ng.ười thân kh.óc ngh.ẹn bên th.i th.ể b.é trai 7 t.uổi b.ị đ.iện gi.ật t.ử v.ong ở Tr.ường

Nhiều ng.ười thân của b.é trai lớp 2 x.ấu số kh.óc nghẹn bên th.i th.ể b.é trai 7 t.uổi b.ị đ.iện gi.ật t.ử v.ong.

ng.ười thân kh.óc nghẹn khi hay tin ch.áu H. b.ị đ.iện gi.ật t.ử v.ong.
Ngày 24/10, trên địa b.àn xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã x.ảy r.a v.ụ việc một h.ọc s.inh lớp 2 b.ị đ.iện gi.ật t.ử v.ong. n.ạn nh.ân Hoàng Gia H. (SN 2012, h.ọc s.inh lớp 2B Tr.ường t.iểu học xã Tuy Lai).
Có mặt tại h.iện tr.ường, nhiều ng.ười thân của b.é trai lớp 2 x.ấu số kh.óc nghẹn bên th.i th.ể n.ạn nh.ân, tiếng kh.óc ai oá.n kh.iến ng.ười dân có mặt tại Tr.ường Tr.ường t.iểu học xã Tuy Lai cũng kh.ô.ng cầm được n.ước m.ắ.t.

Rất đô.ng ng.ười dân, h.ọc s.inh có mặt th.eo d.õi sự việc.
Trao đổi với PV, b.à Lã Thị Bắc (51 t.uổi), b.à tr.ẻ của Hoàng Gia H. nghẹn ngào cho biết: “Tôi là b.à tr.ẻ bên ngoại của ch.áu H., khoảng 11h trưa, tôi nh.ận được t.in b.áo là tức t.ốc vào Tr.ường ngay. Đến nơi tôi ch.ế.t lặng khi phải ch.ứng k.iến sự việc đ.au l.òng x.ảy r.a. b.ố M.ẹ ch.áu H. sinh được 3 ng.ười c.on, H. là anh cả trong nhà, dưới còn 2 e.m cũng ốm yếu suốt”.
Theo b.à Bắc, g.ia đ.ình ch.áu Hoàng Gia H. có hoàn cảnh đặc biệt kh.ó kh.ăn. b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có nghề ngh.iệp ổn định nên nay đây mai đó để mưu sinh. b.ố ch.áu là anh Hoàng Văn Khôi, thường đi lắp điện nước cho cá.c hộ g.ia đ.ình, trước thì làm xa tận trong nội thành Hà Nội.

h.iện tr.ường x.ảy r.a sự việc.
Vì hoàn cảnh kinh tế g.ia đ.ình eo hẹp, M.ẹ ch.áu là ch.ị Lã Thị Hương phải vào miền n.am học tiếng để đi xuất khẩu lao đ.ộng ở Nhật 1 năm lấy tiền trả n.ợ. M.ẹ vừa vào được gần 3 thá.ng thì ở nhà ch.áu H. x.ảy r.a chuyện đ.au l.òng.
“Tôi nghe nói, dây điện này kh.ô.ng phải hô.m nay mới r.ơi xuống, bình thường đã b.ị chùng xuống r.ồi. Nhưng mọi ngày trời nắng kh.ô.ng sao, hô.m nay mưa nên có lẽ mới b.ị gi.ật”, b.à Bắc đ.au x.ót nói.
Nh.ận được th.ô.ng tin sự việc, ch.ị Huệ (phụ huynh của ch.áu Nguyễn Minh Hiếu, bạn cùng lớp của ch.áu H.) cho biết, sá.ng nay ch.áu Hiếu về kể l.ại, lúc này ch.áu Hiếu cùng H và 1 bạn n.ữa ra bãi cỏ phía sau lớp học đi v.ệ s.inh.
Lúc này ch.áu Hiếu đi sau cùng. Có thể lúc ch.áu H. b.ị đ.iện gi.ật v.ăng r.a trên bãi cỏ, Hiếu tưởng bạn b.ị ng.ã nên ch.ạy l.ại cầm tay định đỡ dậy, thấy tay bạn run run nên ch.áu v.ội vùng ra.
Theo ch.ị Huệ, khi ch.ứng k.iến sự việc c.on trai ch.ị đã rất hoảng s.ợ. Do c.on mới học lớp 2 nên cũng chỉ dám để ch.áu thuật l.ại sự việc như vậy chứ kh.ô.ng dám gặng hỏi thêm vì s.ợ ch.áu sẽ h.oảng l.oạn. Sá.ng nay trời mưa khá lớn, cá.c ch.áu l.ại ch.ạy ra phía sau vướng vào dây điện nên đã x.ảy r.a sự việc đ.á.ng t.iếc trên.

ng.ười thân kh.óc nghẹn bên th.i th.ể n.am sinh x.ấu số.
Trước đó như đã đưa tin, khoảng 8h50′ cùng ngày, ch.áu Hoàng Gia H. chơi đùa cùng cá.c bạn trong giờ ra chơi ở bãi cỏ phía sau phòng học thì b.ất ng.ờ b.ị đ.iện gi.ật. Khi gi.áo v.iên trong Tr.ường ph.át h.iện thì ch.áu H. đã t.ử v.ong. ng.uyên nh.ân b.an đ.ầu có thể do ch.áu H. dẫm chân lên s.ợi dây điện b.ị đ.ứt, r.ơi ở bãi cỏ phía sau phòng học.
Sau khi sự việc x.ảy r.a, nhà Tr.ường đã th.ô.ng báo cho g.ia đ.ình và cơ qu.an ch.ức năng. Hiện v.ụ việc đang được cơ qu.an ch.ức năng đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Theo Đời sống Plus/GĐVN
The post ng.ười thân kh.óc ngh.ẹn bên th.i th.ể b.é trai 7 t.uổi b.ị đ.iện gi.ật t.ử v.ong ở Tr.ường appeared first on nhanh24h.info.