VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân

Vào phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm chiều ngày 27/11, VKS đ.ề ngh.ị tuyên b.ị c.áo Trần Thị Hiền, Bùi Văn c.ô.ng và Lường Văn Hùng 20 năm t.ù; Vì Văn Toá.n 27 năm t.ù; Vì Thị Thu ch.ung th.ân về cá.c hành v.i ph.ạm t.ội l.iên qu.an đến m.a t.úy.
16h15, Kết th.úc phần luận t.ội, HĐXX t.iếp t.ục phần tranh luận.
15h35, Trong phần luận t.ội của VKS, đ.á.nh giá cá.c ch.ứng c.ứ, VKS đ.ề ngh.ị t.òa tuyên b.ị c.áo Trần Thị Hiền, Bùi Văn c.ô.ng và Lường Văn Hùng 20 năm t.ù; Vì Thị Thu ch.ung th.ân; Vì Văn Toá.n 27 năm t.ù.

Cá.c b.ị c.áo nghe phần luận t.ội của VKS
Current t.ime0:02/Duration2:44Auto
c.lip: VKS đ.ề ngh.ị t.uyên á.n M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và cá.c đ.ồng ph.ạm
15h10, Hội đồng x.ét x.ử tuyên b.ố kết th.úc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện V.iện kiểm sát tỉnh Điện Biên đọc bản luận t.ội. 
15h05, Sau phần hỏi của b.ị c.áo Hiền, b.ị c.áo Vì Thị Thu xin phép HĐXX hỏi b.ị c.áo Lường Văn Hùng. Thu hỏi “Tại sao l.ại đổ oan cho m.ình, tại sao Thu và Hùng kh.ô.ng quen nhau Hùng l.ại làm như vậy, làm như vậy là gi.ế.t tôi r.ồi“.

Lường Văn Hùng tại phiên x.ét x.ử
15h00, Trả lời trước t.òa, b.ị c.áo Trần Thị Hiền có nêu: “Cá.c b.ị c.áo đã b.àn bạc âm mưu h.ãm h.ại tôi, gi.ế.t c.on tôi r.ồi b.uộc t.ội cho tôi nên kh.ai chưa đầy đủ. Họ lúc kh.ai đã nh.ận đủ 300 triệu đồng, lúc bảo còn n.ợ 110 triệu đồng“. Vừa nêu b.ị c.áo Hiền l.ại đọc bản c.áo tr.ạng l.ời kh.ai của c.ô.ng và Hùng.
Nói tại toà, b.ị c.áo Hiền khẳng định kh.ô.ng th.ực h.iện h.ành v.i mua bá.n chất m.a t.uý, bởi b.ị c.áo biết được tá.c h.ại của chất m.a t.uý, kh.ô.ng m.uốn gieo rắc cái ch.ế.t trắng cho ai cả.

Trần Thị Hiền cho rằng m.ình b.ị h.ãm h.ại
Sau đó, b.ị c.áo Hiền xin phép được hỏi b.ị c.áo Bùi Văn c.ô.ng rằng có rút tiền trong số tiền mua m.a t.úy kh.ô.ng. c.ô.ng trả lời “b.ị c.áo kh.ô.ng thèm số tiền ấy“.

b.ị c.áo Hiền hỏi b.ị c.áo c.ô.ng về số tiền mua m.a t.úy.
14h30, l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Trần Thị Hiền hỏi thân chủ của m.ình về d.iễn b.iến đêm 30 Tết Kỷ Hợi (tức 4/2 dương lịch). b.ị c.áo Hiền trả lời rằng khi kh.ô.ng thấy c.on gái đi giao gà trở về nên ngh.i có chuyện chẳng lành, từ đó đã tr.ình b.áo c.ơ qu.an CA.
l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Hiền t.iếp t.ục xét hỏi b.ị c.áo Bùi Văn c.ô.ng và Vì Văn Toá.n. Trả lời câu hỏi của l.uật s.ư về việc tại sao v.ợ m.ình là Vì Thị Thu bảo kh.ô.ng bá.n hai bá.nh m.a t.úy cho b.ị c.áo c.ô.ng mà m.ình l.ại bảo có, b.ị c.áo Vì Văn Toá.n nói rằng hô.m đấy m.ình ở nhà nên ch.ứng k.iến v.ụ mua bá.n. Toá.n khẳng định lời m.ình kh.ai là chính x.á.c.

