Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: s.ai ph.ạm của ĐH Đô.ng Đô là dịp t.ốt để chấn chỉnh cá.c Tr.ường

Về s.ai ph.ạm ngh.iêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường ĐH Đô.ng Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là cá.c dịp t.ốt để chấn chỉnh đào tạo tại cá.c trường. Đồng thời, x.ử l.ý ngh.iêm nếu như cá.c đ.ơn v.ị thuộc Bộ mà v.i ph.ạm”. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ
Trao đổi với báo chí ngày 28/8 về s.ai ph.ạm của trường ĐH Đô.ng Đô, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, về nguyên tắc “sai đâu phải x.ử đấy”. Những s.ai s.ót, thậm chí là s.ai ph.ạm nếu như cá.c đ.ơn v.ị thuộc Bộ mà v.i ph.ạm thì phải x.ử l.ý ngh.iêm.
“Đối với trường đại học đã được giao quyền tự chủ r.ồi thì chịu trá.ch nhiệm trước ph.áp l.uật, kh.ô.ng chỉ trường ĐH Đô.ng Đô mà còn rất nhiều trường khá.c nếu v.i ph.ạm” – Bộ trưởng Nhạ nói.
Người đứng đ.ầu ngành GD&ĐT cho biết, đang chỉ đạo cho cá.c v.ụ, cục trước hết là phải rà soát, b.áo c.áo thật ngh.iêm túc. Sau đó, thanh tra sẽ có chương trình rà soát, thanh tra tất cả cá.c trường đào tạo văn bằng 2.
“Đây là cá.c dịp t.ốt để chấn chỉnh đào tạo tại cá.c trường. Một thời kỳ cá.c trường ĐH có hoạt đ.ộng đào tạo, liên kết cũng th.eo qu.y đ.ịnh nhưng đâu đó quá đà hoặc buô.ng lỏng thì rõ ràng phải quản lý, chấn chỉnh. Với trường ĐH Đô.ng Đô CA đang đ.iều tr.a, mọi vấn đề đều phải làm rất ngh.iêm túc, minh bạch” – Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Tr.ường ĐH Đô.ng Đô
Trước đó, trong văn bản gửi báo chí ngày 17/8, Bộ GD-ĐT khẳng định chưa có văn bản cho phép trường Đại học Đô.ng Đô được đào tạo văn bằng 2.
Tuy nhiên, theo th.ô.ng tin mà Dân trí có được thì vào cá.c năm 2015, 2016, 2017 Bộ GD-ĐT có th.ô.ng báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho trường Đại học Đô.ng Đô và trong đó l.ại có x.á.c nh.ận chỉ tiêu đào tạo… văn bằng 2.
Cụ thể, theo th.ô.ng báo số 173 ngày 1/4/2015 của Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD-ĐT) do Phó Vụ trưởng Nguyễn Văn Áng ký gửi trường Đại học Đô.ng Đô về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 ch.o th.ấy đ.ơn v.ị này đã x.á.c nh.ận chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 chính quy của trường Đại học Đô.ng Đô là 500.
Tương tự, theo th.ô.ng báo số 68 ngày 24/2/2016, Vụ Kế hoạch Tài chính cũng x.á.c nh.ận chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 chính quy năm 2016 của trường Đại học Đô.ng Đô là 150 ở khối ngành III, V và VII. Th.ô.ng báo này cũng do Phó Vụ trưởng Nguyễn Văn Áng ký.
Năm 2017, theo th.ô.ng báo số 136 ngày 7/3/2017, Vụ Kế hoạch Tài chính x.á.c nh.ận chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 chính quy năm 2017 của trường Đại học Đô.ng Đô là 150 ở khối ngành III, V và VII. Th.ô.ng báo này do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài Chính Trần Tú Khá.nh ký.
Nơi nh.ận của cá.c th.ô.ng báo này là trường Đại học Đô.ng Đô, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (để b.áo c.áo), Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b.áo c.áo), Vụ Giáo d.ục Đại học, Thanh tra Bộ GD-ĐT.
Trong Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo d.ục và đào tạo (GD&ĐT) qu.y đ.ịnh về đào tạo để cấp văn bằng t.ốt ngh.iệp đại học thứ hai (gọi tắt là văn bằng 2 – VB2), việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được th.ực h.iện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ GD&ĐT ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó t.ốt ngh.iệp.
Theo đó, cơ sở đào tạo phải có văn bản đ.ề ngh.ị với Bộ GD&ĐT (Qua Vụ Đại học và Vụ Kế hoạch Tài chính) về việc cho phép đào tạo VB2.
Tại khoản 3, điều 3 của Quyết định này cũng qu.y đ.ịnh: Trên cơ sở đ.ề ngh.ị của cá.c cơ sở đào tạo, chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy hàng năm và cá.c điều kiện bảo đảm chất lượng, Bộ GD-ĐT sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai cho cá.c cơ sở có đủ điều kiện. (Cá.c Đại học giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai cho cá.c trường đại học th.ành v.iên và cá.c kh.oa trực thuộc).
Trong khi đó, Bộ GD&ĐT l.ại khẳng định chưa nh.ận được văn bản đ.ề ngh.ị về việc cho phép đào tạo VB2 của Tr.ường Đại học Đô.ng Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo VB2.
Từ năm 2016 đến năm 2018, Tr.ường Đại học Đô.ng Đô có th.ực h.iện b.áo c.áo th.ô.ng tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy th.eo qu.y đ.ịnh của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tuy nhiên, trong Báo cáo kết quả tuyển sinh cá.c năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ GDĐH của trường kh.ô.ng có th.ô.ng tin về việc đào tạo VB2.
Một vị l.ãnh đ.ạo của trường đại học cho biết, th.eo qu.y đ.ịnh thì trường phải có văn bản đ.ề ngh.ị với Bộ GD-ĐT và đ.ầu mối ở đây là Vụ Đại học – th.ẩm đ.ịnh để r.a qu.yết đ.ịnh cho phép đào tạo; Vụ Kế hoạch Tài chính th.ẩm đ.ịnh để giao chỉ tiêu đào tạo. Nói cá.ch khá.c là phải có qu.yết đ.ịnh cho phép đào tạo thì sau đó mới giao chỉ tiêu.
Tuy nhiên, trường Đại học Đô.ng Đô đã kh.ô.ng th.ô.ng qua Vụ Đại học để trình việc xin phép đào tạo mà l.ại trực tiếp trình Vụ Kế hoạch Tài chính để xin x.á.c nh.ận chỉ tiêu tuyển sinh. Quá trình duyệt thì Vụ Kế hoạch Tài chính đã kh.ô.ng k.iểm tr.a xem trường Đại học Đô.ng Đô đã được cho phép đào tạo văn bằng 2 hay chưa nên mới d.ẫn đ.ến s.ai ph.ạm này.
Theo Dân Trí
The post Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: s.ai ph.ạm của ĐH Đô.ng Đô là dịp t.ốt để chấn chỉnh cá.c Tr.ường appeared first on nhanh24h.info.