Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ m.ình t.ự s.át.
Sá.ng 25-11, b.ệnh v.iện Đa kh.oa vùng Tây Nguyên đang tích cực phẩu thuật c.ấp c.ứu cho 3 B.ệnh nh.ân trong một g.ia đ.ình ở Đắk Nô.ng.

b.ệnh v.iện Đa kh.oa vùng Tây Nguyên đang tích cực c.ấp c.ứu cho 3 B.ệnh nh.ân trong v.ụ n.ổ s.úng
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 22 giờ ngày 24-11, đ.ối t.ượng Mã Tuấn Đạt (30 t.uổi, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nô.ng) đi Nh.ậu về thì x.ảy r.a m.âu th.uẫn với v.ợ là ch.ị H’Hường (27 t.uổi).
Lúc này, Đạt v.ào ph.òng lấy s.úng tự chế b.ắn một phát v.ào đ.ầu v.ợ. Chưa d.ừng l.ại, Đạt t.iếp t.ục sang phòng b.à H’Dăm (64 t.uổi, M.ẹ v.ợ Đạt) b.ắn 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ.
Sau khi g.ây á.n, Đạt bế 2 c.on nhỏ sang nhà ng.ười thân nhờ ch.ăm s.óc r.ồi quay về nhà dùng s.úng tự b.ắn v.ào c.ổ m.ình để t.ự t.ử.
Nghe tiếng s.úng, hàng xóm ch.ạy sang thì ph.át h.iện 3 ng.ười bê bết m.áu nên tr.ình b.áo với cơ qu.an ch.ức năng và đưa 3 ng.ười đi c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa vùng Tây Nguyên.
Theo bá.c sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng kh.oa Ngoại th.ần k.inh (b.ệnh v.iện Đa kh.oa vùng Tây Nguyên), b.ệnh v.iện tiếp nh.ận 3 B.ệnh nh.ân trong t.ình tr.ạng ch.ấn th.ương c.ổ, đ.ầu và m.ất nhiều m.áu.
Ngay lập tức, b.ệnh v.iện đã huy đ.ộng l.ực l.ượng tiến hành c.ấp c.ứu. “Rất may là cá.c viên đ.ạn kh.ô.ng trúng sọ não. Sá.ng nay, b.ệnh v.iện đã đưa b.à H’Dăm và Đạt đi phẩu thuật để lấy viên đ.ạn ra ngoài. Riêng ch.ị H’Hường viên đ.ạn sượt qua trá.n” – bá.c sĩ Đồng cho biết thêm.
Theo ng.ười Lao Động 
The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on nhanh24h.info.