Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng

Sá.ng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên x.ét x.ử đối với b.ị c.áo Trần Thị Hiền (M.ẹ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại ở Điện Biên) cùng 4 đ.ồng ph.ạm trong v.ụ á.n mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy.
8h30, Trong phần kh.ai b.ao, b.ị c.áo Trần Thị Hiền bật kh.óc.

b.ị c.áo Hiền bật kh.óc

Liên tục ngoái đ.ầu l.ại nhìn ch.ồng và c.on gái lớn
8h10, phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm v.ụ á.n buôn bá.n sử d.ụng tr.ái ph.ép chất m.a t.uý b.ắt đ.ầu.
Mở đ.ầu phiên toà thư ký toà á.n c.ô.ng b.ố th.ô.ng tin cá.c b.ị c.áo, ng.ười b.ị h.ại, ng.ười được triệu tập và ng.ười b.ào ch.ữa cho cá.c b.ị c.áo.
Theo ghi nh.ận của PV, so với thời điểm b.ị b.ắt cá.c b.ị c.áo trong v.ụ á.n này đều b.éo và trắng tr.ẻo hơn. Riêng b.à Trần Thị Hiền thì gầy hơn. Khi được đ.ưa v.ào phòng x.ử á.n b.à Hiền vẫy tay chào c.on gái cả là ch.ị Cao Thanh Loan r.ồi nhanh ch.óng ngồi vào hàng ghế của cá.c b.ị c.áo.

Toàn cảnh phiên x.ét x.ử s.ơ th.ẩm sá.ng 27/11

b.ị c.áo Bùi Văn c.ô.ng

b.ị c.áo Trần Thị Hiền bình thản tại toà

b.ị c.áo Vương Văn Hùng

b.ị c.áo Vì Thị Thu

b.ị c.áo Vì Văn Toá.n

Cá.c b.ị c.áo khá.c tại phiên toà
7h55, Nhiều ng.ười dân chen lấn để vào bên trong th.eo d.õi phiên x.ét x.ử. Dự kiến 8h sá.ng nay phiên toà b.ắt đ.ầu.

Cảnh chen lấn hỗn loạn khi ng.ười chen nhau vào th.eo d.õi phiên toà. l.ực l.ượng CA đang làm việc khá c.ăng th.ẳng.
7h15, Khá đô.ng ng.ười thân cá.c b.ị c.áo đã tập trung tại toà á.n nhân dân tỉnh Điện Biên để th.eo d.õi phiên toà. Xe chở cá.c b.ị c.áo cũng đã đến.

Xe chở cá.c b.ị c.áo đến phiên toà

b.ị c.áo Lường Văn Hùng được dẫn giải vào toà

Rất đô.ng ng.ười dân có mặt để th.eo d.õi phiên x.ét x.ử sá.ng ngày 27/11
7h00, ch.ồng và c.on gái của b.ị c.áo Trần Thị Hiền (M.ẹ n.ữ s.inh giao gà) có mặt tại  c.ổng TAND.

ch.ồng và c.on gái lớn của b.ị c.áo Trần Thị Hiền có mặt tại toà á.n từ sớm

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng cũng được tăng cường để đ.ảm b.ảo a.n n.inh

TAND tỉnh Điện Biên
4 b.ị c.áo b.ị tr.uy t.ố cùng với Trần Thị Hiền (SN 1975) b.ao gồm Vì Thị Thu – Vì Văn Toá.n (cùng SN 1982), Bùi Văn c.ô.ng (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991). Cá.c b.ị c.áo cùng trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo c.ơ qu.an đ.iều tr.a, Trần Thị Hiền được x.á.c định là 1 mắt xích quan trọng trong đ.ường d.ây m.a t.úy.
Hiền cũng chính là M.ẹ của n.ữ s.inh Cao Mỹ D. – n.ữ s.inh giao gà b.ị h.iếp d.âm và s.át h.ại tại Điện Biên. Thời điểm đó, Hiền đã lọt vào vòng ngắm của c.ảnh s.át khi có nhiều l.ời kh.ai báo kh.ô.ng trung thực, hành t.ung mờ ám trong v.ụ s.át h.ại chính c.on gái đẻ của m.ình.
Theo tài liệu t.ố t.ụng, vào khoảng giữa thá.ng 5/2017, Trần Thị Hiền đ.i t.ìm mua gà. ng.ười ph.ụ n.ữ này tìm đến nhà Bùi Văn c.ô.ng (SN 1975). Sau một hồi chào hỏi, giới thiệu họ tên, địa chỉ, Hiền ph.át h.iện c.ô.ng là đ.ối t.ượng ngh.iện m.a t.úy nên lân la hỏi c.ô.ng có bá.n m.a t.úy kh.ô.ng?
Hiền nói, nếu c.ô.ng có m.a t.úy bá.n thì sẽ mua 4 bá.nh. c.ô.ng cũng thẳng th.ắn đặt vấn đề “nếu Hiền tr.ả gi.á 160 triệu đồng/01 bá.nh thì c.ô.ng sẽ tìm mua he.roin về bá.n cho Hiền”. Hiền nhất trí và hẹn ngày quay l.ại.
Do trước đó, c.ô.ng quen biết Vì Thị Thu nên đã nảy ra ý định sẽ hỏi Thu có m.a t.úy bá.n kh.ô.ng. Nếu có, c.ô.ng sẽ mua m.a t.úy của Thu về bá.n “kênh” lên cho Hiền để kiếm lời.
Thực tế, c.ô.ng đã nhanh ch.óng ph.óng xe máy đến nhà Thu đặt mua 04 bá.nh he.roin với giá 150 triệu đồng/01 bá.nh. Thu đồng ý và hẹn vài ngày sau sẽ có.
Sau đó, ng.ười đ.àn b.à này đi lên khu vực biên giới Việt – Lào để tìm mua “hàng c.ấm”. Thu lân la làm quen một ng.ười đ.àn ô.ng ng.ười Lào, khoảng 40 t.uổi (ng.ười này kh.ô.ng cho biết tên) để mua m.a t.úy, nhưng hàng chưa có sẵn, ng.ười đ.àn ô.ng hẹn Thu đúng 8 ngày n.ữa quay l.ại.
Đúng hẹn, Thu quay trở l.ại gặp ng.ười đ.àn ô.ng Lào nhưng chỉ mua n.ợ được 2 bá.nh he.roin với giá 90 triệu đồng/01 bá.nh. Số hàng này sau đó được chuyển cho c.ô.ng, c.ô.ng chuyển cho Trần Thị Hiền.
Thời điểm c.ô.ng đi đến nhà Thu lấy hàng đã rủ Lường Văn Hùng (SN 1991) đi cùng, hứa sẽ chia tiền lãi.
Trần Thị Hiền nh.ận m.a t.úy từ c.ô.ng, mới trả được 290 triệu đồng, xin n.ợ l.ại 30 triệu đồng.
Tại c.áo tr.ạng th.ể h.iện, Trần Thị Hiền kh.ai kh.ô.ng mua bá.n m.a t.úy với Bùi Văn c.ô.ng, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toá.n và Hiền cũng kh.ô.ng quen biết ai có tên như trên. Nhưng kết quả đ.iều tr.a đủ c.ăn c.ứ x.á.c định Hiền có mua m.a t.úy với c.ô.ng và Hùng.
Theo Trí Thức tr.ẻ
The post Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng appeared first on nhanh24h.info.