L.ộ diện ng.ười đẹp TQ ng.ủ với hàng chục qu.an ch.ức để tiến th.ân

Ngày 28/8, T.òa á.n trung cấp Định Tây, Cam Túc, T.Q đã x.ét x.ử c.ô.ng kh.ai Khương Bảo Hồng, cựu Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, vì t.ội nh.ận h.ối l.ộ.
Theo V.iện Kiểm s.át nh.ân dân Định Tây, từ thá.ng 5/2009 đến thá.ng 6/2018, Khương Bảo Hồng đã l.ợi d.ụng cá.c chức v.ụ như C.ục tr.ưởng Xúc tiến đ.ầu tư thành phố Vũ Uy, Phó chủ nhiệm Ủ.y b.an Cải cá.ch phát triển thành phố, Phó thị trưởng Vũ Uy… để giúp ng.ười khá.c kiếm lợi r.ồi nh.ận h.ối l.ộ 14,18 triệu NDT, 200.000USD, 300gr vàng.
Khương Bảo Hồng đã nh.ận t.ội trước t.òa. T.òa á.n đã tuyên b.ố kết th.úc phiên x.ét x.ử, nhưng mức á.n sẽ được tuyên vào dịp khá.c.
Tư liệu ch.o th.ấy, Khương Bảo Hồng sinh năm 1974, có cá.c bằng cử nhân, thạc sĩ và t.iến s.ĩ ngành luật. Ngày 10/8/2018, Hồng b.ị Ủ.y b.an K.iểm tr.a K.ỷ l.uật Cam Túc đ.iều tr.a vì b.ị ngh.i ng.ờ v.i ph.ạm ngh.iêm trọng ph.áp l.uật. Thá.ng 3/2019, V.iện Kiểm sát Cam Túc chỉ định V.iện Kiểm sát Định Tây tr.uy t.ố v.ụ á.n Hồng nh.ận h.ối l.ộ ra t.òa á.n Định Tây x.ét x.ử.
  Khương Bảo Hồng khi còn giữ chức Phó thị trưởng Vũ Uy
Th.ô.ng báo chính thức cũng chỉ rõ, Khương Bảo Hồng là đảng viên, cá.n bộ l.ãnh đ.ạo, nhưng quan niệm giá trị méo mó, biến chất ch.ính tr.ị, th.am l.am kinh tế, lối sống đ.ồi b.ại. Đồng thời, còn tham gia vào giao dịch quyền – sắc, t.ìm k.iếm sự thăng tiến chức v.ụ.
Đá.ng chú ý là, ngày 10/1/2019, Hỏa Vinh Quý, Phó chủ nhiệm Ủ.y b.an Cô.ng tá.c nô.ng ngh.iệp và nô.ng th.ôn Chính Hiệp tỉnh Cam Túc b.ị kh.ai trừ đảng và c.ô.ng chức do v.i ph.ạm ngh.iêm trọng ph.áp l.uật. Quý b.ị c.áo b.uộc duy trì lâu dài qu.an h.ệ tình ái b.ất ch.ính với một số ph.ụ n.ữ. Cùng ngày, Hồng cũng b.ị kh.ai trừ đảng và c.ô.ng chức.
Khương Bảo Hồng b.ị x.ét x.ử trước t.òa
Theo tạp chí Tài Tân, trên quan trường Cam Túc, từ lâu đã l.an tr.uyền tin đồn Khương Bảo Hồng th.ô.ng qua h.ối l.ộ t.ình d.ục cá.c qu.an ch.ức để được thăng tiến. Nhất là ở Vũ Uy, cá.c giai thoại về mối qu.an h.ệ th.ân m.ật giữa n.ữ phó thị trưởng có gương mặt x.inh đ.ẹp và thân hình q.uyến r.ũ này cùng Hỏa Vinh Quý đã được lưu truyền rộng rãi trong giới qu.an ch.ức.
Bài báo của Tài Tân cũng cho biết, chức v.ụ của Hồng liên tục thay đổi theo chiều hướng đi lên và tất cả những điều này là nhờ những thư viết tay của Hỏa Vinh Quý.
Hỏa Vinh Quý, ng.ười đã n.âng đỡ Khương Bảo Hồng
Sau khi b.ài viết trên được Tài Tân đăng tải, đã có tin nói để trá.nh bản thảo b.ị coi là như một tá.c phẩm văn học dành cho ng.ười lớn, rất nhiều t.ình t.iết d.âm loạn đã b.ị c.ắt bỏ. Trong quá trình đ.iều tr.a, Khương Bảo Hồng đã kh.ai nh.ận có qu.an h.ệ t.ình d.ục với hơn 40 qu.an ch.ức, trong đó có 17 ng.ười là cá.n bộ l.ãnh đ.ạo đã được x.á.c nh.ận.
THeo Vietn.amnet
The post L.ộ diện ng.ười đẹp TQ ng.ủ với hàng chục qu.an ch.ức để tiến th.ân appeared first on nhanh24h.info.

Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết
Monday December 09, 2019

Ảnh hưởng của c.ơn bão số 6 vừa qua kh.iến nhiều ng.ười dân từ Quảng Ng.ãi vượt hàng trăm kilomet lên Kon Tum đi hái cà phê thuê. […]

Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át
Monday November 25, 2019

m.âu th.uẫn g.ia đ.ình, đ.ối t.ượng đã dùng s.úng b.ắn 1 phát và đ.ầu v.ợ, 2 phát vào vùng c.ổ của M.ẹ v.ợ r.ồi tự b.ắn v.ào c.ổ […]

The post Nh.ậu về vá.c s.úng b.ắn v.ợ và M.ẹ v.ợ r.ồi t.ự s.át appeared first on Celadon.

The post Lênh đênh ph.ận ng.ười vượt hàng trăm cây số hái cà phê thuê kiếm Tết appeared first on Celadon.