c.ô.ng trên bục kh.ai b.áo
14h00, Phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm t.iếp t.ục làm việc. Mở đ.ầu phiên x.ét x.ử buổi chiều, Hội đồng x.ét x.ử t.iếp t.ục xét hỏi b.ị c.áo Vì Thị Thu. Thu vẫn khẳng định m.ình kh.ô.ng buôn bá.n 2 gói m.a t.úy như lời b.ị c.áo Bùi Văn c.ô.ng và ch.ồng m.ình là Vì Văn Toá.n kh.ai nh.ận.
Trong phần xét hỏi, b.ị c.áo Vì Thị Thu y.êu c.ầu HĐXX cho được nói tiếng dân tộc m.ình. y.êu c.ầu này được chấp thuận, HĐXX mời ng.ười phiên dịch đến để làm việc.
Trước HĐXX, Vì Thị Thu t.iếp t.ục nói m.ình b.ị ép cung. “b.ị c.áo b.ị nhốt ở phòng hỏi cung 5 ngày 5 đêm, kh.ô.ng được ngủ, b.ị quát nạt. b.ị c.áo chỉ được cho ăn hai bữa, nghe, nói và viết theo lời của cá.n bộ, bởi cá.n bộ cho rằng, nếu nghe theo thì kh.ô.ng có t.ội“.
Về vấn đề này, tại t.òa, l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Vì Thị Thu cho rằng l.ời kh.ai của b.ị c.áo Thu ở ph.iên t.òa hô.m nay khá.c xa so với l.ời kh.ai tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a.
“Tôi kh.ô.ng hiểu vì sao hô.m nay Vì Thị Thu l.ại kh.ai gian dối như vậy?“, l.uật s.ư đặt câu hỏi.

l.uật s.ư b.ào ch.ữa chỉ định của b.ị c.áo Vì Thị Thu
Đại diện VKSND tỉnh Điện Biên giữ quyền c.ô.ng t.ố tại t.òa sau khi xét hỏi đã cho rằng b.ị c.áo Hiền và Thu có d.ấu h.iệu qu.anh c.o, chối t.ội. Từ những tài liệu quá trình đ.iều tr.a th.u th.ập được x.á.c định b.ị c.áo Thu trực tiếp mua hai bá.nh he.roin ở biên giới về bá.n l.ại cho c.ô.ng. c.ô.ng sau đó bá.n hai bá.nh he.roin cho b.ị c.áo Hiền.
Trong v.ụ á.n, b.à Hiền là ng.ười đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua bá.n hai bá.nh he.roin với c.ô.ng, Toá.n là ng.ười giúp sức tích cực.

Vì Thị Thu t.iếp t.ục kh.ô.ng th.ừa nh.ận h.ành v.i buôn bá.n m.a t.úy.

ng.ười phiên dịch có mặt làm việc tại t.òa á.n.
Trước đó khi mới bước vào t.òa á.n, b.ị c.áo Trần Thị Hiền đã nhìn xuống về phía c.on gái và bật kh.óc.

b.ị c.áo Trần Thị Hiền trong phiên x.ét x.ử buổi chiều.

b.ị c.áo Hiền nhìn xuống vị trí c.on gái lớn r.ồi bật kh.óc.
M.ẹ n.ữ s.inh giao gà bật kh.óc trong phiên x.ét x.ử buổi chiều00:00:40
c.lip: M.ẹ n.ữ s.inh giao gà bật kh.óc trong phiên x.ét x.ử buổi chiều

b.ị c.áo Bùi Văn c.ô.ng tại phiên x.ét x.ử.
Chiều nay 27/11, TAND tỉnh Điện Biên t.iếp t.ục đưa ra x.ét x.ử s.ơ th.ẩm b.ị c.áo Trần Thị Hiền (SN 1975, M.ẹ n.ữ s.inh Cao Mỹ Duyên) và 4 đ.ồng ph.ạm là Vì Văn Toá.n, Vì Thị Thu (v.ợ Toá.n – cùng SN 1982), Bùi Văn c.ô.ng (SN 1975), Lường Văn Hùng (SN 1991) về t.ội “Mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy” và “Chứa chấp việc sử d.ụng tr.ái ph.ép chất m.a t.úy”.
Trong phiên x.ét x.ử vào buổi sá.ng cùng ngày, b.ị c.áo Trần Thị Hiền đã kh.ô.ng th.ừa nh.ận t.ội d.anh, liên tục kêu oan. Trong khi đó, cá.c b.ị c.áo khá.c l.ại có l.ời kh.ai kh.ô.ng đồng nhất, m.âu th.uẫn nhau. Cụ thể:
– b.ị c.áo Bùi Văn c.ô.ng kh.ai nh.ận đã mua bá.n tr.ái ph.ép 2 bá.nh m.a t.uý của Vì Thị Thu và Vì Văn Toá.n tại nhà của Thu. Số m.a t.úy này sau đó được bá.n l.ại cho Trần Thị Hiền với giá 290 triệu đồng. Thời điểm c.ô.ng mua m.a t.úy còn có sự có mặt của Lường Văn Hùng.
– b.ị c.áo Vì Văn Toá.n th.ừa nh.ận l.ời kh.ai trên của Bùi Văn c.ô.ng.
– Ngược l.ại với ch.ồng là Vì Văn Toá.n, b.ị c.áo Vì Thị Thu l.ại khẳng định kh.ô.ng hề bá.n m.a t.úy cho Bùi Văn c.ô.ng, Lường Văn Hùng. Thu cho rằng trước đây m.ình th.ừa nh.ận có bá.n m.a t.úy cho 2 đ.ối t.ượng trên là do b.ị “cá.n bộ ép cung”.
– b.ị c.áo Trần Thị Hiền kêu oan, khẳng định kh.ô.ng quen biết đ.ối t.ượng Bùi Văn c.ô.ng và Lường Văn Hùng.

