Biệt phủ 300 tỷ của quan “thanh liêm” Phó Tổng thanh Chính phủ Ngô Văn Khá.nh

Khi chưa làm Phó Tổng thanh Chính phủ, ô.ng Ngô Văn Khá.nh đã phải kê kh.ai t.ài s.ản theo th.ủ tục. Điều kh.iến ng.ười ta b.ất ng.ờ, là sự thanh liêm đến r.ợ.n người của ô.ng. Người ta tìm mãi mà ô.ng chẳng có t.ài s.ản gì quý giá, chỉ có mỗi c.uốn tập cũ vứt chỏng chơ trong két sắt loại t.ốt đứng thứ trên hai thế giới.
Làm quan mà ô.ng chẳng có gì, c.uốn tập ghi:
Về bất đ.ộng sản: Có 2 nhà, gồm 1 căn ở số 7/49/192 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Căn này có diện tích 114 m2 đất. Ông chọn xây nhà cấp 4, mái tole xi-măng, ất ơ thế nào bên nhà thầu đãng trí, l.ộn bảng vẽ, xây hẳn 5 tầng.
Căn thứ 2, do một hô.m gi.ậ.n v.ợ, b.ực quá ô.ng qua mua căn kế bên, ở số 9/49/192 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mục đích là ch.ọ.c gan b.à v.ợ thôi. Căn này diện tích 248 m2. Căn này cũng được xây 5 tầng, là nhờ ô.ng th.ắng k.i.ệ.n nhà thầu kia, t.ội xây ẩu nhà cấp 4 thành nhà cấp 1.
Rồi ô.ng l.ại gặp may, mua được 1.800 m2 đất ở dự á.n Mê Linh, bởi đất ở đây ế quá, vì ng.ười ta đồn có c.on q.u.ỷ quâ’y ph.a’ nơi này. Ai dám ở. Người ta mô tả c.on q.u.ỷ đó, trong hao hao ô.ng Khá.nh vậy. Đúng bọn dân nhìn gà hóa ch.ó mà.

Ông Khá.nh trong nhà kh.ô.ng có lấy nửa xu 1 hào, tìm na’t chẳng có đồng b.ạ.c. Cuốn tập chỉ ghi ô.ng là c.ổ đô.ng có c.ổ phiếu ở Ng.ân hàng Quân đội: 104.000 c.ổ phiếu; Ng.ân hàng Nam Á: 27.900 CP; Ng.ân hàng Đô.ng Á: 18.500 CP; Ng.ân hàng Liên Việt: 200.000 CP; Xi-măng Cô.ng Thanh: 100.000 CP; Cô.ng ty CP Thiết b.ị Bưu điện: 50.000 CP; Trái phiếu 425 triệu đồng; tiền gửi tại Ng.ân hàng VIB: 7.180.000.000 đồng.
Đấy thật là ô.ng Khá.nh chẳng có lấy 1 xu trong nhà.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khá.nh ém quyê’t định thanh tra Thủ Thiêm g.ây oa’n than k.éo dài
Sai ph.ạ.m của dự a’n Thủ Thiêm đã kh.iến hàng chục ngàn ng.ười lâm vào cảnh mâ’t nhà cửa, cuộc sống đ.ả.o l.ộn, gia đình l.y ta’n.
Ngày 14-9-2015, ô.ng Ngô Văn Khá.nh ký quyê’t định thanh tra việc chấp hành qu.y đ.ịnh pha’p luật trong cá.c dự a’n đ.ầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT) và BOT tại Bộ GTVT, TP Hà Nội, TP. HCM.

Bất ngờ, 2 thá.ng sau, ngày 17-11-2015, ô.ng Khá.nh có văn bản gửi UBND TP. HCM về việc t.ạ.m h.oãn thời gian thanh tra cá.c dự a’n BT tại khu đô thị Thủ Thiêm.
Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khá.nh.
Lý do ô.ng Khá.nh đưa ra: Thanh tra Chính phủ (TTCP) nh.ận được văn bản ngày 3-11-2015 của UBND TP. HCM về việc tạm h.oãn thời điểm thanh tra cá.c dự á.n BT tại Thủ Thiêm với lý do đang có việc khiếu kiện của 96 hộ dân còn tồn tại chưa được giải quyê’t b.ồi th.ường.
Từ đó ô.ng Khá.nh ký thay tổng thanh tra quyê’t định tạm h.oãn thời điểm thanh tra như ý kiến của UBND TP. HCM. Đá.ng chú ý, văn bản ô.ng Khá.nh ký về việc tạm h.oãn thanh tra l.ại đo’ng dấu Mật.
Hành vi này của ô.ng Khá.nh nhằm ch.e đậy cho cá.c hợp đồng BT giữa Khoa Khàn Đại Quang Minh và Tất Thành Cang – thừa ủy quyền UBND TP ký đổi đất khủng lấy 4 c.on đường (g.ây thất thu ng.ân sá.ch hàng ngàn tỷ).

Từ việc t.ạ.m h.oãn thanh tra này d.ẫn đ.ến sai ph.ạ.m kh.ô.ng được x.ử lý, bứ.c xú.c hàng ngàn hộ dân Thủ Thiêm kh.ô.ng được giải quyê’t đúng b.ản ch.ất.
Gần 4 năm sau, hô.m 26-6-2019, TTCP mới có k.ết l.uận thanh tra (KLTT) Thủ Thiêm.
Tuy nhiên 15 tr.a.ng th.ô.ng báo KLTT l.ại kh.ô.ng đề cập cụ th.ể, kiến nghị của TTCP giải quyê’t quyền lợi cho hàng ngàn hộ dân Thủ Thiêm b.ị lấy đất gi.a.o cá.c c.ô.ng ty k.inh doanh b.iệt thự, chung cư cao cấp…
Chúng tôi cho rằng, để pha’p luật được tôn ngh.i.ê.m, sau khi TTCP chuyển KLTT đến UBKT Trung ương xem x.é.t x.ử lý cá.c l.ãnh đ.ạo TP. HCM, UBKT TW cần xem xe’t v.ai trò ô.ng Khá.nh – cựu phó tổng TTCP đã tiếp tay, tắc tra’ch ra sao khi h.oãn thanh tra Thủ Thiêm!
Kh.ở.i t.ố ô.ng Khá.nh chắc là kh.ô.ng kh.ó!
Nguồn Internet
The post Biệt phủ 300 tỷ của quan “thanh liêm” Phó Tổng thanh Chính phủ Ngô Văn Khá.nh appeared first on nhanh24h.info.