Google ghi quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc T.Q?

Bảng tri thức Google hiện mô tả quốc l.ộ 1A của Việt n.am thuộc m.ạng lưới đường cao t.ốc quốc gia T.Q. Đây là th.ô.ng tin g.ây nhầm lẫn chủ quyền Việt n.am.
Ngày 27/11, ng.ười dùng c.ô.ng cụ t.ìm k.iếm Google phản á.nh việc Bảng tri thức của Google hiển thị th.ô.ng tin x.âm ph.ạm chủ quyền Việt n.am. Cụ thể, khi ng.ười dùng t.ìm k.iếm từ kh.óa “Quốc l.ộ 1A” trên Google, phía trái trang kết quả sẽ hiển thị th.ô.ng tin mà Google gọi là “Bảng tri thức”. Bảng này ghi cá.c th.ô.ng tin về quốc l.ộ 1A như chiều dài, năm xây dựng, cực Bắc, cực n.am…
Đá.ng chú ý là mục th.ô.ng tin về Hệ thống đường cao t.ốc. Mục này đề cập quốc l.ộ 1A thuộc “m.ạng lưới đường cao t.ốc quốc gia T.Q”. Điều này kh.iến ng.ười dùng hiểu sai về chủ quyền đất liền Việt n.am.
Quốc l.ộ 1A là tuyến đường huyết mạch đi qua 31 tỉnh, thành phố của Việt n.am. Nó có chiều dài 2.360 km, b.ắt đ.ầu từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), kết th.úc tại Đất m.ũi, Cà Mau.
Ở Tr.ường hợp này, phần mô tả quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc quốc gia T.Q được Google tự ý thêm vào. Nội dung về quốc l.ộ 1A trên Wikipedia hoàn toàn kh.ô.ng đề cập đến th.ô.ng tin này.

Bảng tri thức Google c.ô.ng nh.ận đường quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc quốc giá T.Q là sai sự thật.
Zing.vn đã liên hệ với Tổng cục Đường bộ Việt n.am về việc Google x.á.c định quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc quốc gia T.Q. Đơn vị này chưa có phản hồi chính thức.
Theo Google, Bảng tri thức là cá.c hộp th.ô.ng tin xuất hiện trên Google khi ng.ười dùng t.ìm k.iếm cá.c thực thể (c.on ng.ười, địa điểm, t.ổ ch.ức, sự vật) nằm trong Sơ đồ tri thức. Những hộp th.ô.ng tin này nhằm mục đích giúp ng.ười dùng có được th.ô.ng tin nhanh về một chủ đề dựa trên hiểu biết của Google về nội dung có sẵn trên web.
“Bảng tri thức được tạo tự đ.ộng và th.ô.ng tin xuất hiện trong bảng kiến thức đến từ nhiều nguồn khá.c nhau trên web. Trong một số Tr.ường hợp, chúng tôi có thể làm việc với cá.c đối tá.c c.ung c.ấp dữ liệu đ.á.ng tin cậy về cá.c chủ đề cụ thể như phim ảnh hoặc âm nhạc và kết hợp dữ liệu đó với th.ô.ng tin từ cá.c nguồn web mở khá.c”, Google mô tả bảng tri thức này lấy th.ô.ng tin từ nhiều trang web khá.c nhau và từ ng.uồn t.in cậy của Google.
Bên cạnh tự đ.ộng lấy th.ô.ng tin từ cá.c trang web, Bảng tri thức của Google có thể b.ị thay đổi theo đóng góp từ ng.ười dùng.
Zing.vn đang liên hệ Google để có câu trả lời về th.ô.ng tin sai sự thật này.
Đây kh.ô.ng phải lần đ.ầu Google có những th.ô.ng tin sai lệch về chủ quyền Việt n.am. Năm 2015, Google cũng từng g.ây tr.anh c.ãi khi sử d.ụng tên gọi Tam Sa trên bản đồ Google Maps.
Sau đó, Google đã th.ực h.iện sửa đổi, đ.á.nh dấu toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt n.am bằng tên quốc tế là Paracel. Việc t.ìm k.iếm “Tam Sa” (Sansha) theo cá.ch gọi của T.Q đã kh.ô.ng còn hiệu lực.
Theo Zing News
The post Google ghi quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc T.Q? appeared first on nhanh24h.info.