Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên

Sá.ng 26/12, b.ị c.áo Vì Văn Toá.n và cá.c đ.ồng ph.ạm đã được dẫn giải đến sân vận đ.ộng có sức chứa 10.000 ng.ười để chuẩn b.ị tiến hành buổi x.ét x.ử v.ụ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại ở Điện Biên chiều 30 Tết.
Sá.ng 26/12, tại Sân vận đ.ộng thành phố Điện Biên Phủ, t.òa á.n nhân dân tỉnh Điện Biên mở ph.iên t.òa s.ơ th.ẩm, x.ét x.ử lưu đ.ộng Vì Văn Toá.n và đ.ồng ph.ạm trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà b.ị s.át h.ại dịp Tết Nguyên đ.á.n Kỷ Hợi 2019 tại Điện Biên.
Ngay từ sớm đã có rất đô.ng ng.ười dân tập trung tại khu vực SVĐ để th.eo d.õi phiên x.ét x.ử. Vì vậy, a.n n.inh quanh khu vực cũng được thắt chặt. CA tỉnh Điện Biên đã huy đ.ộng cả ch.ó ngh.iệp v.ụ để rà soát l.ại toàn bộ khu vực diễn ra ph.iên t.òa. Tất cả cá.c c.ổng ra vào của Sân vận đ.ộng thành phố Điện Biên Phủ đều có nhiều c.ảnh s.át tham gia b.ảo v.ệ, k.iểm s.oát.
Đến khoảng 7h45, b.ị c.áo Vì Văn Toá.n cùng cá.c đ.ồng ph.ạm được dẫn giải đến t.òa. Dự kiến, phiên toà sẽ k.éo dài 3 ngày từ 26/12 – 28/12/2019.

b.ị c.áo Vì Văn Toá.n – được x.á.c định là ch.ủ m.ưu v.ụ á.n n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại

b.ị c.áo Bùi Văn c.ô.ng.

b.ị c.áo Bùi Thị Kim Thu (v.ợ c.ô.ng).

b.ị c.áo Vương Văn Hùng.

b.ị c.áo Phạm Văn Nhiệm.

b.ị c.áo Lường Văn Lả.

b.ị c.áo Lường Văn Hùng.

b.ị c.áo Phạm Văn Dũng.

