Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’

Ngày 25/11, ô.ng Trương Văn Sá.ng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đ.ơn v.ị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt n.am về kết quả x.á.c minh th.ô.ng tin gi.an l.ận trong thanh toá.n chí phí kh.ám ch.ữa b.ệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có 51 Tr.ường hợp đã ch.ế.t nhưng vẫn phát sinh chi phí kh.ám ch.ữa b.ệnh.

Văn bản trả lời BHXH Việt n.am
“Sau khi phát h.iện tr.ường hợp ng.ười đã ch.ế.t nhưng vẫn phát sinh chi phí kh.ám ch.ữa b.ệnh BHYT, đ.ơn v.ị sẽ sớm th.u h.ồi khoảng chi phí chi sai này. Riêng việc nhập sai ngày thá.ng đối với một số B.ệnh nh.ân kh.ám ch.ữa b.ệnh BHYT, trong họp giao b.an, chúng tôi đã chỉ đạo anh e.m phải nhập l.ại ngày thá.ng cho đúng” – Ông Sá.ng nói.
Trước đó, ngày 30/9, BHXH Việt n.am đã có văn bản y.êu c.ầu BHXH Đắk Lắk k.iểm tr.a d.ấu h.iệu gi.an l.ận trong thanh toá.n chí phí kh.ám ch.ữa b.ệnh bảo hiểm y tế với 51 Tr.ường hợp đã ch.ế.t nhưng vẫn phát sinh chi phí kh.ám ch.ữa b.ệnh, với tổng số tiền hơn 276 triệu đồng.
BHXH tỉnh Đắk Lắk b.áo c.áo: Sau khi rà soát, đã x.á.c định được có 48 B.ệnh nh.ân đi kh.ám ch.ữa b.ệnh trước ngày ch.ế.t nhưng Phòng Chế độ BHXH l.ại nhập th.ô.ng tin ngày ch.ế.t trên phần mềm mặc định là ngày 1 của thá.ng đó. Có 2 B.ệnh nh.ân đã ch.ế.t trùng họ tên, năm sinh với ng.ười đang còn sống do lỗi đồng bộ mã số đ.ối t.ượng. Chỉ 1 Tr.ường hợp Nguyễn Thị C phát sinh chi phí 132.057 đồng sau khi ch.ế.t là “có vấn đề”.
Trao đổi với ph.óng viên Tiền Phong, ô.ng Lê Quang Tiệm – Trưởng phòng Chế độ thuộc BHXH tỉnh Đắk Lắk giải thích rằng, 48 B.ệnh nh.ân kia có kh.ám B.ệnh trước ngày ch.ế.t chứ kh.ô.ng phải gi.an l.ận h.ồ s.ơ kh.ám sau khi t.ử v.ong. “Ví d.ụ B.ệnh nh.ân ch.ế.t ngày 20 nhưng trong quá trình tính đi kh.ám ch.ữa b.ệnh, anh e.m đều nhập ngày 1 đến ngày 19. Anh e.m thường nhập theo thá.ng nên đ.ưa v.ào ngày 1 hằng thá.ng. Việc phát sinh kh.ám ch.ữa b.ệnh phát sinh trong thời điểm ng.ười đang sống nhưng do lỗi nhập theo thá.ng” – ô.ng Tiệm nói.
Riêng Tr.ường hợp đã ch.ế.t r.ồi nhưng vẫn phát sinh chi phí kh.ám ch.ữa b.ệnh là do thời điểm đó, BV Đa kh.oa Vùng Tây Nguyên đang chuyển tr.ụ s.ở nên dữ liệu phần mềm “gi.ải qu.yết chế độ chính sá.ch” trục trặc. “Lẽ ra phần mềm t.ốt thì sẽ ph.át h.iện ra số thẻ của b.à C kh.ô.ng còn giá trị sử d.ụng. Tuy nhiên, thời điểm này đã chuyển b.ệnh v.iện nên mới có chi sai. Việc này chúng tôi đã có làm việc với b.ệnh v.iện Đa kh.oa Vùng Tây Nguyên” – Ông Tiệm nói.
Theo Báo Tiền Phong
The post Bảo hiểm x.ã h.ội Đắk Lắk giải trình về 51 Tr.ường hợp ‘đã ch.ế.t vẫn kh.ám B.ệnh’ appeared first on nhanh24h.info.