V.ụ nh.óm đ.àn ô.ng b.ị t.ố s.àm s.ỡ r.ồi đ.ẩy c.ô gái xuống hồ sen: ‘Tụi em m.ặc trang ph.ục g.ợi c.ảm, nhưng kh.ô.ng vì thế mà nh.óm kia có cớ qu.ấy r.ối’

“Có một số bạn bảo đi ăn mà mặc h.ở h.ang nên mới b.ị s.à.m s.ỡ. Quả thực tụi em mang trang ph.ục có phần g.ợi c.ảm, nhưng kh.ô.ng thể vì thế mà trở thành cái cớ h.ợp l.ý hóa cho hành đ.ộng qu.ấy r.ối, b.ạo l.ực của nh.óm đ.àn ô.ng s.ay x.ỉn kia”, 1 c.ô gái lên tiếng s.au v.ụ việc.
Mới đây, câu chuyện 4 c.ô gái x.inh đ.ẹp b.ị nh.óm 3 ng.ười đ.àn ô.ng có b.iểu h.iện s.ay x.ỉn s.àm s.ỡ bất thành nên đã buô.ng lời tục tĩu và xô ng.ã 1 c.ô gái xuống hồ sen kh.iến cộng đồng m.ạng xôn xao.
Th.ô.ng t.in đ.ăng tải trên MXH g.ây chú ý.
Theo đó, chị M.H (sinh sống tại TP.HCM) cùng 3 bạn n.ữ và 1 anh tài xế tới ăn uống ở quá.n Hồ Sen, phường Tr.ường Thạnh, quận 9, TP.HCM. Theo M.H, khi chị và 3 bạn n.ữ đang ch.ụp ảnh gần ao sen thì có 3 ng.ười đ.àn ô.ng s.ay x.ỉn đi tới xin chụp ảnh chung, cố ý đ.ụng chạm và s.àm s.ỡ họ.
Tuy nhiên, khi cá.c c.ô gái ph.ản ứ.ng thì b.ất ng.ờ b.ị 1 ng.ười đ.àn ô.ng đe d.ọa, đ.á.nh 1 c.ô gái ng.ã xuống hồ sen kh.iến c.ô gái này b.ị ướt hết ng.ười, trầy xước c.ơ th.ể.
Theo chia sẻ, sau khi v.ụ x.ô x.át diễn ra, ng.ười đ.àn ô.ng này cùng hai ng.ười bạn đã kh.ô.ng hề x.in l.ỗi mà lên ô tô đ.ịnh bỏ về. Khi nh.óm chị M.H đ.ề ngh.ị ch.ủ quá.n báo CA thì ng.ười đ.àn ô.ng này thá.ch thức, ch.ửi rủa, d.ọa đ.á.nh.
Nhóm 4 c.ô gái b.ị 3 ng.ười đ.àn ô.ng h.ành h.ung tại hồ sen…
Ngay sau khi câu ch.uyện xuất hiện trên m.ạng x.ã h.ội ngay lập tức thu hút sự qu.an t.âm và tr.anh c.ãi của cộng đồng m.ạng. Rất nhiều ý kiến b.ày tỏ sự b.ức x.úc với hành đ.ộng v.ô d.uyên, thô lỗ của nh.óm ng.ười đ.àn ô.ng, đồng thời, nhiều ng.ười m.uốn tìm ra da.nh t.ính của nh.óm ng.ười này để đ.òi l.ại c.ô.ng bằng cho 4 c.ô gái.
Tuy nhiên, một luồng ý kiến khá.c l.ại cho rằng ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến sự việc đ.á.ng t.iếc nói trên là do cá.c  c.ô gái đã ă.n m.ặc có phần quá h.ở h.ang kh.iến k.ẻ x.ấu n.ảy s.inh ý đ.ồ qu.ấy r.ối.
Nhiều ng.ười cho rằng ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến sự việc đ.á.ng t.iếc nói trên là do cá.c  c.ô gái đã ă.n m.ặc có phần quá h.ở h.ang kh.iến k.ẻ x.ấu n.ảy s.inh ý đ.ồ qu.ấy r.ối.
Trước ý kiến này, c.ô gái có tên Hải Yến – một trong số 4 c.ô gái trong nh.óm bạn của chị M.H chia sẻ với Thế giới tr.ẻ như sau:
“Có một số b.ạn bảo đi ăn mà mặc h.ở h.ang nên mới b.ị s.à.m s.ỡ. Quả thực tụi em mang tr.ang ph.ục có phần g.ợi c.ảm, nhưng kh.ô.ng thể vì thế mà trở thành cái cớ hợp lý hóa cho hành đ.ộng qu.ấy r.ối, b.ạo l.ực của nh.óm đ.àn ô.ng s.ay x.ỉn kia. Em khá ng.ạc nhiên khi đọc được những bình l.uận đ.ổ lỗi như vậy.
Còn có ng.ười nói tụi em cố ý đăng b.ài t.ạo “phốt”, “câu like” ch.ứ .sự việc kh.ô.ng hề ngh.iêm tr.ọng, thì em c.am đ.oan tất cả đều là sự thật. 
Họ kh.ô.ng hề x.in l.ỗi một tiếng nào sau mọi chuyện, chứ kh.ô.ng phải tụi em m.uốn làm to chuyện lên. Nếu có gì kh.ô.ng đúng, họ đã lên tiếng ph.ản bá.c chứ kh.ô.ng để im như thế này r.ồi.”, Hải Yến nói trên báo này.
Theo Saostar
The post V.ụ nh.óm đ.àn ô.ng b.ị t.ố s.àm s.ỡ r.ồi đ.ẩy c.ô gái xuống hồ sen: ‘Tụi em m.ặc trang ph.ục g.ợi c.ảm, nhưng kh.ô.ng vì thế mà nh.óm kia có cớ qu.ấy r.ối’ appeared first on nhanh24h.info.