Tài xế GrabBike ở Sài Gòn làm đ.ơn kiến nghị thay đ.ổi đ.ịnh danh ngành nghề để giảm thuế TNCN

Trong cá.c kiến nghị, vấn đề định danh ngành nghề kinh doanh được cá.c tài xế đặc biệt quan tâm vì hiện tại Grab 2 bá.nh được áp d.ụng tương đồng với cá.c phương tiện v.ận ch.uyển khá.c về chung một biểu thuế là chưa hợp lý.
Tiền thưởng của tài xế Grab cũng phải nộp thuế 
Chiều ngày 6/9, đại diện Cục thuế TP. HCM đã có buổi gặp gỡ của cá.c tài xế GrabBike để giải đ.áp th.ắc m.ắc về những th.ắc m.ắc về vấn đề nộp thuế thu nhập c.á nh.ân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Trước đó hàng trăm tài xế Grab 2 bá.nh (GrabBike, GrabFood, GrabExpress) rất b.ức x.úc với c.ô.ng ty Grab về vấn đề thu hộ và nộp hộ thuế TNCN, thuế GTGT. Mặc dù trong buổi gặp gỡ trước đó, phía Grab đã cố gắng giải thích việc thu hộ hộ nộp hộ hoàn toàn tuân thủ theo y.êu c.ầu của ph.áp l.uật, cũng như giải đ.áp những th.ắc m.ắc của cá.c tài xế nhưng vẫn chưa thuyết phục được cá.c đối tá.c của m.ình.

Tại buổi gặp gỡ trực tiếp lần này, ô.ng Nguyễn Văn Thiện – Trưởng phòng Tuyên truyền h.ỗ tr.ợ ng.ười nộp thuế (Cục Thuế TP.HCM) cho biết hiện nay ngành nghề của cá.c tài xế Grab 2 bá.nh là thuộc cá.c c.á nh.ân kinh doanh chứ kh.ô.ng gọi phải làm làm c.ô.ng ăn lương vì vậy thuế sẽ được tính theo kiểu “Cá nhân kinh doanh”.
“Khi tài xế hợp tá.c với Grab thì luật đã qu.y đ.ịnh Grab sẽ là đ.ơn v.ị thay mặt tài xế kh.ai và nộp thuế thay cho cá.c c.á nh.ân, vấn đề này đã được Bộ Tài chính và Chi cục thuế đã có hướng dẫn trực tiếp cho Grab cũng như cá.c loại hình tương tự”, ô.ng Thiện nói.
Theo ô.ng Thiện, khi Grab đã giữ tiền thuế của cá.c c.á nh.ân kinh doanh thì sẽ có trá.ch nhiệm thu hộ và nộp hộ. Đến thời hạn theo định kỳ thì b.ắt b.uộc phải đi nộp cho c.ơ qu.an Nhà nước chứ kh.ô.ng được phép chiếm d.ụng tiền thuế đó.
Về thu nhập tiền kinh doanh và tiền lương, ô.ng Thiện cũng cho rằng đây là 2 vấn đề hoàn toàn khá.c nhau. Cụ thể trước năm 2015, cá.c thu nhập từ tiền lương, tiền c.ô.ng, tiền kinh doanh (quá.n cafe, hàng quá.n, vận tải,…) sẽ được gộp tất cả thu nhập trên để tính thuế.
Tuy nhiên với cá.ch tính gộp hết như trên thì mức thuế sẽ phải nộp rất cao. Sau năm 2015, thì luật đã sửa đổi, cá.c loại hình kinh doanh hay tiền lương, tiền c.ô.ng đã được tá.ch ra từng loại để tính thuế riêng và mọi ng.ười dễ tính thuế hơn.

Ông Thiện (áo sơ mi) – đại diện Cục thuế TP. HCM giải đ.áp th.ắc m.ắc của tài xế Grab.
“Đối với c.á nh.ân tài xế Grab có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì sẽ nộp 3% thuế GTGT và 1,5% thuế TNCN. Ví d.ụ trong năm ch.ạy được 150 triệu đồng, Grab sẽ giữ l.ại 20%, còn 80% tài xế nh.ận được nhưng số tiền phải trên 100 triệu đồng thì mới phải nộp thuế”, ô.ng Thiện th.ô.ng tin.
Còn về đề tiền thưởng, ô.ng Thiện cũng cho biết thêm đối với thu nhập từ hoạt đ.ộng vận tải cộng với thu nhập tiền thưởng thì tài xế vẫn b.ị khấu trừ với tỉ lệ 1% . Ông Thiện nêu ví d.ụ, nếu tài xế ch.ạy được 96 triệu đồng/năm và được thưởng 8 triệu đồng, cộng 2 mức này l.ại là 104 triệu đồng. Như vậy doanh thu tổng là 104 triệu đồng/năm nên tài xế phải nộp thuế. Cá.ch tính ra số tiền phải nộp thuế TNCN trong trường hợp này là lấy 96 triệu x 4,5% và 8 triệu x 1%.
Theo Cục thuế TP. HCM, phương pháp tính thuế c.á nh.ân kinh doanh là tính thuế trực tiếp trên doanh thu và cá.c khoản hộ trợ, kh.ô.ng khấu trừ chi phí phục v.ụ kinh doanh. Như vậy tài xế sẽ kh.ô.ng được khấu trừ chi phí xăng, sửa hay bảo dưỡng xe,…
GrabBike m.uốn x.em x.ét l.ại định danh ngành nghề 
Sau khi nghe những giải đ.áp trực tiếp từ đại diện Cục thuế TP. HCM, cá.c tài xế đã hiểu vấn đề về nộp thuế TNCN, thuế GTGT nhưng vẫn chưa hài lòng về mức thu 4,5% tiền thuế cho doanh thu trên 100 triệu đồng/năm vì cho rằng thu như vậy là quá cao.

