b.ố b.ất ng.ờ t.ử v.ong tại Đài Loan, 4 đứa c.on nháo nhá.c như “bầy chim vỡ tổ”

Đang l.o l.ắng cho sự sống của M.ẹ B.ệnh u.ng th.ư quái á.c, 4 đứa c.on b.àng h.oàng nh.ận tin b.ố gặp n.ạn r.ồi qu.a đ.ời tại Đài Loan. Kh.ô.ng thể cầm được n.ước m.ắ.t khi ch.ứng k.iến 5 M.ẹ c.on thảm thiết gào kh.óc xót thương…trước mắt họ là khoản n.ợ “khổng lồ” cho lần đưa th.i th.ể ng.ười Ch.a vắn số về quê.
Hoàn cảnh g.ia đ.ình quá đỗi kh.ó kh.ăn, để nuôi 4 đứa c.on ăn học, (2 đứa lớn học đại học, 2 đứa nhỏ học t.iểu học), anh Hợp (phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), đã phải dứt áo rời xa quê hương sang Đài Loan làm thuê để mong có tiền gửi về cho 5 M.ẹ c.on ở nhà.
Thế nhưng, ngày M.ẹ c.on tiễn anh lên đường còn là ng.ười đ.àn ô.ng khoẻ mạnh, lúc đón anh về chỉ là bình tro cốt…ch.ị Thuận v.ợ anh khi hay tin ch.ồng m.ất ở Đài Loan đã ngất đi.

Lá đ.ơn ng.ười M.ẹ ng.ã g.ục viết v.ội cầu mong báo Dân trí làm cầu nối với hi vọng cá.c nhà hảo tâm giúp đỡ để ch.ị và 4 đứa c.on có tiền đưa th.i th.ể ch.ồng, b.ố về nước.
Cuối chiều, ngôi nhà b.é nhỏ của 4 anh e.m Hòa nằm ở gần ở chân núi Đèo Ngang khá đô.ng ng.ười. Tất cả vây quanh ng.ười M.ẹ và 4 đứa c.on đang gào kh.óc nức nở vì hung tin b.ố gặp n.ạn qu.a đ.ời tại Đài Loan. Ai cũng rớt n.ước m.ắ.t vì thương mấy M.ẹ c.on gặp tình cảnh quá éo le.

ch.ị Thuận và mấy đứa c.on của ch.ị g.ục ng.ã vì tin b.ố vừa qu.a đ.ời tại Đài Loan.
Cuộc sống của v.ợ ch.ồng anh Hợp, ch.ị Thuận vốn rất kh.ó kh.ăn. Anh Hợp làm nghề phụ hồ, còn ch.ị Thuận làm đủ nghề, từ dọn dẹp v.ệ s.inh Tr.ường học, đến nhặt ve Ch.ai.
Hai năm trước, tiền làm c.ô.ng phụ hồ kh.ô.ng đủ để lo cho ng.ười v.ợ b.ị B.ệnh và 4 c.on ăn học thiếu thốn đủ bề, anh Hợp v.ay mượn hàng chục triệu đồng để xuất ngoại sang Đài Loan làm thuê.

b.à Phương, một ng.ười hàng xóm kh.ô.ng cầm được n.ước m.ắ.t trước tình cảnh ngh.iệt ng.ã mà mấy M.ẹ c.on ch.ị Thuận đang gặp phải.
Suốt hai năm ấy, dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh Hợp cũng chỉ mới chỉ trả được tiền n.ợ v.ay đóng kinh phí xuất ngoại chứ chưa dư được đồng nào.
ch.ồng đi vắng, tất cả mọi việc ở quê nhà d.ồn lên đôi v.ai gầy của ng.ười v.ợ B.ệnh tật. Một m.ình ch.ị Thuận lam lũ gá.nh vá.c mọi việc thay ch.ồng, cùng lúc nuôi 4 đứa c.on ăn học. Nắng mưa gì đôi chân, đôi tay của ch.ị cũng kh.ô.ng ngưng nghỉ, bởi ch.ị m.uốn c.on ch.ị kh.ô.ng phải thất học, kh.ô.ng phải khổ như b.ố M.ẹ chúng.
Lam lũ quá sức, tằn tiện B.óp m.iệng, nh.ịn ăn kh.iến B.ệnh tật ch.ị Thuận ngày một n.ặng. S.ức kh.ỏe yếu đi, nhưng ch.ị đã cố gi.ấu cá.c c.on, kh.ô.ng để ch.ồng c.on hay biết.

