GS Đặng Hùng Võ: Tăng thuế để hạn chế ng.ười nghèo vào Hà Nội, TP.HCM

GS Đặng Hùng Võ cho rằng để hạn chế ng.ười dân di cư vào Hà Nội và TP. HCM nên dùng rào cản kỹ thuật, tức tăng thuế để chỉ có ng.ười thu nhập cao mới ‘trụ’ được ở hai thành phố lớn này.

b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc
Monday November 25, 2019

Cho dù n.ữ s.inh học lớp 10 có Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính nhưng ô.ng th.ầy gi.áo này vẫn b.ị b.ắt t.ạm gi.am để đ.iều tr.a về […]

The post b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc appeared first on Celadon.

GS Đặng Hùng Võ
Ngày 22.11, UBND TP. HCM t.ổ ch.ức hội thảo “Quản lý đất đai và phương hướng sử d.ụng đất hiệu quả trên địa b.àn TP. HCM”.
Hội thảo có sự tham dự của l.ãnh đ.ạo Tổng cục Quản lý đất đai, UBND TP. HCM và nhiều chuyên gia ở lĩnh vực đất đai.
Tại hội thảo, GS Đặng Hùng Võ, nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ TN-MT, cho hay hiện TP. HCM và Hà Nội đang m.uốn điều chỉnh dòng ng.ười di cư vào hai thành phố này.
Tuy nhiên, việc áp d.ụng qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật hay qu.yết đ.ịnh hành chính để ngăn làn sóng di cư vào hai thành phố đều kh.ô.ng được, bởi tự do cư trú là quyền của mỗi ng.ười. Cho nên trong Tr.ường hợp này chỉ áp d.ụng rào cản kỹ thuật.
Rào cản kỹ thuật ở đây, theo GS Đặng Hùng Võ, là áp mức thuế cao để những ng.ười sống ở TP. HCM và Hà Nội phải có thu nhập cao mới “trụ” được. Chứ với cá.ch làm hiện tại kh.iến ng.ười dân ở địa phương đổ về hai thành phố này theo kiểu “bám vỉa hè đô thị để sống, mà kh.ô.ng phải đóng đồng thuế nào”.
“Dùng thuế là bộ lọc, là rào cản kỹ thuật duy nhất để gi.ải qu.yết vấn đề di cư. Chứ cứ như thế này chả mấy chốc dân số Hà Nội, TP. HCM tăng lên 40 – 50 triệu ng.ười mà kh.ô.ng cá.ch gì cản được”, GS Đặng Hùng Võ nói.
“Tổn thất” cá.n bộ ở TP. HCM đều liên Qu.an t.ài chính đất đai
Theo GS Đặng Hùng Võ, vừa qua TP. HCM tổn thất rất nhiều cá.n bộ nguyên là Phó ch.ủ t.ịch UBND TP. HCM, nguyên giám đốc một số sở ngành. Điều đ.á.ng nói là những “tổn thất” cá.n bộ này đều vướng vào chuyện tài chính đất đai.
“Tại sao chúng ta tổn thất những cá.n bộ to như thế. Cá.ch xây dựng ph.áp l.uật của chúng ta làm luật nọ m.âu th.uẫn với luật kia. Đấy chính là lý do chúng ta tổn thất cá.n bộ một cá.ch kh.ô.ng cần thiết”, GS Đặng Hùng Võ nói.
Theo GS Đặng Hùng Võ, để việc sử d.ụng nguồn lực đất đai có hiệu quả, nhà nước phải sớm hoàn thiện hệ thống thu từ đất đai. Chứ còn hiện nay, bảng giá đất nhà nước chỉ bằng 30 – 40% giá thị Tr.ường sẽ kh.iến thất thu thuế, làm thất th.oát ng.ân sá.ch.
“Bảng giá đất phải ngang bằng thị Tr.ường để ng.ăn ch.ặn t.ình tr.ạng kh.ai giá bá.n quá thấp g.ây th.iệt h.ại cho nhà nước’, GS Đặng Hùng Võ nói, và cho biết bảng giá đất nhà nước của tỉnh, thành ít nhất phải bằng 80% so với giá thị Tr.ường. Bộ TN-MT và Tổng cục Quản lý đất đai phải th.ực h.iện khung giá ở Trung ương để cá.c địa phương làm theo.
“Kh.ô.ng nên tạo hệ thống tài chính đất đai giả vờ, tức là hệ thống tài chính kh.ô.ng thật. Ngoài ra, m.uốn sử d.ụng nguồn lực đất đai có hiệu quả cần tăng cường đ.ầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp l.ại việc sử d.ụng quỹ đất c.ô.ng, c.ổ phần hóa doanh ngh.iệp nhà nước”, GS Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.
Trung HiếuTheo TNO
The post GS Đặng Hùng Võ: Tăng thuế để hạn chế ng.ười nghèo vào Hà Nội, TP.HCM appeared first on nhanh24h.info.

ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh
Thursday January 09, 2020

Trong lúc đi làm vườn, ng.ười dân thấy một chiếc vali lạ để dưới gốc cao su. Khi mở ra thì t.á h.ỏa ph.át h.iện bộ x.ương ng.ười […]

The post ph.át h.iện 2 hộp sọ, x.ương ng.ười trong vườn cao su ở Tây Ninh appeared first on Celadon.