Nóng: c.ô giáo mầm non t.ử v.ong, ch.ồng sắp cưới ng.uy k.ịch cạnh 1 s.ợi dây và d.ao

Đến nhà thăm c.on gái, ng.ười M.ẹ ngất xỉu khi nhìn thấy c.on gái t.ử v.ong bên cạnh ch.ồng sắp cưới đang ng.uy k.ịch.
t.ối 26/9, CA phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), x.á.c nh.ận trên địa b.àn vừa x.ảy r.a 1 v.ụ á.n m.ạng ngh.iêm trọng kh.iến đôi v.ợ ch.ồng sắp cưới th.ương v.ong.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, khoảng 18h30 chiều 26/9, một ph.ụ n.ữ tên Th.ủy về đến nhà tại phường Hòa Phát thì hoảng hồn ph.át h.iện c.on gái của m.ình và ch.ồng sắp cưới của c.on gái nằm bất đ.ộng bên cạnh một s.ợi dây và d.ao.

h.iện tr.ường v.ụ á.n.
Nh.ận t.in b.áo, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã nhanh ch.óng có mặt để kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường và th.u th.ập th.ô.ng tin.
Tại h.iện tr.ường, n.ạn nh.ân là ch.ị Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1994, trú P. Hòa Phát) được ph.át h.iện đã t.ử v.ong với h.àng l.oạt v.ết d.ao đ.âm ở bụng. Trong khi ng.ười ch.ồng sắp cưới tên Nguyễn Viết Quyên (25 t.uổi, quê Nghệ An), được đưa đi c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch vì b.ị ch.ấn th.ương ở vùng bụng và đ.ứt mạch m.áu ở tay.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Được biết, ch.ị Th. là gi.áo v.iên tại 1 Tr.ường mầm non ở Đà Nẵng, đồng thời là B.í th.ư đoàn của khu phố.
Th.iếu t.á Lê Thế Sơn – Phó trưởng CA phường Hòa Phát cho biết, hiện đ.ơn v.ị đang ph.ối h.ợp với Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA TP Đà Nẵng để l.àm r.õ ng.uyên nh.ân v.ụ á.n m.ạng.

Nhiều ng.ười dân tập trung th.eo d.õi v.ụ việc.
“Đây là v.ụ á.n ngh.iêm trọng nên Đ.ại t.á Trần Mưu, Phó giám đốc CA TP, cũng đã xuống h.iện tr.ường chỉ đạo…”, Th.iếu t.á Lê Thế Sơn, nói.
v.ụ việc đang được t.iếp t.ục l.àm r.õ.
Theo Kenh14
The post Nóng: c.ô giáo mầm non t.ử v.ong, ch.ồng sắp cưới ng.uy k.ịch cạnh 1 s.ợi dây và d.ao appeared first on nhanh24h.info.