Hòa (bế e.m) hiện là sinh viên năm cuối Tr.ường Đại học Kỹ thuật c.ô.ng nghệ Hà Nội. Theo lịch, hô.m nay là ngày thi ở Tr.ường, nhưng Hòa phải bỏ thi về quê ở nhà t.úc tr.ực bên M.ẹ.
c.on ng.ười khỏe mạnh, nếu kh.ô.ng điều tiết S.ức kh.ỏe, kh.ô.ng làm việc hợp lí cũng có khi ng.ã quỵ, huống gì một ng.ười b.ệnh tật như ch.ị Thuận. Đã mấy thá.ng nay ch.ị Thuận đã kh.ô.ng còn chút sức lực nào để có thể đi làm. ch.ị phải nằm V.iện suốt, nhiều hô.m ch.ị còn nôn ra m.áu. Trong đ.ầu ch.ị cũng đã nghĩ đến tình huống x.ấu nhất là có ngày sẽ xa ch.ồng, xa c.on.
b.ố M.ẹ vất vả, nhưng trời thương cho đôi v.ợ ch.ồng nghèo 4 đứa c.on ch.ịu thương, ch.ịu kh.ó vượt lên số ph.ận. Suốt hơn 3 năm học đại học tại Hà Nội, Hòa làm đủ nghề từ gia sư, ch.ạy xe ô.m đến nhân viên ch.ạy b.àn cà phê.

Mới học lớp 4 thôi, nhưng b.é Bảo Ngọc, c.on gái út của ch.ị Thuận đã tự làm việc nhà.
Giống như ng.ười anh, c.ô e.m Trần Thị Diệu buổi tới Tr.ường, buổi phụ giúp M.ẹ dọn v.ệ s.inh cho cá.c cơ sở ở gần nhà để kiếm thêm tiền đỡ đần b.ố M.ẹ, trang trải học tập. 2 đứa e.m mới học lớp 6, lớp 3 cũng rất chăm ngoan, tự làm việc nhà giúp M.ẹ.

Cá.c c.on của ch.ị Thuận biết vượt lên số ph.ận, học rất giỏi, năm nào cũng được nhà Tr.ường khen thưởng.
Kh.ô.ng đủ điều kiện ăn học, nhưng 4 anh e.m Hòa đứa nào cũng học rất giỏi. Anh ch.ị thi điểm cao vào đại học, còn 2 đứa e.m sau năm nào cũng được nhà Tr.ường tuyên dương. Thấy c.on như thế, ch.ị Thuận và ch.ồng luôn hãnh diện với b.à c.on tổ phố, cố gắng lam lũ để kiếm tiền nuôi cá.c c.on học hành tới nơi tới chốn.
Nhưng ngh.iệt ng.ã thay, khi M.ẹ đang cảnh B.ệnh tật đọa đày chưa biết sống ch.ế.t ra sao thì tai họa l.ại ập tới với b.ố của Hòa, Diệu và hai đứa e.m nhỏ.

