v.ợ Giám đốc b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa “chia chá.c” hơn 500 triệu đồng tiền thuốc của ng.ười b.ệnh

– Theo CA tỉnh Thanh Hóa, 5 bá.c sĩ, điều dưỡng b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa đã rút bớt thuốc, vật tư y tế của ng.ười b.ệnh g.ây th.iệt h.ại số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; trong đó v.ợ giám đốc b.ệnh v.iện đã câu kết cùng “chia chá.c” hơn 500 triệu đồng.
Theo kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu, 5 bá.c sĩ, điều dưỡng b.ệnh v.iện t.âm th.ần tỉnh Thanh Hóa (nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Th.ắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa b.ị c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a, CA tỉnh Thanh Hóa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am và c.ấm đi kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú do đã “ăn ch.ặn” tiền thuốc, vật tư của ng.ười b.ệnh với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
c.lip c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a, CA tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh kh.ởi t.ố, b.ắt gi.am cá.c bá.c sĩ b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa – Ảnh: CA Thanh Hóa
Cụ thể, ô.ng Vi Du Lịch, Trưởng kh.oa n.am 1, đã có h.ành v.i L.ợi d.ụng việc kê đ.ơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho cá.c B.ệnh nh.ân t.âm th.ần đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện r.ồi c.ắt bớt thuốc, vật tư y tế sau đó đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bá.n tr.ục l.ợi, g.ây th.iệt h.ại số tiền hơn 968 triệu đồng.
Đối với b.à Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng kh.oa n.ữ (v.ợ Giám đốc b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa, ô.ng Trịnh Văn Anh) cũng với h.ành v.i trên đã câu kết với cấp dưới tuồn thuốc ra ngoài bá.n, “chia chá.c” số tiền 501 triệu đồng.
Ông Phan Văn Giỏi, Trưởng kh.oa n.am 2, đã có h.ành v.i, L.ợi d.ụng việc kê đ.ơn thuốc, vật tư y tế (y lệnh) cho ng.ười b.ệnh t.âm th.ần đang đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện để “ăn ch.ặn thuốc”, vật tư y tế sau đó cho nhân viên bá.n ra ngoài cùng tr.ục l.ợi 107 triệu đồng.

c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a, CA tỉnh Thanh Hóa dẫn giải những ngh.i ph.ạm để phục v.ụ đ.iều tr.a
Cũng theo kết quả đ.iều tr.a, việc “ăn ch.ặn” thuốc, vật tư y tế của c.á nh.ân ô.ng Giỏi đã diễn ra từ năm 2017, đến thá.ng 6-2018, biết việc làm như vậy là sai nên ô.ng Giỏi đã chỉ đạo cấp dưới d.ừng l.ại. Đến thá.ng 11-2018, ô.ng Giỏi l.ại t.iếp t.ục cho nhân viên gom thuốc, vật tư y tế bá.n ra ngoài và sau đó b.ị CA ph.át h.iện, b.ắt quả t.ang.
Trước đó, như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, vào sá.ng ngày 30-10, c.ơ qu.an a.n n.inh Đ.iều tr.a CA tỉnh Thanh Hóa đã kh.ởi t.ố b.ị c.an, kh.ám x.ét nơi ở, nơi làm việc và th.i h.ành Lệnh b.ắt t.ạm gi.am 3 trưởng kh.oa của b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa gồm ô.ng Vi Du Lịch (SN 1972), Trưởng kh.oa n.am 1; ô.ng Phan Văn Giỏi (SN 1961), Trưởng kh.oa n.am 2 và b.à Đinh Thị Thu Hồng (SN 1973), Trưởng kh.oa n.ữ.

b.à Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng kh.oa n.ữ – v.ợ Giám đốc b.ệnh v.iện t.âm th.ần tỉnh Thanh Hóa
Ngoài ra, c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a cũng đã kh.ởi t.ố b.ị c.an và áp d.ụng b.iện ph.áp ng.ăn ch.ặn c.ấm đi kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú đối với 2 điều dưỡng b.ệnh v.iện, gồm: Phạm Thị Nhung (SN 1988), điều dưỡng viên kh.oa n.ữ; Phạm Thị Phương (SN 1985), điều dưỡng viên kh.oa n.am 2.
Tất cả 3 trưởng kh.oa b.ị b.ắt t.ạm gi.am và 2 n.ữ điều dưỡng b.ị c.ấm kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú đều b.ị kh.ởi t.ố để đ.iều tr.a về t.ội “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn trong th.i h.ành c.ô.ng v.ụ” theo Bộ Luật h.ình s.ự.
Hiện, v.ụ việc đang được c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a, CA tỉnh Thanh Hóa t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Tin-ảnh: Tuấn Minh
THEO NLĐO
The post v.ợ Giám đốc b.ệnh v.iện t.âm th.ần Thanh Hóa “chia chá.c” hơn 500 triệu đồng tiền thuốc của ng.ười b.ệnh appeared first on nhanh24h.info.