b.ị c.áo Trần Thị Hiền trong phiên x.ét x.ử buổi sá.ng.
Theo tài liệu t.ố t.ụng, vào khoảng giữa thá.ng 5/2017, Trần Thị Hiền đ.i t.ìm mua gà. ng.ười ph.ụ n.ữ này tìm đến nhà Bùi Văn c.ô.ng (SN 1975). Sau một hồi chào hỏi, giới thiệu họ tên, địa chỉ, Hiền ph.át h.iện c.ô.ng là đ.ối t.ượng ngh.iện m.a t.úy nên lân la hỏi c.ô.ng có bá.n m.a t.úy kh.ô.ng?
Hiền nói, nếu c.ô.ng có m.a t.úy bá.n thì sẽ mua 4 bá.nh. c.ô.ng cũng thẳng th.ắn đặt vấn đề “nếu Hiền tr.ả gi.á 160 triệu đồng/01 bá.nh thì c.ô.ng sẽ tìm mua he.roin về bá.n cho Hiền”. Hiền nhất trí và hẹn ngày quay l.ại.
Do trước đó, c.ô.ng quen biết Vì Thị Thu nên đã nảy ra ý định sẽ hỏi Thu có m.a t.úy bá.n kh.ô.ng. Nếu có, c.ô.ng sẽ mua m.a t.úy của Thu về bá.n “kênh” lên cho Hiền để kiếm lời.
Thực tế, c.ô.ng đã nhanh ch.óng ph.óng xe máy đến nhà Thu đặt mua 04 bá.nh he.roin với giá 150 triệu đồng/01 bá.nh. Thu đồng ý và hẹn vài ngày sau sẽ có.
Sau đó, ng.ười đ.àn b.à này đi lên khu vực biên giới Việt – Lào để tìm mua “hàng c.ấm”. Thu lân la làm quen một ng.ười đ.àn ô.ng ng.ười Lào, khoảng 40 t.uổi (ng.ười này kh.ô.ng cho biết tên) để mua m.a t.úy, nhưng hàng chưa có sẵn, ng.ười đ.àn ô.ng hẹn Thu đúng 8 ngày n.ữa quay l.ại.
Đúng hẹn, Thu quay trở l.ại gặp ng.ười đ.àn ô.ng Lào nhưng chỉ mua n.ợ được 2 bá.nh he.roin với giá 90 triệu đồng/01 bá.nh. Số hàng này sau đó được chuyển cho c.ô.ng, c.ô.ng chuyển cho Trần Thị Hiền.
Thời điểm c.ô.ng đi đến nhà Thu lấy hàng đã rủ Lường Văn Hùng (SN 1991) đi cùng, hứa sẽ chia tiền lãi.
Trần Thị Hiền nh.ận m.a t.úy từ c.ô.ng, mới trả được 290 triệu đồng, xin n.ợ l.ại 30 triệu đồng.
Tại c.áo tr.ạng th.ể h.iện, Trần Thị Hiền kh.ai kh.ô.ng mua bá.n m.a t.úy với Bùi Văn c.ô.ng, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toá.n và Hiền cũng kh.ô.ng quen biết ai có tên như trên. Nhưng kết quả đ.iều tr.a đủ c.ăn c.ứ x.á.c định Hiền có mua m.a t.úy với c.ô.ng và Hùng.
Theo Trí Thức tr.ẻ
Theo  Trí thức tr.ẻ
Link báo gốc: http://ttvn.vn/gioi-tre/me-nu-sinh-giao-ga-cac-bi-cao-da-am-muu-giet-con-toi-roi-buoc-toi-cho-toi-nen-khai-chua-day-du-220192711141953189.htm
The post VKS đ.ề ngh.ị tuyên M.ẹ n.ữ s.inh giao gà và 3 đ.ồng ph.ạm 20-27 năm t.ù, Vì Thị Thu á.n ch.ung th.ân appeared first on nhanh24h.info.