Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng

Thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia ch.o th.ấy cả nước x.ảy r.a gần 16.000 v.ụ TNGT, làm chế‌t gần 7.000 ng.ười, b.ị thư‌ơng hơn 12.000 ng.ười trong 11 thá.ng, gi‌ảm cả b.a tiêu chí về số v.ụ, số ng.ười chế‌t và số ng.ười b.ị thư‌ơng so với năm 2018.
ảnh minh họa

Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi
Thursday December 26, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên x.á.c nh.ận, đ.ơn v.ị đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm cầm h.ung kh.í tr.uy s.át vào nhiều ng.ười ở cùng xóm kh.iến 5 ng.ười t.ử […]

The post Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi appeared first on Celadon.

v.ụ ta‌i nạ‌n thả‌m khốc x.ảy r.a vào sá.ng 23/7 trên QL5 đoạn qua khu vực Cầu Xây Lai Khê (Hải Dương). Ít nhất 6 ng.ười b.ị ô tô tải l.ật đ.è t‌ử von‌g. (Ảnh: FB otofun)
Theo thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia, trong 11 thá.ng của năm 2019 (tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019), cả nước x.ảy r.a 15.885 v.ụ ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng, làm chế‌t 6.975 ng.ười, b.ị thư‌ơng 12.144 ng.ười.
So với cùng kỳ năm 2018, số ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng gi‌ảm 935 v.ụ (gi‌ảm 5,5%), số ng.ười chế‌t gi‌ảm 520 ng.ười (gi‌ảm 6,9%), số ng.ười b.ị thư‌ơng gi‌ảm 962 ng.ười (gi‌ảm 7,3%).
Trong đó, đường bộ x.ảy r.a 15.676 v.ụ ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng, làm chế‌t 6.821 ng.ười, b.ị thư‌ơng 12.093 ng.ười, so với cùng kỳ năm trước gi‌ảm 923 v.ụ ( gi‌ảm 5,56%), gi‌ảm 522 ng.ười chế‌t ( gi‌ảm 7,11%), gi‌ảm 951 ng.ười b.ị thư‌ơng( gi‌ảm 7,29%).
Đường sắt x.ảy r.a 141 v.ụ, làm chế‌t 117 ng.ười, b.ị thư‌ơng 43 ng.ười, so với cùng kỳ năm trước tăng 7 v.ụ (tăng 5,22%), tăng 8 ng.ười chế‌t (tăng 7,34%), gi‌ảm 14 ng.ười b.ị thư‌ơng (gi‌ảm 24,56%).
Theo TapcH-I-Vn.net
The post Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng appeared first on nhanh24h.info.

Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên x.ét x.ử đối với b.ị c.áo Trần Thị Hiền (M.ẹ n.ữ s.inh giao gà b.ị s.át h.ại ở Điện Biên) […]

The post Trực tiếp x.ét x.ử M.ẹ n.ữ s.inh giao gà cùng đ.ồng b.ọn: b.à Hiền bật kh.óc, liên tục ngoái nhìn c.on gái lớn và ch.ồng appeared first on Celadon.