15 phụ huynh Hòa Bình có c.on được n.âng điểm thi b.ị đ.ề ngh.ị k.ỷ l.uật

K.iểm tr.a n.âng điểm thi ở Hòa Bình (Ảnh: Thanh Hùng)
15 đảng viên b.ao gồm phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng… tới nhân viên lái xe ở cá.c sở, ngành Hòa Bình b.ị y.êu c.ầu k.ỷ l.uật Đ.ảng vì có c.on được n.âng điểm thi THPT quốc gia 2018.
Ủ.y b.an k.iểm tr.a Đ.ảng ủy khối cá.c c.ơ qu.an tỉnh Hòa Bình vừa th.ô.ng tin về k.ết l.uận k.iểm tr.a khi có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm đối với cá.c đồng chí là cá.n bộ, đảng viên thuộc Đ.ảng bộ Khối cá.c c.ơ qu.an tỉnh có c.on được n.âng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
15 đảng viên thuộc Đ.ảng bộ khối cá.c c.ơ qu.an tỉnh có c.on được n.âng điểm thi và dùng điểm được n.âng trái ph.áp l.uật để xét tuyển vào cá.c trường ĐH-CĐ hệ chính quy là v.i ph.ạm khoản 8, Điều 3, Quy định 08-QĐ/TƯ ngày 25/10/2018 của b.an Chấp hành Trung ương Quy định trá.ch nhiệm nêu gương của cá.n bộ, đảng viên…
Ủ.y b.an k.iểm tr.a Đ.ảng ủy khối cá.c c.ơ qu.an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cá.c Đ.ảng ủy cơ sở hướng dẫn cá.c chi bộ trực thuộc nơi có 15 đảng viên có c.on được n.âng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 th.ực h.iện th.i h.ành k.ỷ l.uật theo th.ẩm qu.yền vào b.áo c.áo kết quả th.i h.ành k.ỷ l.uật về UBKT Đ.ảng ủy khối trước ngày 7/9/2019.
Sau đây là 15 đảng viên có c.on được n.âng điểm thi:
1. Đinh Thế Đức – Phó B.í th.ư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Cô.ng tá.c x.ã h.ội, Sở Lao đ.ộng, Thương binh và x.ã h.ội Hòa Bình.
2. Lương Việt Hùng – Đ.ảng viên, chuyên viên Phòng Tổ chức cá.n bộ, Sở GD-ĐT Hòa Bình.
3. Hà Thị Hạnh – Đ.ảng viên, Phó trưởng phòng Tổ chức pháp chế, Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch Hòa Bình.
4. Trần Thị Th.úy Phương – Đ.ảng viên, viên chức phòng Thanh tra, Bảo hiểm x.ã h.ội tỉnh Hòa Bình.
5. Đinh Thị Thìn – Đ.ảng viên, Trưởng phòng Dữ liệu và lưu trữ, Trung tâm Cô.ng nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình.
6. Cù Việt Hưng – B.í th.ư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính, Hành chính sự ngh.iệp, Sở Tài chính Hòa Bình.
7. Nguyễn Thị Vân – Đ.ảng viên, c.ô.ng chức phòng Tài v.ụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình.
8. Nguyễn Đình Tiến – Đ.ảng viên, cá.n bộ phòng c.ô.ng nghệ th.ô.ng tin, Cô.ng ty Điện lực Hòa Bình.
9. Trần Thượng Hùng – Đ.ảng viên, Nhân viên lái xe, Sở Giáo d.ục và Đào tạo Hòa Bình.
10. Nguyễn Văn Tr.ường – Đ.ảng viên, chuyên viên Phòng quản lý vận tải, phương tiện và ng.ười lái, Sở Giao th.ô.ng Vận tải Hòa Bình.
11. Nguyễn Thị Lan Hương – Đ.ảng ủy viên, Bí Thư chi bộ, Phó trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và ng.ười lái, Sở Giao th.ô.ng Vận tải Hòa Bình.
12. Giang Thị Hiền – Đ.ảng ủy viên, B.í th.ư chi bộ, phòng hành chính và Kế toá.n, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Tr.ường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình.
13. Nguyễn Tr.ường Thành – Đ.ảng viên, Chi bộ Đội k.iểm tr.a thuế số 2, thuộc Đ.ảng bộ b.ộ ph.ận Chi cục thuế thành phố Hòa Bình, Đ.ảng bộ Cục thuế.
14. Nguyễn Thị Thu Hà – Chi ủy viên, Chi bộ Chi Cục thuế huyện Tân Lạc, thuộc Đ.ảng bộ Cục thuế.
15. Nguyễn Văn Ba – Đ.ảng viên, Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Tân lạc, thuộc Đ.ảng bộ Kho bạc Nhà nước Hòa Bình.
theo Vietn.amnet
The post 15 phụ huynh Hòa Bình có c.on được n.âng điểm thi b.ị đ.ề ngh.ị k.ỷ l.uật appeared first on nhanh24h.info.

Hạ Brunei 6-0, U22 Việt n.am khởi đ.ầu SEA Games mỹ mãn
Monday November 25, 2019

 Ở trận ra quân môn bóng đ.á n.am SEA Games 30 chiều 25-11-2019, U22 Việt n.am đã dễ dàng đ.á.nh bại U22 Brunei 6-0, trong đó có một […]

Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy
Sunday January 12, 2020

Ngày 12/1, CA xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) x.á.c nh.ận, vừa ph.ối h.ợp với ng.ười dân địa phương vây b.ắt 1 đ.ối t.ượng ngh.iện […]

The post Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy appeared first on Celadon.

The post Hạ Brunei 6-0, U22 Việt n.am khởi đ.ầu SEA Games mỹ mãn appeared first on Celadon.