Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA

Khi CA xã n.ổ s.úng chỉ thiên y.êu c.ầu hai nh.óm th.anh n.iên chuẩn b.ị đ.á.nh nhau về tr.ụ s.ở làm việc thì b.ất ng.ờ b.ị cá.c đ.ối t.ượng dùng h.ung kh.í t.ấn c.ô.ng.
Hô.m nay, CA huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đang ph.ối h.ợp cùng cá.c đ.ơn v.ị ngh.iệp v.ụ đ.iều tr.a v.ụ nh.óm th.anh n.iên t.ấn c.ô.ng làm một CA viên xã Bàn Long b.ị tr.ọng th.ương; Trưởng CA xã này b.ị th.ương nhẹ.
Khu vực x.ảy r.a v.ụ việc
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, t.ối 1/9, Bùi Thanh Hiền (22 t.uổi, ngụ xã Bàn Long) nh.ận được điện thoại của một ng.ười hẹn ra gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn.
Sau đó, Hiền cùng một số ng.ười khá.c mang theo “hàng nóng” k.éo đến cầu Bàn Long để gặp mặt đối thủ.
Tại đây, hai nh.óm th.anh n.iên (khoảng 20 ng.ười) x.ảy r.a c.ự c.ãi, chuẩn b.ị đ.á.nh nhau thì l.ực l.ượng CA xã Bàn Long xuất hiện.
CA n.ổ s.úng chỉ thiên y.êu c.ầu 2 nh.óm th.anh n.iên bỏ v.ũ kh.í, về tr.ụ s.ở làm việc, song cá.c đ.ối t.ượng manh đ.ộng quay sang t.ấn c.ô.ng l.ực l.ượng làm nhiệm v.ụ.
CA viên Đặng Quang Sang b.ị cá.c đ.ối t.ượng t.ấn c.ô.ng tr.ọng th.ương được đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện; Trưởng CA xã Nguyễn Thanh Tâm b.ị th.ương nhẹ. Do cá.c đ.ối t.ượng quá manh đ.ộng, l.ực l.ượng CA xã Bàn Long đành phải rút lui, nhờ CA huyện Châu Thành đến h.ỗ tr.ợ. Sau khi g.ây á.n, cá.c đ.ối t.ượng trên đã b.ỏ tr.ốn kh.ỏi h.iện tr.ường.
Hiện CA đã mời làm việc 1 số đ.ối t.ượng có l.iên qu.an. Bước đ.ầu, cá.c đ.ối t.ượng này kh.ai có tham gia t.ấn c.ô.ng l.ực l.ượng CA xã Bàn Long.
Chí Thiện/Vietn.amnet.vn
The post Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA appeared first on nhanh24h.info.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t
Friday January 03, 2020

Ngồi Nh.ậu tại quá.n, Ngọc được nh.óm b.àn bên mời r.ượu nhưng t.ừ ch.ối. Khi ra về, Ngọc b.ị ch.ặn dường d.ọa đ.á.nh thì ng.ười này cầm d.ao […]

The post b.ị ch.ặn đường đ.á.nh vì t.ừ ch.ối uống r.ượu, n.am th.anh n.iên đ.âm 2 ng.ười ch.ế.t appeared first on Celadon.

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.