Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc

‘Suốt một tuần trời, e.m suy nghĩ và sống trong mệt mỏi, ch.ồng cũng lạnh nhạt, b.ố M.ẹ ch.ồng thì đay ngh.iến, thái độ ra mặt’, c.ô gái kể.
“Ly dị sau cưới chỉ 2 tuần.
e.m đang viết những dòng này trong phòng tân h.ôn, nơi mà cá.ch đây hai tuần, e.m với ch.ồng đã hẹn thề, nguyện ước ở bên nhau đến trọn đời. ch.ồng e.m là ng.ười gốc n.am Định, năm ngoái e.m đi thực tập ở đó thì hai đứa quen nhau.
Sau thời gian t.á.n t.ỉnh thì bọn e.m yêu xa, cứ cuối tuần là e.m l.ại về n.am Định để gặp mặt anh ấy, thỉnh thoảng thì anh ấy cũng lên Hà Nội tìm gặp e.m.
Một phần do c.ô.ng việc của anh ấy bận, một phần vì khi đã ở t.uổi 24, e.m cũng m.uốn có một tình yêu chân thành, ngh.iêm túc, thế nên e.m luôn tâm niệm rằng chỉ cần m.ình cố gắng hết sức là sẽ có hạnh phúc, có sự trọn vẹn trong tình yêu.
Bọn e.m cứ yêu xa như vậy trong một năm thì hai bên g.ia đ.ình có gặp mặt và đi đến qu.yết đ.ịnh kết h.ôn.

Hình ảnh phòng cưới vẫn còn nguyên bóng b.ay.
Mặc dù b.ố M.ẹ e.m b.an đ.ầu kh.ô.ng đồng ý cho e.m về n.am Định ở với anh, thậm chí bạn bè, đồng ngh.iệp, mọi ng.ười đều khuyên e.m ở l.ại Hà Nội, chẳng việc gì mà phải đi lấy ch.ồng xa cho khổ.
Nhưng bản thân e.m vẫn k.iên qu.yết, sẵn sàng về tìm việc ở n.am Định để s.ống c.ùng anh.
Ngày bọn e.m kết h.ôn, mọi thứ diễn ra một cá.ch bình thường như b.ao đ.ám cưới, đ.ám hỏi khá.c. Thế nhưng, cá.ch đây được khoảng 1 tuần, e.m ph.át h.iện ra ch.ồng đã kh.iến cho ng.ười c.on gái khá.c có b.ầu, và đấy chính là c.ô bạn thân của anh.
g.ia đ.ình ch.ồng e.m biết, b.ố M.ẹ ch.ồng kh.ô.ng những chẳng thèm trá.ch móc c.on trai mà thậm chí còn bênh vực anh và m.uốn đưa ng.ười bạn của ch.ồng về và đ.uổi e.m đi với lý do là ch.áu quan trọng hơn c.on dâu.
Suốt một tuần trời, e.m suy nghĩ và sống trong mệt mỏi, ch.ồng cũng lạnh nhạt, b.ố M.ẹ ch.ồng thì đay ngh.iến, thái độ ra mặt. Cho đến ngày hô.m nay, e.m đã qu.yết đ.ịnh viết đ.ơn ly dị, mặc dù bọn e.m mới chỉ cưới nhau chưa được một thá.ng trời.
Nhưng e.m nghĩ m.ình đúng, ng.ười ph.ụ n.ữ có lẽ thiệt thòi nhất chính là khi chọn nhầm ch.ồng”.

Lời đ.áp l.ại rất lạnh nhạt.
Đây là tâm sự của một c.ô v.ợ khi qu.yết đ.ịnh ly dị bởi ch.ồng đã kh.iến ng.ười ph.ụ n.ữ khá.c có b.ầu. Điều đ.á.ng nói, nh.ận ra sự s.ai tr.ái của c.on trai, g.ia đ.ình ch.ồng l.ại b.ao che và tiếp tay.
c.ô v.ợ đăng tải tin nh.ắn nh.ắn cho ch.ồng đ.ề ngh.ị ly dị. Đáp l.ại những lời thiết tha của c.ô, anh ta chỉ đ.áp l.ại vỏn vẹn một chữ, thiếu trá.ch nhiệm, cạn tình, cạn nghĩa vô cùng.
Kh.ô.ng phải ng.ười ph.ụ n.ữ nào cũng tìm được đ.àn ô.ng xứng đ.á.ng để dựa vào. Tuy nhiên, họ có quyền sửa sai. Nếu gặp phải tình huống này thì t.ốt nhất là ng.ười ph.ụ n.ữ coi như cuộc đời gặp vận đen, trá.nh xa ng.ười đ.àn ô.ng đã làm t.ổn th.ương m.ình và đừng ng.ại b.ắt đ.ầu l.ại.
Nguồn https://soha.vn/ly-di-chi-2-tuan-sau-khi-cuoi-vi-chong-lam-nguoi-khac-co-bau-vo-tiet-lo-tin-nhan-gay-buc-xuc-20191127173444034.htm
The post Ly dị chỉ 2 tuần sau khi cưới vì ch.ồng làm ng.ười khá.c có b.ầu, c.ô v.ợ Hà Nội t.iết l.ộ tin nh.ắn g.ây b.ức x.úc appeared first on nhanh24h.info.