ch.ị Thuận đang b.ị B.ệnh đã g.ục ng.ã khi hay tin ch.ồng gặp n.ạn tại Đài Loan.
Cá.ch đây hơn 2 tuần (chiều ngày 7/9), trên đường đi làm về, chiếc xe chở anh Hợp cùng c.ô.ng nhân lao đ.ộng tại Đài Loan gặp t.ai n.ạn th.ảm kh.ốc. t.ai n.ạn kh.iến tài xế ng.ười Đài Loan và một ng.ười Việt khá.c sống cá.ch nhà mấy bước chân t.ử nạn ngay tại chỗ. Anh Hợp b.ị ch.ấn th.ương rất n.ặng.
Nh.ận được tin, ch.ị Thuận đã ng.ã quỵ, phải nhờ tới sự ch.ăm s.óc của y tế. Hai đứa c.on đang học đại học phải bỏ học từ Hà Nội và TP Hà Tĩnh tức t.ốc đón xe về nhà.
Những ngày qua kh.ô.ng khí g.ia đ.ình chùng xuống, vừa l.o l.ắng t.ính m.ạng của M.ẹ, 4 đứa c.on của ch.ị Thuận vừa n.ín thở cầu nguyện phép màu cho ng.ười b.ố đang ng.uy k.ịch ở Đài Loan qua c.ơn ng.uy k.ịch.
Phải c.ứu ch.ồng dù là còn tia hi vọng nhỏ nhoi nhất, tuy nhiên b.ao nhiêu tiền của đã tr.ôi theo thuốc thang ch.ạy ch.ữa b.ệnh tật và chi phí cho 4 đứa c.on ăn học kh.iến ch.ị kh.ô.ng biết xoay trở ra sao. ch.ị Thuận đã nhờ c.on chở đi quanh tổ phố, ng.ười thân, nhưng số tiền v.ay được kh.ô.ng đ.á.ng là b.ao.

Diệu giúp M.ẹ thống kê tiền v.ay mượn để chuẩn b.ị kinh phí cho ng.ười thân sang Đài Loan tiếp nh.ận th.i th.ể b.ố.
ch.ị l.ại chở c.on lên ng.ân hàng đổi khế v.ay thêm ng.ân hàng 260 triệu đồng để nhờ ng.ười thân mang sang làm kinh phí c.ứu ch.ồng lúc thập t.ử nhất sinh. ng.ười thân chưa kịp mang sang, anh Hợp đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều t.ối ngày 14/9.

b.é Diệu cầm 2 c.uốn hộ chiếu của ng.ười thân mà g.ia đ.ình dự kiến nhờ sang Đài Loan để ch.ăm s.óc b.ố. ng.ười thân chưa kịp sang thì b.ố e.m đã qu.a đ.ời.
“Thật t.ội ngh.iệp mấy hô.m cả mấy M.ẹ c.on ch.ạy vạy khắp nơi v.ay mượn, cầu nguyện cho b.ố cá.c ch.áu tai qua nạn kh.ỏi. Vậy mà đã kh.ô.ng có phép màu nào. b.ố cá.c ch.áu qu.a đ.ời đột ngột, kh.ô.ng để l.ại lời nào cho v.ợ c.on”- b.à Phương nghẹn lòng nói.
b.é Diệu, anh trai và hai đứa e.m gào kh.óc nức nở khi b.ố m.ất mà kh.ô.ng có M.ẹ và cá.c c.on bên cạnh, nằm lạnh lẽo nơi xứ ng.ười. Diệu và anh trai kh.ô.ng biết làm cá.ch nào để có thể giúp M.ẹ lo đủ kinh phí lên đến hơn 400 triệu sang Đài Loan lo đưa th.i th.ể b.ố về quê.

Từ quê nhà, Diệu cầu cho linh hồn b.ố được thanh thản. c.ô sinh viên năm nhất cũng cầu mong mọi tấm lòng hảo tâm sẻ chia với g.ia đ.ình e.m để mấy anh e.m có thể đưa th.i th.ể b.ố (ảnh dưới) về quê.
Mấy anh e.m Diệu đã khản giọng vì kh.óc thương b.ố M.ẹ, còn ch.ị Thuận g.ục ng.ã vì thương ch.ồng đã mãi mãi xa v.ợ c.on. ng.ười M.ẹ B.ệnh tật cũng hiểu từ nay coi như c.on đường học tập của cá.c c.on sẽ phải khép l.ại.

