Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố

Thành m.uốn mang điếu cày lên chùa trong lễ cúng 49 ngày cho b.ố đẻ nhưng b.ị anh trai phản đối. x.ô x.át x.ảy r.a, Thành đã dùng d.ao đ.âm anh r.uột t.ử v.ong.
CA tỉnh Thái Bình cho biết, đ.ơn v.ị đang đ.iều tr.a v.ụ á.n m.ạng l.iên qu.an đến e.m r.uột gi.ế.t h.ại anh trai trong ngày cúng 49 b.ố đẻ.
Cụ thể, sá.ng nay g.ia đ.ình ô.ng ngh.iêm Văn Th.(đã m.ất) trú tại xã Quang Bình (huyện Kiến x.ương) t.ổ ch.ức cúng tuần 49 ngày cho ô.ng.

Đôi điều ấn triện
Wednesday January 08, 2020

Đôi điều ấn triện Châu Á nói chung cũng như Trung Hoa nói riêng đã sử dụng ấn triện từ những ngày xây dựng triều đại. Mục đích […]

The post Đôi điều ấn triện appeared first on Celadon.

CA Thái Bình t.ổ ch.ức b.ảo v.ệ h.iện tr.ường
Trong lúc chuẩn b.ị lên chùa làm lễ thì giữa hai anh e.m ngh.iêm Văn Th.ắng và ngh.iêm Văn Thành. Thành m.uốn mang theo chiếc điếu cày để cho khá.ch dùng. Tuy nhiên, anh ngh.iêm Văn Th.ắng đã phản đối.
Giữa hai anh e.m x.ảy r.a to tiếng, anh Th.ắng đã đ.á.nh Thành g.ãy một chiếc r.ăng cửa. b.ức x.úc vì b.ị đ.á.nh đau, Thành vào bếp lấy d.ao tr.uy đ.uổi anh Trai. Thấy vậy, anh Th.ắng b.ỏ ch.ạy.

ch.ủ t.ịch QH Nguyễn Thị Kim Ng.ân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiễn biệt ô.ng Vũ Mão
Wednesday June 03, 2020

Sá.ng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân và nhiều đoàn đại biểu đã đến viếng lễ t.ang nguyên Chủ nhiệm […]

The post ch.ủ t.ịch QH Nguyễn Thị Kim Ng.ân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiễn biệt ô.ng Vũ Mão appeared first on Celadon.

Sự việc đ.au l.òng x.ảy r.a trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố
Đến khu vực ng.ã tư gần chợ Bặt thì Thành đ.uổi kịp và đ.âm nh.iều nh.át kh.iến anh Th.ắng g.ục tại chỗ.
Dù ng.ười dân đã kịp thời đưa đi c.ấp c.ứu nhưng n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong trên đường đến b.ệnh v.iện.

th.i th.ể ng.ười anh được đ.ưa v.ề g.ia đ.ình để lo mai tá.ng
ng.ười e.m tr.ai đã b.ị c.ơ qu.an CA huyện Kiến x.ương, CA h.ình s.ự tỉnh Thái Bình b.ắt gi.ữ ngay sau đó.
THEO VIETn.amNET
The post Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố appeared first on nhanh24h.info.