Khó hiểu ch.áu b.é 13 t.uổi ch.ạy xe máy tr.ót l.ọt 300km từ Kon Tum qua Đắk Lắk

Chỉ mới 13 t.uổi nhưng ch.áu b.é 1 m.ình ch.ạy xe máy từ Kon Tum qua Đắk Lắk với quãng đường khoảng 300km nhưng kh.ô.ng b.ị l.ực l.ượng CSGT k.iểm tr.a.
Sá.ng 3-9, một l.ãnh đ.ạo CA thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết ng.ười nhà ch.áu A Duy Khang (13 t.uổi, ngụ huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đã gọi điện cho đ.ơn v.ị để qua nh.ận ch.áu. “Cháu bé được một chủ nhà xe ph.át h.iện r.ồi đưa tới CA thị xã nhờ tìm ng.ười thân” – vị này cho biết thêm.

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

Cháu A Duy Khang một m.ình đi xe máy 300km
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2-9, ô.ng Trần Văn Tư (chủ 1 nhà xe ở thị xã Buôn Hồ) ph.át h.iện ch.áu trai trong t.ình tr.ạng đói khát, đ.uối sức tại phường An Bình (thị xã Buôn Hồ). Cháu trai đi xe máy mang mang BKS: 82H1-088.70 dừng tại khu vực nhà xe, ng.ười run lập cập. Ông Tư đến hỏi thì ch.áu nói lấy xe của b.ố đi từ Kon Tum qua Đắk Lắk.
Sau đó, ô.ng Tư đưa ch.áu đi ăn r.ồi d.ẫn đ.ến giao cho CA thị xã Buôn Hồ để nhờ tìm ng.ười thân.
Sau khi m.ạng x.ã h.ội facebook đăng tải th.ô.ng tin t.ìm k.iếm ng.ười thân của ch.áu b.é, nhiều ng.ười bình luận tỏ ra b.ất ng.ờ th.ô.ng tin ch.áu b.é 1 m.ình ch.ạy xe máy từ Kon Tum qua Đắk Lắk. “Cháu bé mới 13 t.uổi, nhỏ ng.ười, ch.ạy xe máy qua nhiều trạm chốt giao th.ô.ng nhưng kh.ô.ng hiểu vì sao kh.ô.ng b.ị ph.át h.iện?” – một ý kiến bình luận th.ắc m.ắc
(NLĐO)
 
The post Khó hiểu ch.áu b.é 13 t.uổi ch.ạy xe máy tr.ót l.ọt 300km từ Kon Tum qua Đắk Lắk appeared first on nhanh24h.info.

c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường
Tuesday November 26, 2019

Theo The Sun, ng.uyên nh.ân kh.iến bạn kh.ó ngủ vào b.an đêm có thể là d.ấu h.iệu của cá.c B.ệnh ng.uy h.iểm trong đó có t.iểu đường, t.âm […]

The post c.ảnh b.áo: kh.ó ngủ là d.ấu h.iệu của B.ệnh u.ng th.ư và t.iểu đường appeared first on Celadon.