Chiều ngày 25/9, khi b.ài viết này sắp được lên trang, anh Quân – một ng.ười thân của g.ia đ.ình ch.ị Thuận th.ô.ng tin, sau nhiều ngày được quàn tại b.ệnh v.iện để chờ ng.ười thân sang, th.i th.ể anh Hợp đã được hỏa tá.ng tại Đài Loan. Toàn bộ chi phí và đưa tro cốt ng.ười Ch.a xâu số về Việt n.am hết hơn 350 triệu đồng.
“Tro cốt chú Hợp đã được đ.ưa v.ề quê, địa phương và g.ia đ.ình đã làm đ.ám t.ang cá.ch đây 2 ngày. Đến viếng chú, ai nhìn 4 đứa c.on m.ất b.ố, M.ẹ ốm yếu nằm trong gi.ường kh.ô.ng thể gượng dậy cũng quặn lòng đ.au x.ót.
Ai cũng b.uồn thương cho tương lai của cá.c ch.áu khi khoản n.ợ hàng trăm triệu đồng đưa thi hài b.ố về quê kh.ô.ng biết ng.ười M.ẹ ốm đau và cá.c ch.áu sẽ lấy đâu ra. Có lẽ ng.ười M.ẹ ốm đau của cá.c ch.áu chỉ còn nước bá.n nhà trả n.ợ”- anh Quân đau đ.áu th.ô.ng tin.
Thương mấy đứa c.on ch.ị Thuận quá đi. Cuộc đời quá ngh.iệt ng.ã, bất c.ô.ng với cá.c e.m. Từ trong s.âu thẳm trái t.im, chúng tôi cầu mong cá.c nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí sẻ chia với mấy đứa c.on ch.ị Thuận lúc éo le nhất, để mấy đứa c.on ch.ị phần nào vơi đi sự ngh.iệt ng.ã của số ph.ận.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
1. Mã số 3494: ch.ị Trương Thị Thuận (tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)
Số ĐT: 0335.214.156
2. Báo điện t.ử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490
e.mail: [email protected]
Bạn đọc ủng hộ qua cá.c tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComb.ank:
Tên TK:Báo Điện t.ử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ng.ân Hàng TMCP Ngoại thương Việt n.am – Chi nhá.nh Thành c.ô.ng – Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComb.ank:
Account n.ame: b.ao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
b.ank n.ame: THE b.aNK FOR FOREIGN TRADE OF VIETn.am (VietComb.ank)
* Tài khoản VNĐ tại Vietinb.ank:
Tên TK: Báo Điện t.ử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ng.ân hàng Thương mại c.ổ phần c.ô.ng Thương Việt n.am – Chi nhá.nh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ng.ân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt n.am (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện t.ử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại: Ng.ân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt n.am– Chi nhá.nh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận b.a Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ng.ân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt n.am (BIDV)
Account n.ame: b.ao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code: BIDVVNVX261
b.ank n.ame: b.ank for Investment and Development of Vietn.am JSC,Trang An Branch
Address: No 11 Cua b.ac Str.,b.a Dinh Dist.,Hanoi, Vietn.am;
Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ng.ân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện t.ử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ng.ân hàng TMCP Quân đội – Chi nhá.nh Thái Thịnh – Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ng.ân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: b.ao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
b.ank n.ame: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK b.aNK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., b.a Dinh Dist., Hanoi, Vietn.am)
* Tài khoản VND tại Ng.ân hàng Agrib.ank:
– Tên tài khoản: Báo Điện t.ử Dân trí
– Số tài khoản VND: 1400206034036
– Tại Ng.ân hàng: Agrib.ank CN Lá.ng Hạ
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn c.ô.ng Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.
Tel: 0239.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Tel: 0236. 3653 725
VP TPHCM: số 294 – 296 đường Tr.ường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.
Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chá.nh) hoặc số hotline 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Tel: 0292.3.733.269
Theo Báo Dân Trí
The post b.ố b.ất ng.ờ t.ử v.ong tại Đài Loan, 4 đứa c.on nháo nhá.c như “bầy chim vỡ tổ” appeared first on nhanh24h.info.