‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố Hồ Chí Minh vừa được c.ô.ng b.ố.
ngh.i ph.ạm
Theo tờ Hankook Ilbo, hô.m 23/12 nhà chức trá.ch Việt n.am đã c.ô.ng b.ố ảnh ngh.i ph.ạm đ.âm ch.ế.t ng.ười ph.ụ n.ữ Hàn Quốc 49 t.uổi và làm b.ị th.ương ch.ồng c.ô này 50 t.uổi, c.on gái 16 t.uổi tại nhà họ ở Phú Mỹ Hưng vào sá.ng 21/12.
Một qu.an ch.ức tại lãnh sự quá.n Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Nhà chức trá.ch Việt n.am đã trao cho chúng tôi ảnh và đ.ề ngh.ị giúp đỡ tìm ra ngh.i ph.ạm. Họ có vẻ quyết tâm ph.á á.n càng nhanh càng t.ốt”.

Hình ảnh từ máy quay a.n n.inh ch.o th.ấy, ngh.i ph.ạm là một n.am giới đeo khẩu trang, m.ặc qu.ần bò và áo xanh. Hiện chưa rõ quốc tịch của ngh.i ph.ạm.
ngh.i ph.ạm gi.ế.t ng.ười có thể là ng.ười Hàn Quốc. Tuy nhiên, một ng.ười nói chuyện với ng.ười ch.ồng sau khi thảm kịch x.ảy r.a thì ngh.i ph.ạm nói tiếng Anh kém.
c.ơ qu.an pháp y đã kh.ám ngh.iệm t.ử th.i ng.ười v.ợ. Thi hài của b.à này dự kiến được chuyển về Hàn Quốc vào ngày Giá.ng sinh.
The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on nhanh24h.info.