Nhiều l.uật s.ư t.ừ ch.ối b.ào ch.ữa cho nhân viên dưới trướng “n.ữ tướng” Tú Triɴʜ của địa ốc Alib.ab.a, từng hô hào “đ.ập hết xe cho ch.ị”

Trước đây cá.c b.ị c.áo đều có 2-3 l.uật s.ư đăng ký b.ào ch.ữa; tuy nhiên, nhiều l.uật s.ư sau đó đã có đ.ơn t.ừ ch.ối b.ào ch.ữa, chỉ còn một l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Triɴʜ. Đây được xe.m là Tr.ường hợp ch.ống đ.ối ng.ười th.i h.ành c.ô.ng v.ụ.

Cá.c b.ị c.áo tại ph.iên t.òa sá.ng nay – Ảnh: Gia Long
Sá.ng 27/11, TAND tỉnh b.à Rịa – Vũng Tàu đưa 4 nhân viên c.ô.ng ty Alib.ab.a gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Triɴʜ (24 t.uổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 t.uổi, ngụ Quảng n.am), Huỳnh Ngọc Thiện (23 t.uổi) và Phan qu.ỳnh Long (22 t.uổi, cùng ngụ Gia Lai) ra x.ét x.ử về t.ội Cố ý làm hư hỏng t.ài s.ản và g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng.

Khoảng 7h40, 4 b.ị c.áo được dẫn giải đến t.òa. Khá đô.ng l.ực l.ượng a.n n.inh được huy đ.ộng b.ảo v.ệ ph.iên x.ử.
Ở phần làm thủ tục, thư ký th.ô.ng báo trước đây cá.c b.ị c.áo đều có 2-3 l.uật s.ư đăng ký b.ào ch.ữa; tuy nhiên, nhiều l.uật s.ư sau đó đã có đ.ơn t.ừ ch.ối b.ào ch.ữa, chỉ còn 1 l.uật s.ư b.ào ch.ữa cho b.ị c.áo Triɴʜ. Do đó, tại ph.iên t.òa hô.m nay, cá.c b.ị c.áo sẽ tự th.ực h.iện quyền b.ào ch.ữa cho m.ình.
Cá.c đṓі ᴛượɴɡ đ.ập phá xe cư.ỡɴɡ c.hế

Ảnh
Theo c.áo tr.ạng, ngày 13/7/2018, Nguyễn Thái Lực (20 t.uổi, e.m tr.ai Nguyễn Thái Luyện) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử d.ụng 17 thửa đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh b.à Rịa – Vũng Tàu với ô.ng Nguyễn Phú Quý (ngụ tỉnh Đồng Nai).
Ngày 19/7, sau khi được Lực ủy quyền, b.à Nguyễn Thị Vân A. n h (Giám đốc c.ô.ng ty c.ổ phần bất đ.ộng sản địa ốc ch.iến Th.ắng) ký hợp đồng hợp tá.c với Tổng giám đốc c.ô.ng ty Alib.ab.a Nguyễn Thái Lĩnh.

CA làm việc với ch.ủ t.ịch HĐQT Alib.ab.a
Cùng ngày, b.à A. n h ký giấy ủy quyền cho ô.ng Trang Chí Linh (28 t.uổi, ngụ TP.HCM) được quyền ký kết cá.c hợp đồng với bên thứ 3. Đến ngày 8/10/2018, ô.ng Linh ký hợp đồng thi c.ô.ng với ô.ng Ngô Quang Thanh (Giám đốc c.ô.ng ty c.ổ phần THT) để xây dựng hạ tầng khu dân cư trên cá.c thửa đất trên.
Khi c.ô.ng ty c.ổ phần THT đã xây dựng được khoảng 80% thì UBND xã Tóc Tiên k.iểm tr.a, ph.át h.iện c.ô.ng trình xây dựng tr.ái ph.ép nên lập biên bản v.i ph.ạm hành chính 3,5 triệu đồng.

Ngày 10/6/2019, UBND xã Tóc Tiên r.a qu.yết đ.ịnh c. ư ỡ n g ch. ế trả l.ại nguyên trạng cho khu đất trên.
Chiều hai hô.m sau, UBND xã Tóc Tiên đưa xe cuốc vào khu đất v.i ph.ạm để ngày hô.m sau tiến hành c. ư ỡ n g ch. ế thì b.ảo v.ệ khu đất ph.át h.iện nên báo cho Nguyễn Thái Luyện.
Th.ô.ng qua m.ạng x.ã h.ội và đіệɴ thoại, Luyện đã chỉ đạo Trang Chí Linh, Nguyễn Huỳnh Tú Triɴʜ và cá.c c.á nh.ân khá.c lập kế hoạch tới UBND thị xã Phú Mỹ y.êu c.ầu gặp ô.ng Nguyễn Văn Thắm (ch.ủ t.ịch UBND thị xã Phú Mỹ) để phản đối, nếu kh.ô.ng được thì B.iểu t.ình.

Cmt
Ngày 13/6, khi UBND xã Tóc Tiên c. ư ỡ n g ch. ế tháo dỡ dự á.n khu dân cư tr.ái ph.ép của c.ô.ng ty Alib.ab.a, Triɴʜ c.ầm đ.ầu, tập hợp nhân viên của c.ô.ng ty nhằm kích đ.ộng đ.ám đô.ng l.ớn t.iếng la h.ét, c.ự c.ãi và cản trở việc c. ư ỡ n g ch. ế.

Cá.c đṓі ᴛượɴɡ ném đ.á vào xe cư.ỡ.ɴɡ c.ʜ.ế
Triɴʜ còn r.a l.ệnh cho Tĩnh, Thiện, Long và cá.c nhân viên khá.c đ.ập phá t.ài s.ản của đoàn c. ư ỡ n g ch. ế. Cá.c b.ị c.an g.ây hư hỏng chiếc xe cuốc của đoàn c. ư ỡ n g ch. ế với giá trị thiệt h.ại 26,4 triệu đồng.
Theo 8Saigon
The post Nhiều l.uật s.ư t.ừ ch.ối b.ào ch.ữa cho nhân viên dưới trướng “n.ữ tướng” Tú Triɴʜ của địa ốc Alib.ab.a, từng hô hào “đ.ập hết xe cho ch.ị” appeared first on nhanh24h.info.