Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt

Một tài khoản Zalo đăng tải hình ảnh về ‘sinh vật lạ’ giống ng.ười ngoài hành tinh xuất hiện ở Kon Tum. Tuy nhiên, khi cơ qu.an ch.ức năng x.á.c minh, thì đây chỉ là th.ô.ng tin b.ịa đặt.
Sá.ng 21.11, b.à Nguyễn Thị Thơ, Phó giám đốc Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng tỉnh Kon Tum, cho biết cá.c c.ơ qu.an ngh.iệp v.ụ đang x.á.c minh, l.àm r.õ về việc xuất hiện th.ô.ng tin trên địa b.àn xã Kroong (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) “ph.át h.iện” loài sinh vật lạ có hình dạng giống ng.ười. b.à Thơ khẳng định “sinh vật lạ” xuất hiện trên m.ạng x.ã h.ội là kh.ô.ng có thật.

“Chủ tài khoản Zalo này tự t.ung tin gi.ật g.ân. Sau khi x.á.c minh, l.àm r.õ, chúng tôi sẽ tiến hành x.ử l.ý ngh.iêm”, b.à Thơ nói.
Trước đó, ngày 5.9, tài khoản Zalo có tên Vinh Dat đã đăng tải hình ảnh về “sinh vật lạ”, có hình thù giống ng.ười, toàn thân mềm như kh.ô.ng có x.ương. ng.ười này cho biết đã b.ắt được loài sinh vật này trong lúc câu cá tại khu vực hồ Th.ủy điện Plei Krô.ng (xã Kroong, TP.Kon Tum). Tuy nhiên, nội dung đăng tải cho biết sau khi chụp hình thì ng.ười này l.ại đe.m thả “sinh vật lạ” .
b.à Nguyễn Thị Hiền, ch.ủ t.ịch UBND xã Kroong, cho biết sau khi nắm được th.ô.ng tin, xã đã tiến hành x.á.c minh. Tuy nhiên, ng.ười dân trên địa b.àn xã chưa b.ao giờ ph.át h.iện sinh vật nào có hình dá.ng giống như hình ảnh đăng tải trên m.ạng x.ã h.ội.

Hình ảnh về “sinh vật lạ” có thân giống s.âu nhưng l.ại có đ.ầu và chân giống ng.ười, đã được x.á.c định là th.ô.ng tin b.ịa đặt
Theo ô.ng Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng CA xã Kroong, th.ô.ng tin xuất hiện “sinh vật lạ” m.ình s.âu, mặt ng.ười là hoàn toàn b.ịa đặt. Hình ảnh này chỉ là sản phẩm photoshop hoặc là một mô hình đồ chơi trên m.ạng x.ã h.ội. Có lẽ ng.ười đăng tải hình ảnh này chỉ m.uốn câu like, giải trí tuy nhiên đã g.ây h.oang m.ang dư luận. Hiện cá.c cơ qu.an ch.ức năng đang x.á.c minh, x.ử l.ý theo đúng qu.y đ.ịnh.  Cũng theo ô.ng Thịnh, mọi ng.ười khi sử d.ụng m.ạng x.ã h.ội nên cân nhắc, k.iểm tr.a độ tin cậy trước khi đăng tải, chia sẻ th.ô.ng tin, trá.nh l.an tr.uyền những th.ô.ng tin kh.ô.ng chính x.á.c, g.ây h.oang m.ang dư luận
Theo Báo th.anh n.iên
The post Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt appeared first on nhanh24h.info.