x.ử á.n lưu đ.ộng tại sân vận đ.ộng được thiết kế với đầy đủ khu vực trang ngh.iêm dành cho HĐXX, bục kh.ai b.áo, khu vực dành cho cá.c b.ị c.áo, khu vực ng.ười tham gia t.ố t.ụng khá.c.
t.òa cũng cũng dành riêng khu vực ngoài cùng rất rộng để ng.ười dân quan tâm vào th.eo d.õi phiên x.ét x.ử.
Được biết khu x.ét x.ử lưu đ.ộng sẽ được b.ảo v.ệ ngh.iêm ngặt với nhiều lớp hàng rào và c.ảnh s.át.
Trao đổi với t.uổi tr.ẻ Online, ô.ng Phạm Văn n.am, Chá.nh á.n TAND tỉnh Điện Biên cho biết sau 20 năm, đây là lần thứ 2 t.òa t.ổ ch.ức phiên x.ét x.ử lưu đ.ộng tại sân vận đ.ộng.
“Chúng tôi sẽ thiết kế khu vực x.ét x.ử như một phòng x.ử á.n bình thường. t.òa sẽ b.ố trí khoảng 100 băng ghế cho những ng.ười đến dự t.òa”.
“Sân vận đ.ộng rộng 4.000m2 có sức chứa khoảng 6.000 ng.ười nên ng.ười dân có thể vào th.eo d.õi ph.iên t.òa. Tuy nhiên, ng.ười dân phải đứng đúng vị trí qu.y đ.ịnh và có sự giá.m s.át của CA”, ô.ng n.am nói.
Theo Chá.nh á.n TAND tỉnh Điện Biên, sá.ng 25-12, để đ.ảm b.ảo cho ph.iên x.ử diễn ra đúng thời gian, cơ qu.an ch.ức năng đã b.ắt t.ạm gi.am b.ị c.áo  Bùi Thị Kim Thu (44 t.uổi).

t.òa sẽ b.ố trí khoảng 100 băng ghế cho những ng.ười đến dự t.òa – Ảnh: n.am TRẦN
Cá.c b.ị c.áo Vì Văn Toá.n (38 t.uổi, ch.ủ m.ưu), Bùi Văn c.ô.ng (44 t.uổi), Vương Văn Hùng (35 t.uổi), Phạm Văn Nhiệm (47 t.uổi), Lường Văn Lả (26 t.uổi), Lường Văn Hùng (39 t.uổi), Phạm Văn Dũng (47 t.uổi), Cầm Văn Chương (45 t.uổi, cùng trú huyện Điện Biên) b.ị đưa ra x.ét x.ử về cá.c t.ội: gi.ế.t ng.ười, c.ướp t.ài s.ản, h.iếp d.âm, t.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.úy và b.ắt c.óc nhằm ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản.
Riêng b.ị c.áo Bùi Thị Kim Thu b.ị tr.uy t.ố về t.ội kh.ô.ng t.ố giá.c t.ội ph.ạm.
Theo dự kiến, ph.iên t.òa mở từ ngày 26 đến 28-12 do th.ẩm ph.á.n Phạm Văn n.am làm chủ toạ. Nhiều ng.ười có quyền lợi nghĩa v.ụ l.iên qu.an được triệu tập song kh.ô.ng có b.à Trần Thị Hiền (M.ẹ n.ữ s.inh giao gà).
Trong số 9 l.uật s.ư tham dự ph.iên t.òa, có 6 ng.ười b.ào ch.ữa theo chỉ định cho cá.c b.ị c.áo, 6 l.uật s.ư b.ảo v.ệ cho g.ia đ.ình b.ị h.ại.

Khu vực x.ử á.n – Ảnh: n.am TRẦN

Cá.c ch.iến sĩ quân đội sắp xếp, lau chùi b.àn ghế để chuẩn b.ị x.ử á.n – Ảnh: n.am TRẦN

Biển chia khu vực phía trong và ngoài khu x.ét x.ử lưu đ.ộng – Ảnh: n.am TRẦN

Khu x.ử á.n được thiết kế với đầy đủ khu vực trang ngh.iêm dành cho HĐXX, bục kh.ai b.áo…- Ảnh: n.am TRẦN
The post Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2 appeared first on nhanh24h.info.