Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng.
Chiều 29/11, CA huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nô.ng cho biết, đ.ơn v.ị vừa b.àn giao Điểu Long (sinh năm 2005, trú tại xã Đắk Ngo), thiếu niên vừa b.ị t.ạm gi.ữ h.ình s.ự về h.ành v.i gi.ế.t ng.ười – cho CA tỉnh để t.iếp t.ục đ.iều tr.a.
Chiều 27/11, b.à Điểu Thị Tích (sinh năm 1985, trú tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) báo với CA huyện Tuy Đức về việc c.on trai b.à là Điểu Lâm (sinh năm 2008) đ.i ch.ơi với Điểu Long chưa về. CA tổ chức x.á.c minh và triệu tập Điểu Long đến làm việc.

Điểu Long tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a
Điểu Long kh.ai, khoảng 12h30 ngày 23/11, Long và Lâm đang chơi game tại tiệm Internet ở bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo thì x.ảy r.a m.âu th.uẫn. Long k.éo Lâm ra sân bóng cá.ch đó khoảng 1km để đ.á.nh. Lâm b.ỏ ch.ạy, Long đ.uổi th.eo đến gần bờ suối thì đạp Lâm ng.ã xuống gốc chuối r.ồi đẩy xuống suối.
Kh.ô.ng d.ừng l.ại ở đó, Long t.iếp t.ục đ.á.nh và đ.ập đ.ầu Lâm vào hòn đ.á bên cạnh, kh.iến cậu b.é b.ất t.ỉnh. Sau đó, Long lấy áo khoá.c của n.ạn nh.ân b.uộc 2 tay cậu b.é l.ại, lấy đ.á đ.è lên phần đ.ầu để nhấn n.ạn nh.ân xuống nước.
Đến ngày 24/11,  Điểu Long quay l.ại h.iện tr.ường, thấy Lâm đã ch.ế.t nên bỏ về nhà.
Theo VTC News
The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on nhanh24h.info.