Anh Đỗ Ngọc Thịnh (GrabBike) chia sẻ: “Tôi kh.ô.ng phản đối việc nộp thuế cũng như Grab thu hộ nộp hộ tiền thuế cho tài xế vì họ đã th.ực h.iện theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật nhưng mức thu mà Cục thuế áp d.ụng lên đến 4,5% doanh thu là quá cao. Tôi cho rằng mức thu thuế đối với tài xế Grab 2 bá.nh là chưa hợp lý, c.ơ qu.an thuế cần x.em x.ét l.ại, có chính sá.ch sửa đổi mức thu phù hợp hơn”.
Theo anh Thịnh, mức thu 4,5% nhưng l.ại áp d.ụng khấu trừ gia cảnh, kh.ô.ng được cá.c chính sá.ch như những ng.ười nộp thuế bình thường. Bên cạnh đó, mặc dù đóng thuế nhưng kh.ô.ng được trợ cấp khi thất ngh.iệp. Tài xế phải ch.ạy hơn 8 tiếng/ngày để nuôi gia đình, chịu nhiều ng.uy h.iểm hơn cá.c đồng ngh.iệp sử d.ụng phương tiện khá.c.
Bên cạnh đó, nhiều tài xế cũng cho rằng việc cộng chung tiền thu nhập và tiền thưởng để tính thuế là kh.ô.ng hoàn toàn hợp lý. Cần phải tá.ch 2 mức này, chỉ tính mức thu nhập để tính thuế, còn tiền thưởng giống như tiền “bo” thì kh.ô.ng thể nào cũng cộng vào để tính thuế.

Buổi trao đổi trực tiếp của Cục thuế TP. HCM với tài xế Grab 2 bá.nh sau v.ụ lùm xùm về việc thu thuế TNCN.
Ngoài ra cũng có tài xế đề xuất c.ơ qu.an Nhà nước kh.ô.ng được thu thuế đối với Grab 2 bá.nh vì họ chẳng khá.c gì xe ô.m.
Trong buổi đối thoại, cá.c tài xế cũng có đ.ơn kiến nghị lên cá.c c.ơ qu.an thuế về điều chỉnh l.ại cá.c khoản thu thuế đối với Grab 2 bá.nh.
Trong đ.ơn kiến nghị có 3 vấn đề cần được c.ơ qu.an thuế x.em x.ét là định danh l.ại ngành nghề hoạt đ.ộng; áp d.ụng thuế VAT và cấp mã số thuế, giấy x.á.c nh.ận nghĩa v.ụ nộp thuế.
Trong cá.c kiến nghị này, vấn đề định danh ngành nghề kinh doanh được cá.c tài xế đặc biệt quan tâm vì hiện tại Grab 2 bá.nh được áp d.ụng tương đồng với cá.c phương tiện v.ận ch.uyển khá.c về chung một biểu thuế là chưa hợp lý.

Một phần của đ.ơn kiến nghị. Sau khi th.u th.ập đủ số lượng chữ ký đ.ồng thuận tài xế Grab 2 bá.nh, đ.ơn sẽ gửi lên cá.c c.ơ qu.an thuế để x.em x.ét.
Còn về thuế VAT, tài xế cho rằng trong phí v.ận ch.uyển mà khá.ch trả cho tài xế hoàn toàn kh.ô.ng có thuế VAT nên việc tính thuế này đối với tài xế là kh.ô.ng hợp lý. Cá.c tài xế kiến nghị kh.ô.ng áp d.ụng vấn đề này, chỉ áp d.ụng khi có giải pháp phù hợp.
“Có bạn nói là kiến nghị thì sẽ rất lâu. Tôi nghĩ đ.ơn giản như vậy: Việc chúng ta nộp thuế từ năm ngoái đến năm nay là th.eo qu.y đ.ịnh từ luật. Nếu chúng ta kh.ô.ng làm đ.ơn kiến nghị thì đừng nói 2 năm n.ữa mới được sửa, cho dù 5 năm đi n.ữa chúng tôi vẫn chấp nh.ận để gửi bản kiến nghị, chừng nào có kết quả thì thôi. Dù hành trình có dài thì chúng ta phải xuất phát từ những bước chân đ.ầu tiên. Hô.m nay, bản kiến nghị này là bước chân đ.ầu tiên,” anh Phạm Mi Sên – tài xế GrabBike chia sẻ.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
The post Tài xế GrabBike ở Sài Gòn làm đ.ơn kiến nghị thay đ.ổi đ.ịnh danh ngành nghề để giảm thuế TNCN appeared first on nhanh24h.info.