b.ị c.áo Cầm Văn Chương.
Theo c.áo tr.ạng của VKSND tỉnh Điện Biên, Vì Văn Toá.n (37 t.uổi) và Vương Văn Hùng (35 t.uổi) quen biết với nhau trong thời gian ch.ấp h.ành á.n tại tr.ại gi.am Yên Hạ, tỉnh Sơn La.
Ngày 1/2, Hùng đến nhà Toá.n chơi, nghe Toá.n nói Trần Thị Hiền (44 t.uổi, trú xã Thanh Hưng, M.ẹ n.ữ s.inh Cao Mỹ Duyên) n.ợ m.ình 300 triệu tiền mua m.a t.úy. Toá.n nhờ Hùng đ.òi tiền Hiền, Hùng bảo để sắp xếp thời gian sẽ b.àn cụ thể.
Sá.ng 3/2 (tức 29 Tết), Bùi Văn c.ô.ng (44 t.uổi, trú xã Thanh Nưa) đến nhà Toá.n thì gặp Hùng ở đó. Toá.n nói m.uốn đ.òi số tiền 300 triệu đồng Hiền n.ợ mua m.a t.úy, c.ô.ng nói Hiền cũng đang n.ợ m.ình 30 triệu đồng.
Toá.n nhờ c.ô.ng và Hùng b.ắt Hiền để đ.òi tiền và hứa sẽ trả mấy chục triệu đồng. Hùng bảo một m.ình kh.ô.ng làm được, c.ô.ng nói sẽ rủ thêm ng.ười và hẹn 15h chiều cùng ngày lên nhà c.ô.ng b.àn bạc cụ thể.
Đến 15h chiều, Toá.n điều khiển xe máy chở Hùng qua chợ Mường Thanh (TP.Điện Biên Phủ) và chỉ mặt Hiền. Hùng sau khi quan sát thì ph.át h.iện có cả Cao Mỹ Duyên đang ở cùng M.ẹ. Sau đó, cả 2 đ.ối t.ượng về nhà Bùi Văn c.ô.ng và gặp cả Lường Văn Hùng (28 t.uổi), Lường Văn Lả (25 t.uổi), Phạm Văn Nhiệm (43 t.uổi) tại đây.
Toá.n nhờ b.ắt Hiền để đ.òi n.ợ và sẽ trả c.ô.ng mấy chục triệu cùng m.a t.úy. c.ô.ng đưa ý kiến b.ắt c.on gái Hiền để trả n.ợ, cả bọn đồng ý. Toá.n giao nhiệm v.ụ cho Vương Hùng xuống chợ lấy số điện thoại của c.on gái Hiền r.ồi gọi đặt mua khoảng 10 c.on gà mang lên khu vực C13 phường Thanh Tr.ường, TP.Điện Biên Phủ để c.ô.ng, Nhiệm, Lả, Lường Hùng b.ắt gi.ữ.
Trong suốt quá trình g.ây á.n, Bùi Văn c.ô.ng đóng v.ai trò là k.ẻ chỉ đạo cá.c đ.ối t.ượng khá.c th.ực h.iện hành v.i ph.ạm t.ội. Cụ thể, c.ô.ng chính là ng.ười đưa ra ý kiến b.ắt Duyên để đ.òi n.ợ, sau đó cũng chính đ.ối t.ượng này dùng c.ôn nhị khúc s.iết c.ổ kh.iến n.ạn nh.ân Duyên ngất đi để b.ắt c.óc.
Khi về đến nhà c.ô.ng, n.ạn nh.ân Cao Mỹ Duyên đã vùng dậy ch.ạy tr.ốn, tuy nhiên đã b.ị cả c.ô.ng, Lường Hùng và Lả b.ắt gi.ữ l.ại. Lúc này, c.ô.ng chỉ đạo đ.ồng b.ọn đưa Duyên v.ào ph.òng ngủ và cũng là ng.ười đưa ra ý kiến h.iếp d.âm n.ạn nh.ân.
VKSND tỉnh Điện Biên x.á.c định, trong suốt quãng thời gian từ 4/2 – 6/2, cá.c b.ị c.áo đã dùng v.ũ l.ực để th.ực h.iện h.ành v.i qu.an h.ệ t.ình d.ục trái ý m.uốn với Cao Mỹ Duyên tất cả 5 lần. Trong suốt 5 lần th.ực h.iện h.ành v.i trên, cá.c đ.ối t.ượng đều t.ổ ch.ức sử d.ụng m.a t.úy tại nhà riêng của Bùi Văn c.ô.ng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Cho đến 22h30 t.ối 6/2, Toá.n cùng Vương Văn Hùng có mặt ở nhà c.ô.ng. Thời điểm này, sau nhiều ngày b.ị h.ành h.ạ về thể x.á.c và t.inh th.ần, S.ức kh.ỏe của Cao Mỹ Duyên đã s.uy y.ếu. Bùi Kim Thu (44 t.uổi, v.ợ c.ô.ng) là ng.ười ch.ăm s.óc, bón cơm cho n.ạn nh.ân, ph.át h.iện Duyên kh.ô.ng thể ăn được nên nói l.ại với c.ô.ng.
Sau đó, cá.c đ.ối t.ượng đã đưa Duyên ra căn nhà hoang sau nhà c.ô.ng.Tại đây, c.ô.ng sử d.ụng chiếc c.ôn nhị khúc s.iết c.ổ n.ạn nh.ân đến ch.ế.t. Quá trình này, cá.c đ.ối t.ượng Lường,Hùng, Lả, Nhiệm cùng tham gia s.át h.ại n.ạn nh.ân, trong khi Toá.n, Vương Hùng và Thu ch.ứng k.iến.
Theo Trí Thức tr.ẻ
The post Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên appeared first on nhanh24h.info.