ng.ười ch.ồng b.ạo h.ành v.ợ d.ã m.an ở Tây Ninh xin được tha thứ

Ngày 16.9, cá.c l.ực l.ượng gồm c.ơ qu.an CSĐT CA, V.iện KSND H.Tân Châu (Tây Ninh) đã có buổi làm việc với những ng.ười l.iên qu.an để đ.iều tr.a, x.á.c minh l.àm r.õ v.ụ c.lip b.ạo h.ành x.ảy r.a tại xã Suối Dây.

Phạm Chí Linh rất ân h.ận về việc đã làm và mong được tha thứ – Ảnh: Giang Phương
Sá.ng cùng ngày, PV th.anh n.iên đã có mặt tại h.iện tr.ường, nơi x.ảy r.a v.ụ b.ạo h.ành. Khu vực hồ bơi này cao 0,8 m, trong đó, mực nước tại thời điểm dìm n.ạn nh.ân xuống nước cao khoảng 0,6 m.
Hiện c.ơ qu.an CA, V.iện KSND H.Tân Châu đã tiến hành lấy l.ời kh.ai đối với Linh để l.àm r.õ h.ành v.i b.ạo h.ành.
Trao đổi với PV, Phạm Chí Linh (33 t.uổi), ch.ồng n.ạn nh.ân Trần Thị Tuyết Mai (31 t.uổi) th.ừa nh.ận là ng.ười th.ực h.iện h.ành v.i b.ạo h.ành với v.ợ trong đ.oạn c.lip.

h.iện tr.ường x.ảy r.a v.ụ b.ạo h.ành ch.ị Mai – Ảnh: Giang Phương

Phạm Chí Linh tại buổi làm việc với cơ qu.an ch.ức năng – Ảnh: Giang Phương
Linh lý giải, ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến đ.á.nh v.ợ do 2 v.ợ ch.ồng x.ảy r.a m.âu th.uẫn trong t.ình c.ảm. t.ối 13.9, do Linh đã Nh.ậu s.ay nên kh.ô.ng kiềm chế được bản thân.
Linh nói: “Sau khi sự việc x.ảy r.a, e.m cảm thấy rất hối h.ận, thấy có lỗi với g.ia đ.ình bên v.ợ. Mong g.ia đ.ình v.ợ tha lỗi cho e.m lần này. e.m hứa sau này sẽ kh.ô.ng t.ái ph.ạm n.ữa. Mong dư luận x.ã h.ội bỏ qua để g.ia đ.ình e.m yên ổn làm ăn, tha thứ cho e.m lần này”.
Trả lời PV đây là lần thứ mấy đ.á.nh ch.ị Mai thì Linh ấp úng nói: “Là lần đ.ầu!”. Tuy nhiên, chia sẻ với PV, ch.ị Mai cho biết đây kh.ô.ng phải là lần đ.ầu tiên b.ị ch.ồng b.ạo h.ành. ch.ị đã từng b.ị ch.ồng b.ạo h.ành, lần n.ặng nhất phải vào b.ệnh v.iện đ.iều tr.ị là vào 6 năm trước.

Ông Nguyễn Đình Xuân, B.í th.ư Huyện ủy Tân Châu đến thăm hỏi, đ.ộng viên, nắm b.ắt tình hình và chỉ đạo x.ử l.ý – Ảnh: Giang Phương
Cùng ngày, đại diện Hội ph.ụ n.ữ H.Tân Châu đã có mặt thăm hỏi, đ.ộng viên ch.ị Mai.
Cùng có mặt tại căn nhà nơi x.ảy r.a v.ụ việc, ô.ng Nguyễn Đình Xuân, B.í th.ư Huyện ủy Tân Châu đến thăm hỏi, đ.ộng viên, nắm b.ắt tình hình và chỉ đạo x.ử l.ý.

Đại diện Hội ph.ụ n.ữ H.Tân Châu thăm hỏi, đ.ộng viên ch.ị Mai – Ảnh: Giang Phương
Trả lời PV th.anh n.iên , ô.ng Xuân cho biết: “Đây là h.ành v.i b.ạo h.ành g.ia đ.ình một cá.ch ngh.iêm trọng g.ây ả.nh h.ưởng x.ấu về thể chất, t.âm l.ý của ng.ười v.ợ, c.on cái và b.ức x.úc trong dư luận x.ã h.ội. Chúng tôi đ.ề ngh.ị cá.c c.ơ qu.an ph.áp l.uật v.ào c.uộc để đ.iều tr.a, x.ử l.ý ngh.iêm th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiến hành c.ô.ng kh.ai hóa ng.ười ch.ồng b.ạo h.ành này trên cá.c phương tiện truyền th.ô.ng sau khi đã x.á.c minh, l.àm r.õ. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ t.iếp t.ục th.ô.ng tin đến bạn đọc”.
Theo Báo th.anh n.iên
The post ng.ười ch.ồng b.ạo h.ành v.ợ d.ã m.an ở Tây Ninh xin được tha thứ appeared first on nhanh24h.info.