Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn – Dấu ấn 500 ngày ở Đắk Lắk

Bộ CA sá.ng 27-11 đã c.ô.ng b.ố qu.yết đ.ịnh điều đ.ộng, bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai. Trước đó, trên cương vị Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk dù chỉ khoảng 500 ngày, ô.ng đã để l.ại nhiều dấu ấn.
—————

Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn đón một ch.áu b.é c.on của một g.ia đ.ình lỡ vượt biên trở về quê hương Đắk Lắk

Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn, quê Hưng Yên, nh.ận chức Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk vào cuối thá.ng 6-2018 khi mới 42 t.uổi. Hơn 500 ngày với cương vị Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk, dù khoảng thời gian khá ngắn nhưng ô.ng đã để l.ại nhiều dấu ấn trong c.ô.ng tá.c, nh.ận được sự đồng tình, ủng hộ của ng.ười dân.
Ông đã nhiều đêm thức trắng, ập vào cá.c đ.ường d.ây buôn bá.n, v.ận ch.uyển gỗ lậu; phá tan “đ.ộng l.ắc” ở cá.c quá.n b.ar, karaoke; cá.c b.ăng nh.óm, đ.ường d.ây mua bá.n, v.ận ch.uyển m.a t.úy…, góp phần đ.ảm b.ảo a.n n.inh tr.ật t.ự ở địa b.àn.

Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn (áo đen, nón cối) đã nhiều đêm thức trắng cùng CA Đắk Lắk phá tan “đ.ộng l.ắc” ở cá.c quá.n b.ar, karaoke.
Hơn 1 năm trước, rạng sá.ng 26-11-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các tổ c.ô.ng tác của CA tỉnh Đắk Lắk và CA TP Buôn Ma Thuột đồng loạt ập vào kiểm tra 2 quán b.ar trên địa b.àn TP.
Tại quá.n b.ar Liberty nằm trên đường Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi do b.à Nguyễn Thị Ánh Hồng (ngụ TP HCM) làm chủ, l.ực l.ượng CA đã ph.át h.iện nhiều th.anh n.iên có b.iểu h.iện phê m.a t.úy. Tương tự, quá.n b.ar G9 nằm trên đường Tôn Đức Th.ắng do b.à Lê Thị Thu (ở phường Tân An) làm chủ cũng có hàng trăm th.anh n.iên quay cuồng.
Sau khi kiểm tra, cả 2 quán b.ar này có gần 40 th.anh n.iên dương tính với chất m.a t.úy được đưa về CA tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, l.àm r.õ.
Chân dung tân Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn00:03:09
Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn xô.ng pha đến cá.c điểm nóng.
Trước đó, sá.ng 6-9-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã có mặt tại h.iện tr.ường chỉ đạo cá.c l.ực l.ượng gi.ải c.ứu c.on t.in b.ị một đ.ối t.ượng ng.áo đ.á dùng d.ao và kim tiêm dính m.áu để b.ắt gi.ữ trong ngôi nhà hoang ở đường Mai Xuân Thưởng, TP Buôn Ma Thuột.
ng.ười nhà đ.ối t.ượng được đưa đến h.iện tr.ường cùng l.ực l.ượng ch.ức n.ăng vận đ.ộng g.ã bỏ h.ung kh.í và thả c.on t.in. Tuy nhiên, đ.ối t.ượng vẫn rất h.ung h.ãn, dùng d.ao ch.ém loạn xạ kh.iến một số ch.iến sĩ b.ị thượng nhẹ.
Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo l.ực l.ượng t.ấn c.ô.ng từ 3 phía. Đích thân đại tá Văn cũng l.ao v.ào kh.ống ch.ế đ.ối t.ượng, gi.ải c.ứu c.on t.in a.n t.oàn.

ên cạnh việc ngăn ngừa, đ.ấu tr.anh có hiệu quả với cá.c loại t.ội ph.ạm, đại tá Vũ Hồng Văn còn chú trọng c.ô.ng tá.c chấn chỉnh, rèn luyện, tu dưỡng đ.ạo đ.ức, lối sống của cá.n bộ, ch.iến sĩ CA Đắk Lắk. Những địa b.àn nào để x.ảy r.a t.ình tr.ạng t.ội ph.ạm ph.ức t.ạp, ô.ng liền điều chuyển c.ô.ng tá.c, x.ử l.ý ngh.iêm minh cá.n bộ v.i ph.ạm.
Điển hình, t.ối 29-10-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo l.ực l.ượng ập vào quá.n cà phê của thượng úy Đặng Thành n.am (đội phó Đội a.n n.inh – CA huyện M’Đrắk), b.ắt quả t.ang 14 đ.ối t.ượng đang đ.á.nh bạc bằng hình thức xóc đĩa; th.u gi.ữ hơn 63 triệu đồng.
Cơ qu.an ch.ức năng x.á.c định thượng úy n.am cùng một số đ.ối t.ượng t.ổ ch.ức cho cá.c c.on b.ạc sát ph.ạt nhau tại quá.n cà phê của anh ta để thu tiền “xâu”. Ngày 28-11-2018, Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk đã ký qu.yết đ.ịnh tước danh hiệu CAND đối với n.am. Sau đó, anh ta b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am để đ.iều tr.a về h.ành v.i t.ổ ch.ức đ.á.nh bạc.

Đầu tháng 3-2019, nắm được th.ô.ng tin lâm tặc đang tàn phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Kar, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế CA TP Buôn Ma Thuột và đội đặc nhiệm Phòng Cảnh sát cơ động CA tỉnh Đắk Lắk b.ám sát các điểm nóng.
Đến chiều 18-8, tổ c.ô.ng tá.c của 2 lực lượng trên đã vây bắt 4 đ.ối t.ượng đang cưa hạ 6 cây lớn – kh.oảng 60 m3 tại t.iểu khu 692 do c.ô.ng ty TNHH MTV Lâm ngh.iệp Ea Kar quản lý.
Mở rộng kiểm tra, tổ c.ô.ng tác phát hiện thêm hàng chục cây lớn khác đã bị lâm tặc cưa hạ và 2 b.ãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng. Bãi tập kết này có 47 lóng gỗ đã được xẻ hộp. Tổng khối lượng gỗ mà c.ơ qu.an CA th.u gi.ữ khoảng 100 m3.

Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn trong 1 lần băng rừng b.ắt gỗ lậu
Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng CA TP Buôn Ma Thuột, cho biết sau khi đại tá Vũ Hồng Văn đến Đắk Lắk nh.ận nhiệm v.ụ, c.ô.ng tá.c xây dựng l.ực l.ượng được th.ực h.iện qu.yết l.iệt hơn, siết chặt k.ỷ l.uật, kỷ cương, k.iên qu.yết x.ử l.ý cá.n bộ, ch.iến sĩ s.ai ph.ạm, v.i ph.ạm.
Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn cũng thường xuyên k.iểm tr.a, đôn đốc c.ô.ng tá.c đ.ấu tr.anh ph.òng ch.ống t.ội ph.ạm. Với hầu hết cá.c v.ụ việc trọng điểm, ph.ức t.ạp, ô.ng đều có mặt tại h.iện tr.ường chỉ đạo đ.iều tr.a, ph.á á.n. Từ đó, cá.c loại t.ội ph.ạm từng bước được k.éo giảm, góp phần giữ cuộc sống bình yên cho ng.ười dân.

th.ực h.iện: Cao Nguyên – Thảo NguyênĐồ họa: A.Thanh
Theo NLĐO
The post Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn – Dấu ấn 500 ngày ở Đắk Lắk appeared first on nhanh24h.info.