Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang

– Vào sá.ng 28/11, Cao Bằng l.ại x.ảy r.a trận đ.ộng đ.ất với độ 4,7 độ richter, kh.iến nhiều ng.ười h.oang m.ang vì đây là trận thứ 5 trong ít ngày trở l.ại đây.
Theo th.ô.ng tin từ V.iện vật lý địa cầu, vào khoảng 6h50 ngày 28/11 (tức 23h49 giờ GMT) tại khu vực huyện Trùng Khá.nh, Cao Bằng x.ảy r.a trận đ.ộng đ.ất 4,7 richter, độ s.âu chấn tiêu khoảng 10km. Đây là trận đ.ộng đ.ất thứ 5 kể từ ngày 25/11 đến nay.
Cũng vào sá.ng 28/11,  nhiều ng.ười dân tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ph.át h.iện nơi đây cũng b.ị hiện tượng rung l.ắc, kh.iến mọi ng.ười s.ợ hãi ch.ạy ra kh.ỏi nhà.

Ngày 25/11, trận đ.ộng đ.ất tại khu vực Lũng Phắc, xã Phắc, xã Đàm Th.ủy, huyện Trùng Khá.nh, tỉnh Cao Bằng, làm tảng đ.á lớn từ trên núi lăn xuống va trúng và làm bẹp xe ô tô c.on. (Ảnh: CTV)
Về th.ô.ng tin trên, V.iện vật lý địa cầu đang t.iếp t.ục x.á.c minh và sẽ th.ô.ng tin sau.
Như VTC News đưa tin, vào ngày 25 – 26/11, x.ảy r.a 4 trận đ.ộng đ.ất tại khu vực tỉnh Cao Bằng.
Cụ thể, lúc 8h52 ngày 26/11, tại khu vực huyện Trùng Khá.nh, tỉnh Cao Bằng x.ảy r.a một trận đ.ộng đ.ất có độ lớn 2.5 độ richter (tại vị trí có tọa độ 22,723 độ vĩ Bắc, 106,529 độ kinh Đô.ng), độ s.âu chấn tiêu khoảng 8.2km.
c.lip: Cao Bằng liên tiếp đ.ộng đ.ất: Liệu có ng.uy h.iểm?
Lúc 23h02 ngày 25/11, trận đ.ộng đ.ất có độ lớn 2.6 độ richter x.ảy r.a tại khu vực có vị trí có tọa độ 22,806 độ vĩ Bắc, 106,540 độ kinh Đô.ng, độ s.âu chấn tiêu khoảng 8.1km.
Lúc 10h56 ngày 25/11, trận đ.ộng đ.ất có độ lớn 3.8 độ richter x.ảy r.a tại vị trí có tọa độ 22.810 độ vĩ Bắc, 106.620 độ kinh Đô.ng, độ s.âu chấn tiêu khoảng 10 km.
Vào 8h18, trận đ.ộng đ.ất có cường độ 5.4 độ richter cũngTheo VTC NEWS x.ảy r.a tại Trùng Khá.nh, Cao Bằng (vị trí có tọa độ 22.852 độ vĩ Bắc, 106.618 độ kinh Đô.ng, độ s.âu chấn tiêu khoảng 14 km). Trận đ.ộng đ.ất này cũng g.ây ả.nh h.ưởng tới nhiều tỉnh ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội.
The post Xuất hiện 5 trận đ.ộng đ.ất trong 4 ngày, dân Cao Bằng h.oang m.ang appeared first on nhanh24h.info.