Trước khi b.ị đ.â.m ch.ết, c.ô gái Tuyên Quang đang p.h.ê m.a t.úy với 3 ng.ười đ.àn ô.ng

– Theo c.ơ qu.an CA, trước khi Thảo b.ị Th.úy đ.âm ch.ế.t, c.ô gái quê Yên Bái ở trong phòng sử d.ụng m.a t.úy cùng 3 ng.ười đ.àn ô.ng, kết quả x.ét ngh.iệm cá.c đ.ối t.ượng d.ương t.ính với m.a t.úy.
Ngày 31/7, CA tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố, t.ạm gi.am 4 thá.ng đối với b.ị c.an Lê Thanh Th.úy (SN 1996), trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về h.ành v.i gi.ế.t ng.ười.
Quá trình đ.iều tr.a, Hoàng Anh Tuấn (SN 1986, trú tại huyện Yên Sơn, ng.ười yêu của Th.úy) kh.ai nh.ận, trước ngày x.ảy r.a v.ụ á.n, Tuấn đã mua m.a t.úy của một đ.ối t.ượng tr.ú tại phường Nô.ng Tiến (TP. Tuyên Quang) và dùng cùng Phạm Ánh Thảo (SN 1995, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Khi 2 ng.ười bạn của Tuấn là Diệp Quốc Hưng và Nguyễn Văn Khoa đến chơi thấy trong chiếc cóng còn m.a t.úy đã sử d.ụng tiếp.
Tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a, qua test nhanh ph.át h.iện cả Tuấn, Khoa, Hưng đều d.ương t.ính với m.a t.ú.y. C.ơ qu.an CSĐT cũng thu tại h.iện tr.ường ph.òng tr.ọ của Tuấn cá.c d.ụng cụ sử d.ụng m.a t.úy.
 Đ.ối t.ượng Lê Thanh Th.úy.
Trước đó, Th.úy yêu Hoàng Anh Tuấn từ năm 2015 đến nay. Trong quá trình yêu, thá.ng 6/2017, Th.úy ph.át h.iện Tuấn có qu.an h.ệ t.ình c.ảm với n.ạn nh.ân Thảo. Do gh.en tuô.ng t.ình á.i, khoảng 18h ngày 16/7, Th.úy từ chỗ làm (nhân viên ở quá.n karaoke) Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã b.ắt taxi đón 2 ng.ười bạn đến nh.à tr.ọ của Tuấn ở th.ôn Chè Đen 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).
Khi đến nơi, Th.úy gõ cửa một lúc sau Tuấn mới ra mở. Cho rằng, giữa bạn trai và Thảo đang có qu.an h.ệ “mờ ám”, kh.iến Th.úy càng bực tức. Th.úy v.ào ph.òng bếp thấy c.on d.ao nhọn (loại d.ao gọt hoa quả), Th.úy nhặt lên cầm trên tay r.ồi đi v.ào ph.òng ngủ của Tuấn.
Khi mở cửa phòng ng.ủ, ph.át h.iện bên trong phòng có Hưng, Khoa và Thảo, Th.úy liền ch.ửi Thảo về việc biết Th.úy và Tuấn yêu nhau nhưng Thảo vẫn qu.an h.ệ y.êu đ.ương với bạn trai của m.ình…
Khi Thảo đứng dậy định ph.ân trần thì Th.úy liền l.ao v.ào dùng d.ao đ.âm n.ạn nh.ân. Trước sự việc này, Khoa l.ao v.ào c.an ng.ăn thì b.ị Th.úy đ.âm xước da ở ng.ực và đ.ối t.ượng t.iếp t.ục lao về phía Thảo, vung d.ao đ.âm một ph.át tr.úng vào vùng ng.ực bên trái kh.iến c.ô gái quê Tuyên Quang t.ử v.ong.
Sau khi g.ây á.n, Th.úy r.ời kh.ỏi h.iện tr.ường. Đến 23h cùng ngày, Th.úy đã đến C.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang đ.ầu th.ú về h.ành v.i gi.ế.t ng.ười.
Nguồn: ANTV.
The post Trước khi b.ị đ.â.m ch.ết, c.ô gái Tuyên Quang đang p.h.ê m.a t.úy với 3 ng.ười đ.àn ô.ng appeared first on nhanh24h.info.