“Tại sao sau 20 năm vẫn t.iếp t.ục nói về cải cá.ch thể chế?” và câu trả từ những chuyên gia kinh tế hàng đ.ầu

“Cải cá.ch thể chế là quá trình liên tục vì thế giới luôn thay đổi, Việt n.am cũng luôn luôn thay đổi. Chúng ta kh.ô.ng thể d.ừng l.ại được nếu kh.ô.ng muồn b.ị lùi l.ại phía sau”, TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright nói.
Cải cá.ch thể chế đã trở thành một trụ cột trong ưu tiên phát triển và trong ch.iến lược của Việt n.am trong 20 năm nay. Vấn đề này cũng liên tục được đặt lên b.àn nghị sự. Chính vì vậy, câu hỏi được đặt ra là: “Tại sao sau 20 năm, Việt n.am vẫn t.iếp t.ục nói về thể chế?”.
Giải thích cho vấn đề này, ô.ng Tự Anh nói rằng dù những cải cá.ch mà Việt n.am đã đạt được có thành tựu nhất định nhưng kh.ô.ng thể “lờ” đi những mặt khiếm khuyết, chưa đạt được kỳ vọng.
Mặt khá.c, cải cá.ch thể chế là quá trình liên tục khi mà thế giới luôn thay đổi, Việt n.am cũng luôn thay đổi. “Vì thế chúng ta kh.ô.ng thể d.ừng l.ại quá trình cải cá.ch nếu kh.ô.ng m.uốn b.ị lùi l.ại phía sau”, ô.ng nhấn mạnh.
TS. David Dollar, ngh.iên c.ứu viên cao cấp V.iện Brookings Hoa Kỳ, từng có mặt ở Việt n.am giai đoạn 1989 – 1994 nói rằng ô.ng b.ị ấn tượng bởi sự th.oát nghèo của Việt n.am. Nếu trong lần khảo sát về mức sống hộ g.ia đ.ình Việt n.am, 53% dân số sống trong mức nghèo cùng cực thì đến năm 2016, tỷ lệ này đã giảm chỉ còn 2%.
Điều tích cực, theo quan sát của ô.ng Dollar là so với cá.c nước khá.c, pháp quyền của Việt n.am tương đối t.ốt so với cá.c nước trong khu vực. Cho rằng có mối tương quan giữa pháp quyền và thu nhập đ.ầu ng.ười, ô.ng Dollar nh.ận định Việt n.am n.ổi bật khi có pháp quyền t.ốt hơn so với thu nhập, cạnh tranh được với những nước có GDP đ.ầu ng.ười tương đương.
Nhờ vậy, nền kinh tế hơn 90 triệu dân dễ dàng thu hút dòng vốn đ.ầu tư nước ngoài, th.úc đẩy tăng trưởng, tạo ra c.ô.ng ăn việc làm…Việt n.am cũng dần tham gia vào chuỗi cung ứng có chiều s.âu, vươn lên trong nấc thang giá trị toàn cầu.
Nhưng dù FDI được đ.á.nh giá là tương đối dồi dào thì nguồn vốn trong nước b.ị xe.m là thấp, khối tư nhân chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ. Đồng thời, việc xuất khẩu của nền kinh tế này được ô.ng Dollar chỉ ra là còn phụ thuộc nhiều vào FDI.
“Chính phủ phải đưa r.a qu.yết đ.ịnh dựa trên hiện thực này. Chúng ta cần tạo sân chơi c.ô.ng bằng, loại b.ỏ đ.iểm nghẽn ng.ăn ch.ặn tư nhân phát triển”, ô.ng nói và nhấn mạnh rằng rằng khu vực dịch v.ụ như tài chính, ng.ân hàng, viễn th.ô.ng, hàng kh.ô.ng,… phải được mở cửa hơn n.ữa cho cá.c nhà đ.ầu tư. Đây là một c.ô.ng thức chung đang được cá.c nước phát triển áp d.ụng nhằm tăng năng suất.
Mọi thứ đang d.iễn b.iến nhanh ch.óng, vị chuyên gia này nhấn mạnh, đặc biệt trong khi GDP đ.ầu ng.ười của Việt n.am đã tăng lên đ.òi hỏi phần thể chế chung cần được cải cá.ch hơn n.ữa. “Ngay cả Mỹ, Nhật cũng phải cải cá.ch nếu kh.ô.ng m.uốn b.ị tụt hậu”.
Cho rằng tự do hoá tài chính là một xu thế tất yếu nhưng ô.ng Alwaleed Alatab.ani, chuyên gia kinh tế trưởng về khu vực tài chính của World b.ank Việt n.am cũng th.ừa nh.ận đây là một vấn đề “đau đ.ầu” của những nhà hoạch định trong b.ối cảnh bất ổn hiện nay.
Cá.c cuộc Kh.ủng hoảng trong nhiều năm trở l.ại đây b.uộc rằng cá.c nền kinh tế phải tìm ra được giải pháp để trụ vững trước những cú s.ốc bên ngoài. “Để làm được điều đó, cần chuẩn b.ị lượng dự trữ, nội lực để đối mặt. Cá.c chính sá.ch cần có tính linh hoạt, cơ chế đúng về giá cả”, ô.ng Alwaleed Alatab.ani lưu ý.
Đối với Việt n.am, tương tự cá.c chuyên gia khá.c, ô.ng Alwaleed Alatab.ani đ.á.nh giá cao lượng tiền ngoại đổ vào nền kinh tế 96 triệu dâu. Tuy nhiên, ô.ng chỉ rõ dòng vốn này kh.ô.ng phải lúc nào cũng ổn định. “Nó sẽ chỉ ổn định hơn luồng vốn đ.ầu tư giá.n tiếp. Vốn vào thị Tr.ường chứng khoá.n nhiều hơn cũng cần sự chú ý của c.ơ qu.an quản lý”, ô.ng nói và nhấn mạnh rằng: “Vốn vào thị Tr.ường luôn luôn cần thiết nhưng phải thật t.ỉnh t.áo”.
Theo Nhịp sống kinh tế
 
The post “Tại sao sau 20 năm vẫn t.iếp t.ục nói về cải cá.ch thể chế?” và câu trả từ những chuyên gia kinh tế hàng đ.ầu appeared first on nhanh24h.info.