b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc

Cho dù n.ữ s.inh học lớp 10 có Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính nhưng ô.ng th.ầy gi.áo này vẫn b.ị b.ắt t.ạm gi.am để đ.iều tr.a về h.ành v.i gi.ao c.ấu với ng.ười dưới 16 t.uổi.
Ngày 25-11, tin từ c.ơ qu.an CSĐT CA huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và th.ực h.iện lệnh b.ắt t.ạm gi.am 4 thá.ng đối với ô.ng Nguyễn Văn Chính (55 t.uổi, nguyên gi.áo v.iên dạy Toá.n Tr.ường THPT Sóc Sơn) để t.iếp t.ục đ.iều tr.a l.àm r.õ về h.ành v.i “gi.ao c.ấu với ng.ười dưới 16 t.uổi”.

Chẳng những đăng “Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính” lên m.ạng x.ã h.ội mà n.ữ s.inh này còn c.ô.ng kh.ai ảnh â.n á.i bên ng.ười Th.ầy đã lớn t.uổi
Như Báo ng.ười Lao Động đưa tin, trước đó trên m.ạng x.ã h.ội (FB) xuất hiện “Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính” được cho là của n.ữ s.inh Trần Hồng T. (h.ọc s.inh lớp 12 Tr.ường THPT Sóc Sơn) viết g.ây xôn xao dư luận.
Cụ thể, T. th.ừa nh.ận có qu.an h.ệ t.ình c.ảm với th.ầy gi.áo dạy Toá.n của m.ình là ô.ng Nguyễn Văn Chính ngay từ khi vào học lớp 10. Vào ngày 28-4-2018, T. đã chủ đ.ộng nh.ắn tin và tự tìm đến với ô.ng Th.ầy này.

Còn đây là “Bản t.ự ng.uyện yêu Th.ầy Chính” g.ây s.ốc cho nhiều ng.ười
” Tôi đã hứa yêu Th.ầy kh.ô.ng b.ao giờ tôi hối h.ận trong khi biết Th.ầy đã có v.ợ c.on. Tôi đã nói rằng đến với Th.ầy tôi kh.ô.ng cần danh ph.ận, kh.ô.ng cần giàu sang, chỉ cần sống yên bình bên Th.ầy. Tôi hứa sẽ yêu Th.ầy suốt đời, sinh cho Th.ầy đứa c.on trai. Khi học 12 xong sẽ toàn tâm, toàn ý lo cho Th.ầy. Cho dù Ch.a M.ẹ có c.ấm cản tôi cũng kh.ô.ng thay đổi qu.yết đ.ịnh …”- T. nêu quan điểm và khẳng định bản thân đã dâng hiến đời m.ình cho ng.ười th.ầy gi.áo chứ kh.ô.ng phải b.ị d.ụ d.ỗ hay ép b.uộc gì cả.
Ngay sau khi tiếp nh.ận đ.ơn t.ố c.áo của g.ia đ.ình n.ữ s.inh T., l.ãnh đ.ạo Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo đ.ơn v.ị quản lý trực tiếp th.ực h.iện tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c đối với ô.ng Chính vì ô.ng này đã v.i ph.ạm ngh.iêm trọng về đ.ạo đ.ức nhà giáo. Đồng thời, đ.ề ngh.ị cơ qu.an ch.ức năng v.ào c.uộc đ.iều tr.a l.àm r.õ để x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật.
Theo ng.ười Lao Động
The post b.ắt t.ạm gi.am th.ầy gi.áo dạy Toá.n v.ụ n.ữ s.inh viết ‘Bản t.ự ng.uyện yêu’ g.ây s.ốc appeared first on nhanh24h.info.