t.ử hình đ.ối t.ượng s.át h.ại lái xe taxi ở c.ổng Sân vận đ.ộng Mỹ Đình

Mê chơi game và hết tiền, An n.ảy s.inh ý định đi c.ướp t.ài s.ản. Điều lái xe taxi chở về Sân vận đ.ộng Mỹ Đình, đ.ối t.ượng sau đó đã dùng d.ao c.ắt c.ổ b.ị h.ại.
Chiều 25-9, đưa Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) ra x.ét x.ử s.ơ th.ẩm, TAND TP Hà Nội qu.yết đ.ịnh tuyên ph.ạt đ.ối t.ượng này 4 năm t.ù về t.ội “c.ướp t.ài s.ản” và t.ử hình về t.ội “gi.ế.t ng.ười”. Tổng hợp hình ph.ạt cả 2 t.ội d.anh, b.ị c.áo phải ch.ấp h.ành mức á.n chung là t.ử hình.
Mở t.òa, HĐXX s.ơ th.ẩm l.àm r.õ Nguyễn Cảnh An là đ.ối t.ượng kh.ô.ng nghề ngh.iệp và mê chơi game điện t.ử. Thá.ng 11-2018, An từ Nghệ An ra Hà Nội sống l.ang th.ang tại khu vực phường Phú Đô, n.am Từ Liêm, Hà Nội.

Tên c.ướp c.ắt c.ổ lái xe taxi – Nguyễn Cảnh An lúc chờ t.òa nghị á.n.
Ngày 28-1-2019, sau nhiều giờ chơi game, An hết tiền nên n.ảy s.inh ý định đi c.ướp t.ài s.ản. th.ực h.iện ý đ.ồ t.ội á.c, đ.ối t.ượng mua một c.on d.ao gọt hoa quả lận theo ng.ười. Khoảng 18h45 ngày hô.m sau, An đi bộ ra khu vực đón trả khá.ch của xe taxi tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).
Tại đây, đ.ối t.ượng thấy anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) – lái xe taxi hãng Linh Anh vừa trả khá.ch nên bảo anh này chở về Sân vận đ.ộng Mỹ Đình với giá 50.000 đồng. Ngay khi lên xe, An liền rút d.ao ra cầm tay và chờ cơ hội g.ây á.n.
Sau đó, khi anh Duy lái ô tô tới khu vực c.ổng C, D (Sân vận đ.ộng Mỹ Đình) thì tên c.ướp bảo tài xế táp xe vào lề đường. Tức thì An b.ất ng.ờ từ ghế sau chồm lên “vít” đ.ầu anh Duy và dùng d.ao c.ắt c.ổ n.ạn nh.ân.
b.ất ng.ờ b.ị tên c.ướp t.ấn c.ô.ng, anh Duy vừa ra sức chống đỡ, vừa bung cửa lao ra ngoài tr.i h.ô. Tuy nhiên, lái xe taxi chỉ ch.ạy được hơn 10m thì ng.ã g.ục và t.ử v.ong ngay tại chỗ. K.ết l.uận g.iám đ.ịnh pháp y t.ử th.i n.ạn nh.ân ch.o th.ấy, anh Duy b.ị v.ết c.ắt rất s.âu ở c.ổ d.ẫn đ.ến m.ất m.áu cấp, suy hô hấp và t.ử v.ong.
Sau khi s.át h.ại lái xe taxi, tên c.ướp h.ốt h.oảng cũng bung cửa sau xe ô tô b.ỏ tr.ốn. Tại h.iện tr.ường, An bỏ l.ại c.on d.ao g.ây á.n cùng đôi dép. Sau một hồi ch.ạy bộ lòng vòng và v.ào nh.à ng.ười quen ở n.am Từ Liêm tự ý lấy áo thay, tên c.ướp lấy được chiếc xe đạp ở Đại l.ộ Thăng Long, r.ồi đạp xe lên Hòa Bình ẩ.n n.áu. Ngày 4-2-2019, An b.ị c.ơ qu.an CA b.ắt gi.ữ.
Tại t.òa, b.ị c.áo th.ành kh.ẩn kh.ai nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội như c.áo tr.ạng tr.uy t.ố. Xét hành v.i ph.ạm t.ội là đặc biệt ng.uy h.iểm đối với x.ã h.ội và b.ị c.áo kh.ô.ng thể giáo d.ục, c.ải t.ạo được n.ữa nên khép l.ại v.ụ á.n tại giai đoạn s.ơ th.ẩm, TAND TP Hà Nội qu.yết đ.ịnh loại bỏ Nguyễn Cảnh An ra kh.ỏi đời sống x.ã h.ội.
THEO a.n n.inh THỦ ĐÔ
The post t.ử hình đ.ối t.ượng s.át h.ại lái xe taxi ở c.ổng Sân vận đ.ộng Mỹ Đình appeared first on nhanh24h.info.